Evenementen & Verenigingen

News

25.02.2021 - Fijn stof informatiebericht

Er worden in de meetnetten(*) van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties (PM10) in de lucht gemeten. De 24-uurgemiddelde fijnstofconcentraties zijn hoger dan 50 µg/m³ PM10 in Vlaanderen en Wallonië. 50 µg/m³ PM10 is de drempel die de drie gewesten in België hanteren voor het informeren van de bevolking.

 
Meer

Vacature - een hulparbeider aan voor de dienst Openbare Netheid

Het gemeentebestuur van Oudergem werft een hulparbeider aan voor de dienst Openbare Netheid.

Meer

Herasfalteren : Voornlaan, Vogelzanglaan, Jolélaan, Mulderslaan en Joseph Delhayestraat

De firma Colas meldt U dat de Voornlaan, de Vogelzanglaan, de Jolélaan, de Mulderslaan en de Joseph Delhayestraat zal worden geherasfalteerd.

 

Meer

Zaden te over

De lente komt er weer aan en geeft je zin om in de tuin of op je balkon aan de slag te gaan.

Meer

Voorkom dat uw gas- of elektriciteits- toevor wordt afgesloten. Er is hulp beschikbaar!

Op 01/04/2021 is de afsluitingsvrije winterperiode voor gasen elektriciteit afgelopen!

Meer

Horeca- en voedingswinkels: zero afval

Bulk, herbruikbare verpakkingen, statiegeld ... Op aandringen van steeds meer klanten verovert de zero afval-gedachte de voedingswinkels en de horeca in Brussel.

Meer

Technische aanpassing van het ministerieel besluit ter uitvoering van de beslissingen van het Overlegcomité

Persbericht van Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Meer

Sneeuw en trottoirs

Algemeen Politiereglement - Bijzondere bepalingen met betrekking tot de weersomstandigheden

Meer