Aide sociale

Hulp aan huis

Een gespecialiseerde maatschappelijk werker neemt contact met u op om uw sociale situatie en uw behoeften te beoordelen. Er kunnen verschillende soorten hulp worden aangeboden.

Meer

Energiedienst (water, gas, elektriciteit, stookolie)

Een maatschappelijk werker zal u verwelkomen om u te informeren over het verbruik van elektriciteit, gas, stookolie of water, over de manier waarop u met de leverancier kunt onderhandelen over een betalingsplan en over de manier waarop u een financiële tussenkomst van het OCMW in uw facturen kunt vragen.

Meer

Sociaal-culturele coördinatie

Of u nu een volwassene bent of een kind, met steun van het OCMW is culturele coördinatie de dienst die u nodig heeft! Wij bieden u immers individuele financiële steun aan (sportbeurs, workshopbeurs, ...), verdelen voordelige tickets voor sport en cultuur (artikel 27), organiseren workshops en participatieve projecten.

Meer

Gezondheid

Heb je problemen met het betalen van de dokter of ziekenhuisrekeningen? Problemen bij het inschrijven bij een ziekenkas?

Meer

Sociale, financiële bijstand

Je hebt geen recht meer op werkloosheid, je hebt geen inkomen, je hebt geldzorgen, het einde van de maand is moeilijk, hoe betaal je het schoolgeld van je kinderen? Hoe betaal je de gasrekening?

Meer

Sociale voordelen

Sociale voordelen toegekend door de gemeente aan minder validen en 65 - plussers.

Meer