Evenementen & Verenigingen

News

Responsabilisering

Persbericht van Mevrouw Sophie Wilmès, Eerste Minister

Meer

Alle lokale wegen zone 30

Het wordt wennen... Vanaf 1januari wordt het volledige Brussels Gewest zone 30, met uitzondering van de grote verkeersassen.

Meer

Een tweede wijkrestaurant voor senioren...maar niet alleen voor hen!

Sinds 8 juli heeft Oudergem een tweede wijkrestaurant, op nummer 95 in de Herdersstaflaan.

Meer

Inrichting openbare ruimte van kop tot een herzien

Waar tijdens de lockdown vele Oudergemnaren de deugden van het wandelen en fietsen (her)ontdekten, heeft de afbouw ervan de spanningen tussen diverse weggebruikers aangescherpt. 

Meer

Het speelplein Sint-Anna helemaal in 't nieuw

Wegens de lockdown werd dit project uitgesteld. Begin augustus konden de werken aan het speelplein Sint-Anna eindelijk starten.

Meer

Vacature - schoolhoofd

De gemeente Oudergem lanceert een eerste oproep tot kandidaatstelling voor de functie van schoolhoofd in een gewone basisschool waarvan het schoolproject een dubbel spoor vertoont, namelijk een traditionele en een Nederlandstalige onderdompeling.

Meer

Vacature - Administratief secretaris - animator in een structuur voor leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs)

De gemeente Oudergem legt een wervingsreserve voor de afdeling Preventie aan.

Meer

Oudergem start met een nieuw platform dat vrijwilligers en verenigingen matcht

In navolging van het succes van haar online weggeefwinkel, heeft de gemeente een nieuw partnerschap gesloten met het sociaal platform "Give a Day". Het doel? Vrijwilligers en Oudergemse verenigingen samenbrengen.

Meer

Verplichting om te allen tijde een masker te dragen in het publieke domein

6 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Meer

Een Oudergemnaar levert meer dans 5400 gezichtsmaskers aan het zorgpersoneel

Met zes vrienden en 3D-printers maakte hij op enkele weken tijd meer dan 5400 gezichtsmaskers voor het medisch personeel van de gemeenten in het zuiden van Brussel.

Meer