Evenementen & Verenigingen

News

Oudergem brengt een advies uit over het RPA Herrmann-Debroux

Tussen 10 oktober en 9 december hebben  2709 Oudergemnaars het ontwerp geraadpleegd op de website van de gemeente. 658 van hen hebben het beschikbare reactieformulier ingevuld. Er vonden ook heel wat gesprekken plaats tussen de verenigingen op het terrein en buurtcomités.

Meer

Residentie Fabiola binnenkort uitgerust met zonnepanelen

De gemeente Oudergem is sinds 2012 actief op het vlak van de productie van groene stroom en heeft beslist om zijn zonnepanelenpark verder uit te breiden op de daken van Residentie Koningin Fabiola.

Meer

Een uitzonderlijke premie om uw kat te steriliseren

In 5 jaar baren een kattenpaar en hun afstammelingen 5000 kittens. Er is ook een ernstige overbevolking aan katten en een groeiend aantal zwerfkatten in het Brussels Gewest. De nieuwe gewestelijke verplichting heeft dus tot doel overbevolking te bestrijden.

Meer

Opening van een eerste gezondheidshuis in Oudergem

Het principe? De patiënt dient geen geld voor te schieten voor de raadpleging: de betaling gebeurt rechtstreeks tussen het ziekenfonds en het gezondheidshuis.

Meer

Breng van 17 tot 22 november uw oude GSM, tablets en laptops naar school!

Van 17 tot 22 november, organiseert de gemeente Oudergem een grote actie om oude elektronische toestellen in te zamelen : GSM, tablets, laptops,… Er zullen inzamelpunten worden geplaatst in het Gemeentehuis en in 4 gemeentelijke scholen.

Meer

Geschiedenis van een stadslitteken: Het RPA, resultaat van 20 jaar intense lobbying

Luidt de start van het openbaar onderzoek van het RPA het begin van het einde van een lange geschiedenis in die diepe sporen in Oudergem heeft achtergelaten? Enkele belangrijke datums...

Meer

Slecht geparkeerde steps: Oudergem lanceert een sensibiliseringscampagne alvorens tot sancties over te gaan

Hoe kunnen we de strijd aanbinden tegen de anarchie die wordt veroorzaakt door een minderheid van individuen zonder het gebruik van deze alternatieve verplaatsingswijze te ontmoedigen?

Meer

Overlijden van Vincent Molenberg: Hij was vicevoorzitter van de gemeenteraad

Vincent Molenberg was in enkele jaren uitgegroeid tot een belangrijk en gerespecteerd man in de gemeente.

Meer

Subsidies - sportclubs van Oudergem

Subsidies worden toegekend door de Raadgevende sportcommissie aan de sportclubs van Oudergem die hun activiteiten in het sportcentrum van het Zoniënwoud beoefenen.

Meer

Vacature: Leerkracht zedenleer

Leerkracht zedenleer voor 13 lesperiodes per week.

Meer