Dienst Stedenbouw

Praktische informatie

Het loket

De dienst Stedenbouw bevind zich op de 5de verdieping van het Gemeentebestuur en is beschikbaar op de volgende tijdstippen :

Buiten het loket kunnen documenten tijdens de openingsuren van het Gemeentebestuur altijd worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde rode depotbox in de gang op de 5e verdieping.

Een project presenteren

Wilt u een project komen presenteren? Om u in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen, overweeg dan een afspraak te maken. Afspraakverzoeken worden telefonisch of per e-mail gedaan (zie contactformulier hieronder).

Ons bellen

Dienst Stedenbouw is telefonisch niet bereikbaar op maandag- en woensdagochtend en op dagen dat er overlegcommissies worden gehouden. Uren van de telefonische beantwoording

Ons mailen

Hebt u een vraag over een lopende aanvraag, geplande werkzaamheden, etc.? Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst via het onderstaande contactformulier.

 

Uw procedures met de dienst stedenbouw

Stedenhouwkundige vergunningen

Voor veel handelingen en werkzaamheden is een voorafgaande bouwvergunning vereist. Als u van plan bent werkzaamheden aan uw woning uit te voeren, zorg er dan voor dat u ruim van tevoren te weten komt of u een vergunning nodig hebt en welke stappen u moet ondernemen.

Openbare onderzoeken raadplegen & overlegcommissie bij te wonen

Op onze website vindt u alle dossiers die voor openbaar onderzoek zijn ingediend, de agenda's en de notulen van de overlegcommissies. De dossiers van het openbaar onderzoek zijn ook allemaal beschikbaar op het gewestelijke platform (openpermits.brussels).

De besluiten van het College van Burgemeester en Schepen over Stedenbouwkundige vergunningen te raadplegen

Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek werd georganiseerd.

Plannen en archiefbestanden raadplegen

De archieven (vergunningen waarvan de uitvoering is voltooid, alsook de vergunningen die zijn geweigerd, verlopen, zonder gevolg gesloten, enz.) en de afgegeven stedenbouwkundige vergunningen (vergunningen die zijn afgegeven maar nog niet verlopen zijn en die in aanbouw zijn of nog niet zijn uitgevoerd) kunnen tijdens de openingsuren van het loket van de dienst Stedenbouw geraadpleegd worden.

Aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen

(Alleen in het geval van verkoop)

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren elke aanvrager over de gewestelijke of gemeentelijke verordeningen die op zijn eigendom van toepassing zijn. Het is van essentieel belang voor elke verkoop of overdracht van zakelijke rechten.

 

ADVIES 

Neem contact met de stedenbouwkundige dienst VÓÓR u handelingen of werken verricht.

Door vooraf contact te nemen voorkomt u mogelijke problemen als de verplichte stillegging van de werken, proces-verbaal of gedwongen herstelling naar de oorspronkelijke staat…

 

Schrijf naar ons

Uw bericht gaat over

 

Zodat we u kunnen antwoorden

Privacy statement

  • Het Gemeentebestuur van Oudergem zal de op dit formulier verstrekte informatie gebruiken om uw aanvraag te antwoorden. Wij behandelen uw gegevens met respect.
  • Meer informatie over het vertrouwelijke karakter waarmee wij met uw gegevens omgaan, vindt u op onze Privacy Statement.
  • Door hieronder te klikken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens die voorwaarden verwerken.
Privacy statement
Ik wil mij aan het Oudergem.be Newsletter inschrijven