Schrijven aan de verkozenen

Met de post

De schepenen hebben een kantoor in het gemeentebestuur. Als u een brief aan hen gericht met de post naar het stadhuis verstuurt, zal die aan hen worden overhandigd op de dag van ontvangst.

De gemeenteraadsleden hebben geen kantoor in het gemeentebestuur. Als u een brief aan hen gericht met de post naar het stadhuis verstuurt, zal die aan hen worden overhandigd tijdens de volgende zitting van de gemeenteraad.

Via e-mail

De e-mailadressen van de gemeenteraadsleden worden bekendgemaakt op de voorstellingspagina van elke verkozene [pagina's in ontwikkeling].