Organogram

 

 

Het organogram downloaden (officiële versie - #002/29.11.2012/A/0004# )

 

Gemeenteraad

         
   Burgemeester  
         
  College van Burgemeester en Schepenen  
         

Gemeentesecretaris 
Gemeenteontvanger
               
       

Intern ondersteunde diensten

                       

Secretariaat

Archief,
Informatische dienst,
Juridische dienst,
Public relations,
Strategische cel

   

Financien

Bevelschriften,
Financiele controlen
(overheidsopradchten, subsidies,...),
Belastingen
Gebruik van het gemeentelijk openbaar domein en wegen
Retributies

 

     

Human Resources

Werving, loopbaan,
Veiligheid en Preventie
Opleiding

    Bezoldigingen
               
    Economaat
                           
  I.D.B.P.                

 

 

Diensten voor het publiek

 

 


 
         

Bevolking / Burgerlijke Stand

         
  Levenskwaliteit
 

Publieke ruimte

Wegen,
Openbare netheid,
Groene ruimte,
Containerpark,
Gebouwen
(en gemeentelijke infrastructuren),
Mobiliteit,

Sport

      Leefmilieu
Stedenbouw
     
           
  Sociale beleid
 

Preventie

Gemeentschapswachters,
Straathoekwerkers,
BDAGM,
Buurtzbemiddeling,
Huizwerkbegeleiding

 

 

Bijstaand aan personen

Werkwinkel,
Pensioen,
Andersvaliden,
P.W.A.,
Pavillon,
Senioren,
Jeugdhuis,

  Grondregie
      Behuizingcel  

 

           
 

Bestuurlijke politie

Besluit van Burgemeester
Administratieve geldboetes
           
 

Cultuur

Cultureel Centrum
Kunstcentrum,
Académie communale "Franz Constant'

Bibliotheken

           
 

Onderwijs en Peuterzorg

Kindergdagverblijven, Scholen, Naschoolse activiteiten,
Prof. Vorming,
Inkoop-, overdrachten en subsidiesbeleid

           
  Economie
 

Economie

Horeca controle,
Openingsuren,
Toegang tot het beroep

 

Animatie

Rommelmarkten, Kermissen, Vereniging ter bervordering van Oudergem

 

             
  Public relations  
             
 
Publiek