Bestuur & Politiek

Openbare onderzoeken

Algemeen informatie

Een dossier raadplegen

Tijdens de gehele duur van het openbaar onderzoek kan het volledig dossier van de aanvraag op het gemeentebestuur van Oudergem worden geraadpleegd:

Technische uitleg over het dossier kan worden bekomen bij het gemeentebestuur aan het loket van de dienst Stedenbouw (Openingsuren) of na telefonische afspraak op 02/676.49.45.

Reageren op een project

De opmerkingen en bezwaren over het dossier, alsook verzoeken om gehoord te worden door het overlegcommissie, kunnen tot uiterlijk het einde van het openbaar onderzoek worden gericht  :

De volgorde van de behandeling van de dossiers in de overlegcommissie wordt vastgelegd 15 dagen voor de zitting van de commissie en is op de website van de gemeente beschikbaar via de volgende link: Overlegcommissie. Deze is ook op aanvraag beschikbaar bij de gemeentelijke dienst voor Stedenbouw.

 

 

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Dossier  18492

 • Voorwerp :  Infrastructuurenwerken, reliefwijzigingen en ontbossing voor het deel van het project geleden in het Brussels Hoofstedelijk Gewest. Voor de werken gelegen op het Vlaams Gewest wordt een afzonderlijk vergunning aangevraagd. hiereonder wordt wel de totaliteit van werken beschreven, teneide een compleet beeld van het prokect te bekomen. de bestaande wegbrug over de E411 is in slechte staat en zal worden afgebroeken en vervangen door een nieuwe wegbrug. Verde wordt een nieuwe fiests- en voetgangersbrug over de E411. De groene bermen langs de E411 worden herigericht als gorene wanden met een gewapende grondconstructie onder 70° en dit aan weerszijden van de E411. De nodig wijzigigen aan de bestaande weginfrastructuur worden gerealiseerd. Ter hoogte van de houthakkerstraat wordt een hoppinpunt ingericht. Als onderdel van dit hoppinpunt worden 2 bushaltes gerealiseerd op niveau van de E411 en dit aan weerszijden van de E411.
 • Adres(sen) : Waversesteenweg , 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 15.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.06.2023
 • Overlegcommissie : 22.06.2023
 • Openpermits

 

Dossier  PE/1599

 • Voorwerp :  Uitbating van een woongebouw, een handel en een kantoor
 • Adres(sen) : de Beaulieulaan 22, 1160 Oudergem; de Beaulieulaan 24, 1160 Oudergem; de Beaulieulaan 26, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 15.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.06.2023
 • Overlegcommissie : 22.06.2023
 • Openpermits

 

Dossier  18505

 • Voorwerp :  Verbouwen en uitbreiden van een kantoorgebouw en wijzigen van de bestemming ervan naar een gebouw voor gemengd gebruik met 75 wooneenheden ((7.869m²), 137m² kantoren en 667m² handelsruimte.
 • Adres(sen) : de Beaulieulaan 22 - 24, 1160 Oudergem; de Beaulieulaan 22, 1160 Oudergem; de Beaulieulaan 24, 1160 Oudergem; de Beaulieulaan 26, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 15.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 13.06.2023
 • Overlegcommissie : 22.06.2023
 • Openpermits

 

Dossier  18141

 • Voorwerp :  Renovatie van de voormalige koninklijke ijskelders in de kelderverdieping en bouw van een gemengd vastgoedcomplex met op de begane grond winkels (kleinhandel en grote gespecialiseerde winkels), alsook voorzieningen van openbaar nut en openbare dienstverlening, op de verdiepingen 171 appartementen en een collectieve woning (studentenresidentie) met 220 wooneenheden, en in de kelderverdieping een parkeergarage voor 284 voertuigen (266 auto's en 18 motorfietsen) verdeeld over 3 niveaus, gegroepeerd rond een private groene ruimte.
 • Adres(sen) : Waversesteenweg 1013 - 1017, 1160 Oudergem; Triomflaan 15 - 19, 1160 Oudergem; Triomflaan 15, 1160 Oudergem; Triomflaan 17, 1160 Oudergem; Triomflaan 19, 1160 Oudergem; Waversesteenweg 1013, 1160 Oudergem; Waversesteenweg 1015, 1160 Oudergem; Waversesteenweg 1017, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 23.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 21.06.2023
 • Overlegcommissie : 06.07.2023
 • Openpermits

 

Dossier  PE/1533

 • Voorwerp :  uitbating van een woongenbouw en winkels
 • Adres(sen) : Waversesteenweg 1017, 1160 Oudergem; Triomflaan 15, 1160 Oudergem; Triomflaan 17, 1160 Oudergem; Triomflaan 19, 1160 Oudergem; Waversesteenweg 1013, 1160 Oudergem; Waversesteenweg 1015, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 23.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 21.06.2023
 • Overlegcommissie : 06.07.2023
 • Openpermits

 

Dossier  PE/1567

 • Voorwerp :  exploitatie van een autoreparatiewerkplaats
 • Adres(sen) : Invalidenlaan 196, 1160 Oudergem; André Drouartlaan 2, 1160 Oudergem; André Drouartlaan 4, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 23.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 06.06.2023
 • Overlegcommissie : /
 • Openpermits

 

Dossier  18451

 • Voorwerp :  het installeren van een pergola op het terras
 • Adres(sen) : Oude Molenstraat 20, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 25.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 08.06.2023
 • Overlegcommissie : 22.06.2023
 • Openpermits

 

Dossier  18460

 • Voorwerp :  de feitelijke situatie in overeenstemming brengen met de juridische situatie
 • Adres(sen) : Tervuursesteenweg 74, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 25.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 08.06.2023
 • Overlegcommissie : 22.06.2023
 • Openpermits

 

Dossier  18496

 • Voorwerp :  bouwen van een uitbreiding op de gelijksvloer van een ééngezinswoning, van een dakkappel op de achterkant van het dak, het isoleren van het dak, het conform stellen van de voorgevel
 • Adres(sen) : Pierre Schoonejansstraat 8, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 25.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 08.06.2023
 • Overlegcommissie : 22.06.2023
 • Openpermits

 

Dossier  PE/1582

 • Voorwerp :  Installatie van extra bijenstallen
 • Adres(sen) : Charles Schallerlaan 91, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 12.06.2023
 • Overlegcommissie : /
 • Openpermits

 

Dossier  18503

 • Voorwerp :  isoleren van buitenaf van het dak van eenééngezinswoning
 • Adres(sen) : Jean Van Horenbeecklaan 66, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 12.06.2023
 • Overlegcommissie : 22.06.2023
 • Openpermits

 

Dossier  18515

 • Voorwerp :  bouwen van een uitbreiding tussen 70A en 72A, het conform stellen van de wijziging van het gebruik van de schuur naar woonbestemming ien het gehele pand te renoveren
 • Adres(sen) : Driebruggenstraat 70A, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 29.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 12.06.2023
 • Overlegcommissie : 22.06.2023
 • Openpermits

 

Dossier  18504

 • Voorwerp :  Hondvriendelijke zones herdefiniëren door duidelijke bewegwijzering + bijkomende projecten/herstellingen
 • Adres(sen) : Luxorpark , 1150 Oudergem; Park van Woluwelaan 68, 1160 Oudergem; Park van Woluwelaan 86, 1160 Oudergem; Zwartkeeltjeslaan , 1160 Sint-Pieters-Woluwe
 • Begin van openbaar onderzoek : 05.06.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 19.06.2023
 • Overlegcommissie : /
 • Openpermits

 

Dossier  PE/1590

 • Voorwerp :  exploitatie van een appartementengebouw met parkeergarage
 • Adres(sen) : Isidore Gérardlaan 27, 1160 Oudergem; Isidore Gérardlaan 29, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 07.06.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 21.06.2023
 • Overlegcommissie : /
 • Openpermits

 

Dossier  18473

 • Voorwerp :  splitsen van een ééngezinswoning in twee woonheden, het conform stellen van de voorgevel en van verschillende veranderingen
 • Adres(sen) : Krijgskundestraat 25, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 08.06.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 22.06.2023
 • Overlegcommissie : 06.07.2023
 • Openpermits

 

Dossier  18267

 • Voorwerp :  bouwen van een dakkappel en een uitbreiding op de achterkant van een ééngezinswoning, het conform stellen van de voorgevel en het bouwen van een tuinhuis
 • Adres(sen) : Triomflaan 42, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 08.06.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 22.06.2023
 • Overlegcommissie : 06.07.2023
 • Openpermits

 

Dossier  18486

 • Voorwerp :  een eengezinswoning in overeenstemming brengen
 • Adres(sen) : François-Bernard Verbovenlaan 18, 1160 Oudergem
 • Begin van openbaar onderzoek : 08.06.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 22.06.2023
 • Overlegcommissie : 06.07.2023
 • Openpermits

 

Oprichten van een BPA voor de PUTDAEL wijk

 • Voorwerp :  Oprichten van een BPA voor de PUTDAEL wijk
 • Adres(sen) :  ,
 • Begin van openbaar onderzoek : 17.05.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 19.06.2023
 • Overlegcommissie : 29.06.2023
 • Sint-Pieters Woluwe Website

 

Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site 'van de Heizelvlakte' en zijn milieueffectenrapport.

 • Voorwerp :  Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan in verband met de site 'van de Heizelvlakte' en zijn milieueffectenrapport.
 • Begin van openbaar onderzoek : 05.06.2023
 • Einde van openbaar onderzoek : 03.08.2023
 • Bericht van openbaar onderzoek

 

 

 

Nuttige links

 

opmerkingen en bezwaren

Gelieve het nummer te vermelden van het dossier (in oranje hierboven) waarover u spreekt.

U bent

Privacy Statement

 • Het Gemeentebestuur van Oudergem zal de op dit formulier verstrekte informatie gebruiken om uw aanvraag te antwoorden. Wij behandelen uw gegevens met respect.
 • Meer informatie over het vertrouwelijke karakter waarmee wij met uw gegevens omgaan, vindt u op onze Privacy Statement.
 • Door hieronder te klikken, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens die voorwaarden verwerken.