Bestuur & Politiek

Dienst Vreemdelingen

Gemeentehuis Oudergem
Emile Idiersstraat 12
Benedenverdieping van het gemeentehuis, lokettenzaal, loket 7.

Openingsuren - Contact

Voor een eerste inschrijving, een adreswijziging of om een verblijfstitel aan te vragen dient u verplicht een afspraak te maken (zie mogelijke afspraakuren)

Voor de afgifte van getuigschriften, inlichtingen of de activatie van verblijfstitels hoeft u geen afspraak te maken.

Op donderdagavond kunt u zonder afspraak bij de dienst terecht (permanentie), maar er zijn die avond GEEN eerste inschrijvingen mogelijk.

Toeristisch verblijf (verklaring van aankomst)

Niet-Europese vreemdelingen moeten hun verblijfplaats bij het gemeentebestuur melden (uitgezonderd in geval van ziekenhuisopname, detentie of verblijf in een hotel)

U brengt mee:

  • uw paspoort (visum C indien nodig / aankomststempel)
  • 2 foto's
  • Identiteitskaart van de persoon bij wie u verblijft
  • Prijs

Een verlenging van de verklaring van aankomst kan uitsluitend bij het gemeentebestuur worden aangevraagd. U kunt bij de Dienst Vreemdelingen nagaan welke documenten daarvoor nodig zijn.

Verblijf van meer dan 3 maanden

Alle informatie omtrent de verschillende statuten vindt u op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken .

Meer weten? We helpen u graag telefonisch of via e-mail.

Voor inschrijving dient u naast de officiële documenten eveneens uw huurcontract, paspoort/identiteitskaart en foto's mee te brengen.

Adreswijziging

Iedere adreswijziging dient binnen de 8 dagen na effectieve bewoning te worden aangegeven.

U dient daarvoor de identiteitskaarten van alle gezinsleden mee te brengen, alsook uw huurcontract of het eigendomsbewijs.

Is dit niet mogelijk, dan kan de toestemming van de huidige bewoner en/of eigenaar van de woonst volstaan, die evenwel zijn hoedanigheid van bewoner of eigenaar moet aantonen.

Legalisatie van akten

Tenzij anders bepaald, dienen alle in het buitenland opgestelde akten door de Belgische ambassade of het Belgische consulaat te worden gelegaliseerd door aanbrenging van een legalisatiezegel.

Sommige landen zijn partij bij het Apostilleverdrag van Den Haag van 05/10/1961. In dat geval volstaat een legalisatie d.m.v. een Apostillestempel.

Meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Alle documenten die niet in het Nederlands of in het Frans zijn opgesteld, moeten door een beëdigd vertaler worden vertaald.

Verblijfstitel (-12 jaar en +12 jaar)

Voor iedere aanvraag van een identiteitsbewijs dient de aanvrager zelf aanwezig te zijn. Dit geldt eveneens voor kinderen.