De dienst voor budgetbegeleiding - schuldbemiddeling

 

De rekeningen stapelen zich op, je hebt er geen zicht meer op! Hoe betaal je alles? Wat staat er nu echt in uw verzekering, krediet of koopcontract? Je bent het slachtoffer van een oplichterij, wat kun je doen?

De dienst budgetbegeleiding/schuldenbemiddeling is er om u te helpen uw rekeningen op orde te brengen, een inventaris te maken van uw inkomsten en uitgaven. Het doel is om u te helpen een financiëel evenwicht te vinden en tegelijkertijd fatsoenlijk te kunnen blijven leven.

Een gespecialiseerde maatschappelijk werker zal u ontvangen en de situatie met u analyseren.

Indien nodig  zal hij(zij) je de ganse tijd opvolgen. Er kan een budgettair begeleidings- of afbetalingsplan worden opgesteld.