Stedenbouw - beslissingen

25.04.2019.—Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Beroep

Tegen deze beslissing kan door iedere partij die kan aantonen een belang of een nadeel te hebben, voor de Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Dit kan via een schriftelijk verzoek, ondertekend door de belanghebbende of door een advocaat, aanhangig gemaakt worden bij de administratieve afdeling van de Raad van State binnen de 60 dagen na de kennisneming van de beslissing. Dit verzoek dient in 5 exemplaren (een origineel en 4 eensluidende kopieën) via aangetekend schrijven bezorgd te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Bij het beroep tot nietigverklaring kan een aanvraag tot schorsing van de uitvoering van de beslissing gevoegd worden in het geval van een urgentie die onverenigbaar is met de behandeling van de zaak tot nietigverklaring.

Preciezere gegevens over de modaliteiten van het beroep vindt u onder meer in de artikelen 14, 14 bis en 17 tot 32 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, in het Reglement voor de procesvoering en op de website van de Raad van State : http://www.raadvst-consetat.be .

Bericht van mededeling van de beslissing inzake stedenbouw

College - 03.10.2023

Gepubliceerd op 04.10.2023

Dossier nr18527

 • Adres :  Witvissenlaan
 • Voorwerp : isoleren van de voorgevel, het wijzigen van de achteruitbouwstrook en het conform stellen van de ramen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/12

 • Adres :  Witvissenlaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/7

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr23/ARB/9

 • Adres :  Louis Isidore Lameystraat
 • Voorwerp : vellen van 1 boom
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

College - 10.10.2023

Gepubliceerd op 11.10.2023

Dossier nr18493

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : isoleren van de gevels en van de dakken van een drie-gevelse ééngezinswoning, het vervangen van de ramen
 • Beslissing :  Gunstig onder voorwaarden van artikel 191
 • Openpermits

Dossier nr18585

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : het aanpassen van het gebouw om het uitbaten van een Aldi-handel
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18591

 • Adres :  Jean François Leemanslaan
 • Voorwerp : plaatsen van rolluikdoos op de 2de verdieping van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr18612

 • Adres :  Zwartkeeltjeslaan
 • Voorwerp : veranderen van het garagedeur van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nrENS/76

 • Adres :  Jean-Baptiste De Greefsquare
 • Voorwerp : vervangen van de publiciteit van het Carrefour Express handel
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

COLLEGE - 17.10.2023

Gepubliceerd op 18.10.2023

Dossier nr18495

 • Adres :  Edouard Pinoyplein
 • Voorwerp : verhogen van het gebouw van één niveau om een woning toe te voegen, het isoleren van de gevels en het vervangen van de ramen van een gemengd gebouw
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18535

 • Adres :  Joseph Vanderborghtdreef
 • Voorwerp : een overdekt terras naast het huis creëren
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18597

 • Adres :  Gabriel Emile Lebonlaan
 • Voorwerp : de leuningen van de balkons aan de voor- en zijgevel van een flatgebouw wijzigen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18610

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : het dak renoveren en isoleren en zonnepanelen installeren op het achterdakvlak
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

COLLEGE - 24.10.2023

Gepubliceerd op 25.10.2023

Dossier nr18511

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : renoveren en verbouwen van een voormalig klooster tot een collectieve huisvesting
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr18554

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : de indeling van 2 appartementen op de 7e verdieping in overeenstemming brengen met de huidige voorschriften
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18560

 • Adres :  Voornlaan
 • Voorwerp : conform stellen van de isolatie van het dak van buitenaf, het maken van een dakkapel op de achterste dakhelling, het houtwerk en de gevelbekleding van de voorgevel van een driegezinswoning.
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18648

 • Adres :  Edouard Henrardstraat
 • Voorwerp : de voorgevel verfraaien en de leuningen van de balkons aan de voorkant van het gebouw aanpassen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

COLLEGE - 31.10.2023

Gepubliceerd op 06.11.2023

Dossier nr18393

 • Adres :  Amblèvestraat
 • Voorwerp : het in overeenstemming brengen van een ééngezinswoning, het wijzigen van de voorgevel
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18430

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : isoleren van de gevels en het dak van een ééngezinswoning met een commerciële benedenverdieping
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18457

 • Adres :  Driebruggenstraat
 • Voorwerp : het renoveren en bouwen van een uitbouw aan de achtergevel van de 1e verdieping en het in overeenstemming brengen van de wijzigingen aan de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18497

 • Adres :  Zwartkeeltjeslaan
 • Voorwerp : een ééngezinswoning ombouwen met een verhoogd platform
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18510

 • Adres :  Louis Marcxstraat
 • Voorwerp : de ramen op de 1e en 2e verdieping conform stellen en de ramen op de begane grond vernieuwen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18577

 • Adres :  Mulderslaan
 • Voorwerp : conform stellen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nr18619

 • Adres :  Mezenlaan
 • Voorwerp : isoleren van het dak van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

COLLEGE - 07.11.2023

Gepubliceerd op 09.11.2023

Dossier nr18514

 • Adres :  Triomflaan
 • Voorwerp : wijzigen van de verdeling van de verschillende bestemmingen, van de circulatiekern en gevels van een gebouw voor voorzieningen van collectief belang (wijziging van de vergunning 02/PFD/1786244)
 • Beslissing :  Akte nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr18594

 • Adres :  Guillaume Detrochlaan
 • Voorwerp : wijzigen, vergroten en isoleren van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18611

 • Adres :  Lammerendries
 • Voorwerp : het pand op norm brengen (schrijnwerk en externe dakisolatie), horren installeren in de ramen op de 1e en 2e verdieping en fotovoltaïsche panelen installeren
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nrPUB/169

 • Adres :  Rue Jules Cockx
 • Voorwerp : Plaatsen van 2 verlichte reclamedisplays van 2m² geïntegreerd in Villo! stations tot het einde van de Villo! overeenkomst (sept. 2026). De bouwvergunning voor deze 2 Villo! stations is al toegekend.
 • Beslissing :  Akte nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr18458

 • Adres :  isidore geyskenslaan
 • Voorwerp : de achteraanbouw van een eengezinswoning afbreken en opnieuw opbouwen, het interieur verbouwen, het dak en de achtergevel van buitenaf isoleren en de ramen in overeenstemming brengen met de voorschriften
 • Beslissing :  Akte nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr18608

 • Adres :  kardinal micaralaan
 • Voorwerp : Vervangen van het bestaande sanitaire hokje bij het eindpunt van busroute 34 door een nieuw zelfreinigend sanitaire unit bij nr. 2 avenue Cardinal Micara
 • Beslissing :  Akte nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr18529

 • Adres :  hertogendal
 • Voorwerp : wijzigen van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18532

 • Adres :  0
 • Voorwerp : Renoveren van de rijweg op identieke wijze, om veiligheidsredenen.
 • Beslissing :  Akte nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

COLLEGE - 14.11.2023

Gepubliceerd op 15.11.2023

Dossier nr18528

 • Adres :  Tedescolaan
 • Voorwerp : aanpassen van de zolder van een appartementsgebouw om een duplex te creëren, het conform stellen van de voorgevel
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18541

 • Adres :  chaussée de Watermael
 • Voorwerp : bouwen van een flatgebouw (twee appartementen)
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18604

 • Adres :  Pauwenstraat
 • Voorwerp : conform stellen van het dikte van de muur van een huis
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18615

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : reorganiseren en het bouwen van een uitbreiding op de gelijkvloerse verdieping van een gebouw
 • Beslissing :  Weigeren
 • Openpermits

Dossier nr18192

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : conform stellen van een plat dakterras
 • Beslissing :  Nota nemen van het advies van de Stedenbouwkundige College, rekenend als beslissing in het beroep
 • Openpermits

Dossier nr18320

 • Adres :  Gabriel Emile lebonlaan
 • Voorwerp : uitbreiden van de conciërgewoning over een deel van de kelders tot een tweekamerwoning en vellen van 10 bomen
 • Beslissing :  Nota nemen van het advies van de Stedenbouwkundige College, rekenend als beslissing in het beroep
 • Openpermits

Dossier nr18379

 • Adres :  Paul Vanden Thorenlaan
 • Voorwerp : plaatsen van een thermisch rolluik aan de voorzijde van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Nota nemen van het advies van de Stedenbouwkundige College, rekenend als beslissing in het beroep
 • Openpermits

College - 21.11.2023

Gepubliceerd op 22.11.2023

Dossier nr18270

 • Adres :  Pierre Devislaan
 • Voorwerp : veranderen van een gemengd gebouw tot een appartementsgebouw van 3 woonheden en van de voorgevel
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18584

 • Adres :  Adolphe Kellerstraat
 • Voorwerp : een regenpijp aan de voorkant van het gebouw plaatsen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18605

 • Adres :  Louisa Chaudoirdreef
 • Voorwerp : conform stellen van een ééngezinswoning en het renovatie van de ramen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nrPUB/163

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : bestaand reclamemeubel vervangen door een dubbelzijdige digitale totempaal (metrostation Hankar)
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nrPUB/164

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : het bestaande reclamemeubel vervangen door een dubbelzijdige digitale totempaal (metrostation Hankar)
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nrPUB/165

 • Adres :  Louis Dehouxlaan
 • Voorwerp : het bestaande reclamemeubel vervangen door een dubbelzijdige digitale totempaal (aan de kant van de ingang van Carrefour)
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nrPUB/166

 • Adres :  Invalidenlaan
 • Voorwerp : het bestaande reclamemeubel vervangen door een 2m² dubbelzijdige digitale totempaal (metro Delta)
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nrPUB/167

 • Adres :  Edmond Van Nieuwenhuyselaan
 • Voorwerp : het bestaande reclamemeubel vervangen door een dubbelzijdige digitale totempaal (metro Demey)
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

Dossier nrPUB/168

 • Adres :  Edmond Van Nieuwenhuyselaan
 • Voorwerp : het bestaande reclamemeubel vervangen door een dubbelzijdige digitale totempaal (metro Demey)
 • Beslissing :  Afleveren onder voorwaarden
 • Openpermits

College - 28.11.2023

Gepubliceerd op 29.11.2023

Dossier nr18267

 • Adres :  Triomflaan
 • Voorwerp : bouwen van een dakkappel en een uitbreiding op de achterkant van een ééngezinswoning, het conform stellen van de voorgevel en het bouwen van een tuinhuis
 • Beslissing :  Goedkeuring van de gewijzigde project + Uitgave
 • Openpermits

Dossier nr18388

 • Adres :  Emile Steenostraat
 • Voorwerp : conform stellen van de wijziging van de repartitie van twee woonheden (C2 en D2) op de tweede verdieping
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18581

 • Adres :  Vandrommelaan
 • Voorwerp : het veranderen van het schrijnwerk en het schilderen van de voorgevel van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18617

 • Adres :  Pauwenstraat
 • Voorwerp : vervangen van een luifel en het veranden van het niveau van de terras van een ééngezinswoning
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr0

 • Adres :  Waversesteensweg
 • Voorwerp : vellen van 9 bomen + 1 regularisatie (Massart tuin)
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nrPUB/170

 • Adres :  Sint-Julien Kerklaan
 • Voorwerp : Behouden van 3 reclameborden (MU985_MU986_MU987) 2m² Villo en het verplaatsen van 1 reclamebord (MU.RBC.0297)
 • Beslissing :  Nota nemen van de vergunning afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

College - 05.12.2023

Gepubliceerd op 05.12.2023

Dossier nr17146

 • Adres :  Waversesteenweg
 • Voorwerp : Slopen en herbouwen een commercieel gebouw (autodealer) en burelen
 • Beslissing :  Nota nemen van de terugtrekking van de stedenbouwkundige vergunning door de gemachtigde ambtenaar
 • Openpermits

Dossier nr18346

 • Adres :  Dorpelingenstraat
 • Voorwerp : verhogen van de dak en het bouwen van een extra niveau
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18475

 • Adres :  Vorstlaan
 • Voorwerp : veranderen van de ramen in hout van een appartement op de 4de verdieping door ramen in structurende PVC
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18551

 • Adres :  Maurice Poedtsstraat
 • Voorwerp : isoleren van buitenaf van een ééngezinswoning en het conform stellen van verschillende verbouwingen
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits

Dossier nr18598

 • Adres :  Hugo Van Der Goeslaan
 • Voorwerp : wijzigen van de indeling van het interieur, creëren van een uitbouw van twee verdiepingen aan de achterkant, veranderen van de ramen en isoleren van een ééngezinswoning.
 • Beslissing :  Afleveren
 • Openpermits