Audit BYPAD en een actieplan voor het fietsbeleid : Eindrapport

 

 

BYPAD is een document dat een audit (BYPAD) herneemt van de bestaande gemeentelijke fietspolitiek na een uiteenzetting van het regionale context. Op basis van het profiel van de gemeente opgemaakt door de audit, stelt BYPAD een reeks voorstellen voor om actie te ondernemen. Deze actiepisten dienen voor de uiteenzetting van een actieplan voor het fietsbeleid.

 

Audit Bypad : De fiets tot op heden

Het fietsprofiel van de gemeente herneemt :

- Een uitleg van de structuur en de hiërarchie van de gemeentelijke wegen met de nadruk op :

 • de FR (fietsroutes) ;
 • de fietsstallingen : De capaciteit van fietsstallingen is al aanwezig, en de meeste privé of publieke centra zijn er mee uitgerust. Echter, de voornaamste problemen situeren zich in de ontbrekende uitrustingen nabij sommige halten van het openbaar vervoer en in de kwaliteit van de gebruikte materialen.
 • combinatie trein of metro + fiets : we zien dat er een gebrek is aan uitrustingen van de metrostations inzake fietsstallingen, die onmisbaar zijn voor de combinatie openbaar vervoer + fiets. In 2015, tonen de bezettingscijfers een verzadigde situatie (Beaulieu = 113% ; Delta = 100% ; Demey = 106% ; Hankar = 50% en Hermann-Debroux = 102% ).

- Een uitleg over het potentieel van de fiets via een topografische en een demografische studie van de gemeente om potentieel aantal mensen te kennen die de fiets als transportmiddel zouden gebruiken;

- Het in rekening nemen van de mobiliteitspolitiek die al tot stand is gekomen in de gemeente ;

- Een korte uiteenzetting van wat de ervaringen zijn van de fietsers op de huidige wegen.

 

Het fietsplan : De fiets in de toekomst

Het actieplan voor het fietsbeleid stelt 4 actiedomeinen voor, die kunnen worden opgesplitst in verschillende doelstellingen :

- Met de fiets rijden :

 • Gemeentelijke fietsroutes ontwikkelen die gekoppeld zijn met de Gewestelijke fietsroutes en de aangrenzende gemeenten ;
 • Een aantrekkelijk fietsnetwerk ontwikkelen voor scholieren en studenten
 • Het herzien van onaangepaste inrichtingen
 • Het vermijden van voertuigen die oversteken op de wegen die gebruikt worden door het fietsnetwerk,…

- Fiets opbergen : Het structureren van het denken inzake fietsstalling in functie van het type bestemming of de tijd.

- Het gebruik van de fiets aanmoedigen : door mededelingen en informatie te geven aan de burgers

- Het vastleggen van de fietspolitiek :

 • De mening van de fietsers in acht nemen
 • Anticiperen op de conflicten over het gebruik en de veiligheid
 • Realistische en duidelijke doelstellingen geven
 • Het belang van de mobiliteitspolitiek in de gemeente verhogen,..

 

In dit gedeelte stelt het fietsplan, in verband met de gedefinieerde doelstellingen, een reeks concrete aanbevelingen voor en eigen aan de gemeente Oudergem om de fietspolitiek in de gemeente te verbeteren.

 

Uiteindelijk, herneemt een syntheselijst de acties die moeten worden genomen op gemeentelijk niveau door de prioriteitsgraad van deze acties aan te duiden, de partners en de werkende krachten.