Containerpark

 

De medewerkers van Net Brussel staan tot uw dienst 7 dagen op 7 !

Adres

1860 Waversesteenweg, 1160 Oudergem

Inlichtingen

 • De toegang tot het containerpark is voorbehouden aan de particulieren gedomicilieerd in Oudergem, Elsene, Etterbeek en Watermaal-Bosvoorde.
 • Uw gewestelijke containerparken zijn open 7d/7.
 • Meer informatie op www.netbrussel.be.
 • 0800/981.81

Openingsuren

Zondag 14:00 - 20:15
Maandag 14:00 - 20:15
Dinsdag 09:00 - 20:15
Woensdag 09:00 - 20:15
Donderdag 09:00 - 16:15
Vrijdag 09:00 - 16:15
Zaterdag 09:00 - 16:15

Onze containerparken zijn het hele jaar door open, behalve op: 1 januari, 1 en 11 november en 25 december.

 

Toegang voorbehouden voor particulieren

Per voertuig: maximaal 2 m³ gratis afval (al dan niet verschillende fracties), behalve betalende fracties.

 

Aanvaard afval

Huishoudelijk grofvuil - gratis
Meubelen en decoratiemeubilair : tafels, stoelen, bedden, matrassen, bedbodems, gedemonteerde kasten, sofa’s, fauteuils, kantoormeubilair, commodes, staanlampen, kroonluchters, tuinmeubels, parasols, etc.
Andere voorwerpen : fietsen, buggy’s, kinderwagens, strijkplanken, speelgoed, keukenspullen, sportartikelen, etc.

Gesorteerd afval - gratis

 • Papier / karton
 • PMD-verpakkingen
 • Glas (flessen, flacons en bokalen)
 • Verpakkingspiepschuim
 • Tuinafval
 • Huishoudtoestellen
 • Metal
 • Tuinhout / palletten
 • Textiel

Betalend bouwafval - nieuw !

 • Wc, gootsteen, wastafel: 3,03 € incl. btw / stuk
 • Chassis / deuren: 3,03 € incl. btw / stuk
 • Constructiehout, balken: 3,03 € incl. btw / stuk
 • Luiken: 3,03 € incl. btw / stuk
 • Isolatie: 3,03 € incl. btw / stuk
 • Pvc, golfplaten: 3,03 € incl. btw / stuk
 • Marmeren platen: 3,03 € incl. btw / stuk
 • Constructieglas: 3,03 € incl. btw / stuk
 • Gyproc: 3,03 € incl. btw / stuk
 • Zak steenpuin: 3,03 € incl. btw / zak max. 20 kg
 • Zak pleister / cellenbeton: 3,03 € incl. btw / zak max. 20 kg
 • Zak cement: 3,03 € incl. btw / zak max. 20 kg
 • Zak houtzaagsel: 3,03 € incl. btw / zak max. 20 kg

Ander afval

 • Banden zonder velg gratis - max. 5 stuks
 • Verf max. 30 l
 • Ander huishoudelijk chemisch afval max. 5 l
 • Neonlampen max. 10 stuks
 • Batterijen / accu’s gratis

 

Geweigerd afval

 • Niet-vooraf gesorteerd afval → er wordt niet ter plaatse gesorteerd!
 • Afval in bulk, restafval
 • Producten op basis van asbest, roofing
 • Kolen, zand, roet, aarde, boomstronk, boomstam
 • Gasflessen, LPG-tank
 • Chemisch laboratoriumafval of professioneel chemisch afval
 • Radioactieve producten, geneesmiddelen
 • Vuurwerk, voetzoekers, thermische motor
 • Professionele banden en huishoudtoestellen

 

Toelatingsvoorwaarden

1. Gedomicilieerd zijn in de gemeente Oudergem, Elsene, Etterbeek of Watermaal-Bosvoorde of er zijn tweede verblijf hebben. Er wordt slechts één enkel persoonlijk toegangsbewijs per voertuig aanvaard (identiteitskaart).

2. Toegang alleen toegelaten voor het voertuig waarvan de volledige inhoud bestemd is voor het containerpark.

3. Alleen toegang voor particulieren.

4. Indien een deel van het afval niet gesorteerd is, wordt het hele voertuig geweigerd. Al het afval dient per toegelaten fractie te zijn gesorteerd voordat men bij het containerpark toekomt. De gebruiker mag in geen geval voorwerpen op de toegangswegen achterlaten.

5. De toegang tot het containerpark wordt verboden en geweigerd aan:

 • Voertuigen met een maximaal toegelaten gewicht van meer dan 3,5 ton.
 • Voertuigen zonder afval om uit te laden.
 • Gebruikers die het afval uit hun voertuig uitladen in de file en te voet naar het containerpark gaan.
 • Voertuigen met: niet-conform afval, niet-toegelaten afval is of afval dat de maximaal toegelaten hoeveelheid overschrijdt.

6. Het voertuig is zo geladen dat alle afvalstoffen zichtbaar zijn voor een grondig nazicht.

7. De gebruiker staat zelf in voor het uitladen en deponeren van het afval in de gepaste containers en/of aangewezen containers. De bevoegde personeelsleden zijn er om u te leiden en om te antwoorden op uw vragen.

8. Zal worden gelijkgesteld met sluikstorten en als dusdanig worden bestraft:

 • Ingeval afval wordt gedeponeerd zonder toelating of afval verborgen is.
 • Ingeval afval wordt gestort in containers die door de bevoegde personeelsleden als
 • gesloten of vol zijn aangegeven.

9. In geval van niet-naleving van het reglement, de instructies, in geval van beledigingen, bedreigingen ten aanzien van het personeel, behoudt Net Brussel zich het recht voor om de toegang tot het containerpark te weigeren aan de gebruikers in fout, en zelfs om gerechtelijke stappen te ondernemen volgens de ernst van de feiten.
 

Meer informatie op www.netbrussel.be.