Gemeenteraadsverkiezingen - 13.10.2024

Op 13 oktober 2024 gaan bijna 900.000 Brusselaars naar de stembus om hun gemeentelijke vertegenwoordigers te kiezen.

Oudergem

Op deze pagina van de website vindt U alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

elections.brussels

Om de Brusselaars op de hoogte te houden van de gemeenteraadsverkiezingen heeft het Gewest een speciale website gecreëerd.

De site biedt een schat aan cruciale informatie, gaande van het belang van stemmen tot hoe het verkiezingsproces in het Brussels Gewest zal verlopen. Burgers kunnen er ook meer te weten komen over de rol van gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters in het lokale leven. Daarnaast vindt u gedetailleerde uitleg over het verloop van een verkiezingscampagne, zodat u een volledig overzicht krijgt van het democratische proces.

Om deelname te vergemakkelijken, biedt de site ook praktische informatie over stemmen bij volmacht, zodat degenen die niet fysiek naar de stembus kunnen gaan, hun stem op een democratische manier kunnen laten horen.

Nuttige linken