Bestuur & Politiek

Openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Dossier  18277

 • Voorwerp :  afbraken van twee bestaande gebouwen (kerkzaal en kantine), het bouwen van een flatgebouw met 14 wooneenheden aan de straatzijde en het renoveren van het achtergebouw tot drie ééngezinswoningen
 • Adres(sen) : Tervuursesteenweg 125 - 131, 1160 Oudergem; Tervuursesteenweg 125, 1160 Auderghem; Tervuursesteenweg 127, 1160 Auderghem; Tervuursesteenweg 129, 1160 Auderghem; Tervuursesteenweg 131, 1160 Auderghem; Walckierslaan 63, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 14.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  /18297/

 • Voorwerp :  Uitbreiden van basisschool “De Stadsmus”; Bouwen van een nieuw schoolgebouw, Vellen van 10 hoogstammige bomen, Afbreken van 1 losstaand en 2 aangrenzende volumes, Plaatsen van een tijdelijke inrichting (4 containerklassen en 1 sanitair) tijdens de bouwperiode van het nieuwe schoolgebouw, Plaatsen van stormbekken > 10m³ en 24 parkeerplaatsen in openlucht, Inrichten van een kiss and ride zone voor het gebouw
 • Adres(sen) : Henri de Brouckèrelaan 16, 1160 Oudergem; Henri de Brouckèrelaan 34, 1160 Oudergem; Henri de Brouckèrelaan 36, 1160 Oudergem; Henri de Brouckèrelaan 38, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 15.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 14.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18279

 • Voorwerp :  creëren van een dakkapel in het voorste dak en het inrichten van een ouderlijk suite in de zolder van een ééngezinswoning
 • Adres(sen) : Georges Huygensstraat 24, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 22.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 06.10.2022
 • Overlegcommissie : 13.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18292

 • Voorwerp :  het dak van een eengezinswoning van buitenaf isoleren
 • Adres(sen) : Dokter Edmond Cordierlaan 29, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 26.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 10.10.2022
 • Overlegcommissie : 13.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18293

 • Voorwerp :  het dak van een eengezinswoning van buitenaf isoleren
 • Adres(sen) : Blauwborstjeslaan 13, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 26.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 10.10.2022
 • Overlegcommissie : 13.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18249

 • Voorwerp :  inrichten van een uitbreiding aan de achtergevel en het verbouwen van een gebouw met twee eenheden in een ééngezinswoning
 • Adres(sen) : Hertogendal 129, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18283

 • Voorwerp :  renoveren en het isoleren van de achtergevel en het creëren van en terras aan de achterkant van een ééngezinswoning
 • Adres(sen) : Driebruggenstraat 108, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18285

 • Voorwerp :  bouwen van een bijgebouw en het oprichten van de binnenruimtes op de begane grond van een ééngezinswoning
 • Adres(sen) : Antoine Vanlindtsquare 2, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18294

 • Voorwerp :  een uitbouw maken in een drie gevels ééngezinswoning
 • Adres(sen) : Armand Sweversstraat 14, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18299

 • Voorwerp :  conform stellen van een ééngezinswoning
 • Adres(sen) : Benjamin Jansenlaan 13, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18301

 • Voorwerp :  tverbouwen vanr een handelswoning in een gebouw met drie eenheden
 • Adres(sen) : Henri de Brouckèrelaan 99, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18304

 • Voorwerp :  verbouwen en vergroten van een ééngezinswoning
 • Adres(sen) : Gustave Demeylaan 122, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

Dossier  18316

 • Voorwerp :  transformer et agrandir la clinique dentaire (changement de destination du local commercial existant) et rénover deux logements existants
 • Adres(sen) : Edouard Pinoyplein 23, 1160 Auderghem; Edouard Pinoyplein 21, 1160 Auderghem; Edouard Pinoyplein 22, 1160 Auderghem; Edouard Pinoyplein 24, 1160 Auderghem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.09.2022
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.10.2022
 • Overlegcommissie : 27.10.2022
 • Openpermits

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen informatie

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur van Oudergem worden geraadpleegd (Emile Idiersstraat 12, stedenbouw, 5de verdieping). Openingsuren

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur op maandag tussen 8u30 en 11u30 of na telefonische afspraak op 02/676.49.45.

Het dossier is ook online bereikbaar op het volgende adres : openpermits.brussels/nl/openbare_onderzoeken

De opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen tot uiterlijk het einde van het openbaar onderzoek worden gericht  :

 • schriftelijk tot het College van Burgemeester en Schepenen, Emile Idiersstraat 12 - 1160 Brussel,
 • of via email naar het volgende adres : enquetepublique@auderghem.brussels

Indien nodig mondeling tijdens het openbaar onderzoek, bij de dienst stedenbouw-leefmilieu, volgens het hierboven vermelde uurrooster.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen om door de overlegcommissie gehoord te worden.

De volgorde van de behandeling van het dossier in de overlegcommissie wordt aangekondigd op de website van de gemeente of is 15 dagen voor de zitting van de commissie op aanvraag beschikbaar op de gemeentelijke dienst voor stedenbouw.

 

Nuttige links

 

opmerkingen en bezwaren

Gelieve het nummer te vermelden van het dossier (in oranje hierboven) waarover u spreekt.

U bent

Privacy Statement

 • Het Gemeentebestuur van Oudergem zal de op dit formulier verstrekte informatie gebruiken om uw aanvraag te antwoorden. Wij behandelen uw gegevens met respect.
 • Meer informatie over het vertrouwelijke karakter waarmee wij met uw gegevens omgaan, vindt u op onze Privacy Statement.
 • Door hieronder te klikken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens die voorwaarden verwerken.