Tax-on-Web

Tax-on-web is een gebruiksvriendelijke en veilige elektronische dienst om uw aangifte in te dienen.

Daarenboven geniet u van de voordelen eigen aan vooruitstrevende online diensten evenals van bijkomende fiscale diensten. Samengevat :

  • Tax-on-web biedt u een grotendeels vooringevuld aangifteformulier.
  • De onelinehulpfunctie zorgt ervoor dat u precies weet wat u waar moet invullen.
  • Tax-on-web herkent de meest voorkomende fouten en meldt ze u onmiddellijk.
  • Met Tax-on-web krijgt u meteen een eerste raming van de berekening van uw belastingen met OPTIMALISERING indien gewenst.
  • Het gebruik van Tax-on-web is beveiligd via een persoonlijke toegang.
  • Tax-on-web bevestigt u automatisch de ontvangst van uw aangifte door de FOD Financiën.

 
Met Tax-on-web draagt u bij aan een beter leefmilieu (minder papier, minder verplaatsingen).

Gebruikershandleiding (pdf)

 

www.taxonweb.be