Sociale, financiële bijstand

 

Hulp nodig, gebrek aan middelen, bij wie kan ik terecht?

Je hebt geen recht meer op werkloosheid, je hebt geen inkomen, je hebt geldzorgen, het einde van de maand is moeilijk, hoe betaal je het schoolgeld van je kinderen? Hoe betaal je de gasrekening?

Voor dit soort problemen kunt u terecht bij de permanentie van de sociale dienst van het OCMW.

Een maatschappelijk werker luistert naar uw vraag en opent, afhankelijk van uw situatie, een dossier of verwijst u door naar andere diensten van het OCMW (energiedienst, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, gezinsbijstand, ...).

Het dossier moet verschillende elementen bevatten zoals uw inkomen, uw gezinssamenstelling en uw professionele situatie. Een sociaal onderzoek zal worden uitgevoerd door uw maatschappelijk werker. In dit verband kan een huisbezoek worden gepland. Het verslag van de maatschappelijk werker zal worden voorgelegd aan het speciaal comité van de sociale dienst, dat binnen 30 dagen na uw aanvraag zal beslissen over de toe te kennen bijstand.

U zal gevraagd worden om actief deel te nemen aan de voorbereiding van uw dossier, aan het sociaal onderzoek en om ons op de hoogte te brengen van elke verandering in uw situatie (gezin, inkomen, enz.).

De sociale bijstand kan verschillende vormen aannemen:

  • Een leefloon of een gelijkwaardige bijstand
  • Een tussenkomst in uw medische kosten(medicamenten, hospitalisatie,)
  • Een tussenkomst in het schoolgeld,
  • Transportkosten,
  • Een aanvulling op uw salaris
  • Een voorschot op werkloosheidsuitkeringen, mutualiteitsuitkeringen, pensioen, alimentatiegeld,

U kunt een aanvraag indienen bij het OCMW in Oudergem, uw aanvraag zal worden behandeld op basis van uw situatie en het advies van een arts.