Evenementen & Verenigingen

News

Houtverkoop 2023

Leefmilieu Brussel (LB) organiseert jaarlijks een openbare houtverkoop, volgens de regels van het boswetboek van 1854.

Meer

Oekraïne - Brussels onthaalbureau voor nieuwkomers

Heel wat dienstverleners ervaren een toegenomen werkdruk sinds de oorlog in Oekraïne startte. De mensen die tijdelijke bescherming zoeken in ons land, hebben vaak nood aan ondersteuning. Wist je dat Bon hen daarbij kan helpen en dat je die mensen naar ons kan doorverwijzen? Wij hebben een gevarieerd ondersteuningsaanbod voor tijdelijk beschermden uit Oekraïne die in Brussel verblijven.

Meer

Omschakeling arm gas naar rijk gas in Brussel: een succesverhaal van 3 jaar!

U herinnert zich misschien nog dat in 2020 en 2021 maar liefst 11 Brusselse gemeenten (hetzij zo’n 325 000 gezinnen) zijn overgestapt op rijk gas. Op basis van een tijdschema dat werd bepaald op federaal niveau, werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namelijk onderverdeeld in drie zones die achtereenvolgens omgeschakeld werden in 2020, 2021 en 2022.

 

Meer

Covid-19: Wijzigingen in de testcentra

Persmededeling van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - 02.11.2022

 

Meer

Energie: op welke steunmaatregelen heb je recht?

En septembre, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de soutien visant à réduire les factures d'énergie. Il s'agit notamment du forfait de base fédéral pour l'énergie, l'extension et la prolongation du chèque mazout et la prolongation du délai de de demande pour la prime fédérale chauffage. Certaines primes sont octroyées automatiquement, d'autres peuvent être demandées via le SPF Economie. Voici un aperçu.

Meer

Waterbeheerplan 2022-2027

Le projet du nouveau Plan de gestion de l’eau de la Région est soumis à enquête publique.

Meer

De installatie van fotovoltaïsche panelen beschermt u tegen stijgende energieprijzen

Door het thuiswerk en de sterk stijgende gas- en elektriciteitsprijzen van de afgelopen maanden zien veel Brusselaars hun energiefactuur stijgen.

Meer

BelDrive |Vraag uw rijbewijs online aan

Vanaf maandag 17 oktober 2022 kunnen burgers hun aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model 18 maanden online indienen via de applicatie BelDrive. Dankzij deze applicatie moeten burgers zich slechts één keer naar de gemeente moeten begeven om hun rijbewijs af te halen.

Meer

Nieuw : premies dierenartscheque

De gemeente Oudergem heeft beslist om nieuwe premies toe te kennen in de vorm van dierenartscheques, ook wel ‘vetocheques’ genoemd, aan de inwoners van Oudergem die eigenaar zijn van (een) huisdier(en).

Meer