Gezondheid

 

Heb je problemen met het betalen van de dokter of ziekenhuisrekeningen? Problemen bij het inschrijven bij een ziekenkas?

Het OCMW van Oudergem kan u ook helpen op medisch gebied. De maatschappelijk werkers kunnen u helpen bij uw inspanningen om :

  • Een tussenkomst in uw medische kosten, hospitalisatie of apothekerskosten
  • Aansluiting bij een mutualiteit.
  • Het verkrijgen van een specifieke status en/of een verhoogde vergoeding.

Uw verzoeken dienen te worden gericht aan de sociale dienst, die afhankelijk van uw situatie een dossier zal opstellen. De procedures zijn dezelfde als voor de sociale bijstand.

U verblijft illegaal in Oudergem maar u heeft dringend medische hulp nodig?

U kunt een aanvraag indienen bij het OCMW in Oudergem. Uw aanvraag zal worden behandeld op basis van uw situatie en het advies van een arts. U krijgt niet direct geld voor uw zorgen, maar u krijgt wel toegang tot medische zorgen (dokter, ziekenhuis, apotheek).