Tewerkstelling

 

Dienst Tewerkstelling

Paepedellelaan, 87
Tel. : 02/660.53.00

Contact

Openingsuren

Doelstelling

Stempel dienst

  • Stempelen bij deeltijds werk : de verplichting om de C3-deeltijd door de gemeentedienst te laten valideren, wordt met ingang van 1 juli 2020 afgeschaft. (Koninklijk besluit van 13 mei 2020 tot intrekking van artikel 72 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 tot regeling van de werkloosheid en tot wijziging van artikel 131bis van hetzelfde besluit (MB 27/05/2020 - EV 01/07/2020).
  • Afleveren van verblijfsbewijzen

Tewerkstelling dienst

  • helpende hand bij het zoeken naar werk;
  • advies over het schrijven van cv's en sollicitatiebrieven;
    bekend maken van vacatures
  • selectie van een profiel voor vacatures doorgestuurd door werkgevers, hoofdzakelijk uit Oudergem.
  • verbreiding van informatie i.v.m. reglementering werkloosheid.