#OCMW

IT-consulent

De openbare IT-consulent is een eerstelijnsdienst die bedoeld is om de burgers te ondersteunen die de digitale kloof het sterkst ondervinden.

Meer

Huurgarantie

U wilt een woning huren maar u heeft niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen, wat kunt u doen?

Meer

Contact OCMW

Contactformulier

Meer

Verblijf in rust- en verzorgingstehuizen

Bent u op zoek naar een woonzorgcentrum voor uzelf of een familielid, waarheen? Met wie moet ik contact opnemen?

Meer

Ontmoetingsruimte

  • Paradijsvogels zaal, Waversesteenweg 1326, 1160 Oudergem
  • Herdersstaf zaal, Herdersstaflaan 95, 1160 Oudergem
  • Contact
  • Uurrooster

 

Paradijsvogels zaal en de Herdersstaf zaal verwelkomen u van maandag tot vrijdag voor een gezellige maaltijd tussen 12.00 en 13.30 uur.

Meer

Hulp aan huis

Een gespecialiseerde maatschappelijk werker neemt contact met u op om uw sociale situatie en uw behoeften te beoordelen. Er kunnen verschillende soorten hulp worden aangeboden.

Meer

Huisvesting

Het OCMW kan u helpen met de stappen die u moet nemen.

Meer

Energiedienst (water, gas, elektriciteit, stookolie)

Een maatschappelijk werker zal u verwelkomen om u te informeren over het verbruik van elektriciteit, gas, stookolie of water, over de manier waarop u met de leverancier kunt onderhandelen over een betalingsplan en over de manier waarop u een financiële tussenkomst van het OCMW in uw facturen kunt vragen.

Meer

Sociaal-culturele coördinatie

Of u nu een volwassene bent of een kind, met steun van het OCMW is culturele coördinatie de dienst die u nodig heeft! Wij bieden u immers individuele financiële steun aan (sportbeurs, workshopbeurs, ...), verdelen voordelige tickets voor sport en cultuur (artikel 27), organiseren workshops en participatieve projecten.

Meer

De dienst voor budgetbegeleiding - schuldbemiddeling

De dienst budgetbegeleiding/schuldenbemiddeling is er om u te helpen uw rekeningen op orde te brengen, een inventaris te maken van uw inkomsten en uitgaven.

Meer

Gezondheid

Heb je problemen met het betalen van de dokter of ziekenhuisrekeningen? Problemen bij het inschrijven bij een ziekenkas?

Meer

Socio-professionele integratie

Een team van maatschappelijk werkers en psychologen begeleidt de mensen die door ons centrum worden geholpen in hun sociale en professionele [her]integratieproces. Het einddoel van de acties beoogt de integratie van de begunstigden op de arbeidsmarkt door middel van verschillende doelstellingen.

Meer

Sociale, financiële bijstand

Je hebt geen recht meer op werkloosheid, je hebt geen inkomen, je hebt geldzorgen, het einde van de maand is moeilijk, hoe betaal je het schoolgeld van je kinderen? Hoe betaal je de gasrekening?

Meer

Een tweede wijkrestaurant voor senioren...maar niet alleen voor hen!

Sinds 8 juli heeft Oudergem een tweede wijkrestaurant, op nummer 95 in de Herdersstaflaan.

Meer

DPO - Gegevensbescherming

U kunt de Functionaris voor gegevensbescherming - DPO - van OCMW Oudergem contacteren via het hieronder formulier

Meer

Hedersstaflaan : Eerste sociale woningen voor senioren een feit

Nu krijgt het concreet vorm. Aan de Herdersstaflaan ging de bouw van sociale appartementen voor senioren van start. Op termijn wordener de diensten geboden van een serviceflatresidentie waarbij de toelatingsvoorwaarden voor sociale huisvesting worden gehanteerd. Een primeur in het Brussels gewest.

Meer

OCMW - Governance en transparantie

Governance en transparantie in het OCMW.

Meer

Sociale kruidenier

De eerste sociale kruidenierszaak in België waar je in bulk en bioproducten kan kopen opent zijn deuren in Oudergem. Het concept: de kans bieden aan de Oudergemse gezinnen in moeilijkheden om hun inkopen aan de helft van de prijs te doen. “Met deze kruidenierszaak creëren wij een nieuw model van sociale economie die de overheid, ngo’s en burgers met elkaar in verbinding brengt”, legt de waarnemende burgemeester uit. De kruidenierszaak zal gefinancierd worden door de gemeente, het OCMW en het Rode Kruis.

Meer

Een wijkrestaurant om nooit meer alleen te eten

Meer

Cel "Jongeren"

Alle jongeren tussen 18 en 24 jaar of geëmancipeerde minderjarigen die een moeilijke situatie tegenkomen(op familiaal-, financieel-, medisch-, sociaal vlak).

Meer