Dienst Human Resources

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem -  vierde verdieping

Werkaanbiedingen

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Reglementen

Personeelskader, arbeidsreglement, administratief statuut en bezoldigingsregeling van het personeel... al deze reglementen zijn te vinden op de pagina "Reglementen, bestuur en human resources"

Algemene opdrachten van de dienst

Aanwerving, promotie en waardering van het personeel

 • Organisatie van de procedures voor de aanwerving en promotie van statutair personeel (met uitzondering van onderwijzend personeel), overeenkomstig de bepalingen van het administratief statuut voor gemeentepersoneel, alsook van de procedures voor de aanwerving en promotie van contractuele medewerkers
 • Vastlegging van een toekomstgerichte personeelsstrategie: opstelling en uitvoering van aanwervings-, plaatsings- en promotie/doorgroeiplannen en -programma's om de doelstellingen van de Raad, het College en het directiecomité te verwezenlijken en de doeltreffendheid en efficiëntie van de administratie te verbeteren
 • Coördinatie van het opstellen van functieprofielen om na te gaan of de kandidaat in staat is om zijn vaardigheden en ervaring aan te wenden om adequaat dossiers te behandelen die hij regelmatig zal moeten beheren
 • Administratieve opvolging van de procedures: publicatie van de vacature op diverse sites, selectie op basis van het cv (contractuele medewerkers), zoeken van juryleden, organisatie van testen, contacten met Actiris

Personeel in dienst

 • Onthaal van nieuwe medewerkers (met daarbij ook aandacht voor het welzijn op de werkplek)
 • Contractbeheer (evaluaties - contractverlengingen - contractbeëindigingen - ...)
 • Bijhouden van individuele personeelsdossiers naar aanleiding van gebeurtenissen in het privéleven en de administratieve loopbaan (bevorderingen, loopbaanonderbrekingen, aanvragen voor mutaties, ...)
 • Informatie en advies aan het personeel over loopbaanontwikkelingsmogelijkheden, ...
 • Coördinatie en begeleiding van de afdelingshoofden bij de verschillende gesprekken (functie, planning, functionering en evaluatie)
 • Registratie van medische attesten van personeelsleden (bezoeken controlearts, verlof om medische redenen (statutair personeel), re-integratie na langdurige afwezigheid, beheer van deeltijds medisch verlof, ...)
 • Opstellen en invoeren van werkroosters (IDtech-software)
 • Berekening van het aantal verlofdagen (afhankelijk van de anciënniteit - recht op compensatieverlof na één jaar, van de arbeidstijd en van de leeftijd)
 • Tuchtdossiers
 • Coördinatie van de uitwerking en aanpassing van personeelskaders, het administratief statuut van het gemeentepersoneel en de gemeentelijke reglementen inzake personeelsbeheer (arbeidsreglement, ...)
 • Statistieken

Opleiding

 • Organisatie van de permanente vorming (voor het merendeel opleidingen-op-maat, aangepast aan de behoeften van de gemeente, het zoeken van opleidingsorganisaties, openbare aanbestedingen, inschrijvingen, convocaties, ...)
 • Intergemeentelijke vergaderingen van de opleidingscellen
 • Uitvoering van een meerjarig vormingsplan
 • Budgetopvolging