Juridische dienst

Gemeentehuis van Oudergem
Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem -  vierde verdieping

Hoofdmissies – Jurist :

Beheer van dossiers op de volgende gebieden:

 • Burgelijke zaken (aansprakelijkheid, huurcontracten, zakelijke rechten)
 • Belastingzaken (ontwikkeling van belastingreglementen, opstelling van de verslagen aan het College van Burgemeester en Schepenen en voorbereiding van de beraadslaging over belastingvorderingen)
 • Gemeentelijke administratieve sancties (opstelling en aanpassing van politiereglementen en besluiten betreffende administratieve boetes),
 • Overheidsopdracht (opstelling van de bestekken, bijstand bij het opstellen van gunningsbesluiten en bij geschillen in verband met overheidsopdrachten),
 • Administratieve politie (het opstellen van beslissingen van de burgemeester, met name betreffende insalubriteit, en controle van de procedure) ;
 • Stedenbouwkundige en milieu zaken (administratieve beroep, gebouw onderverdeling, advies inzake stadsplanning en milieurecht,...)
 • Opvolging van gerechtelijke procedures (informatie van de bevoegde instanties, aanwijzingen van advocaat, proeflezen van conclusies, opvolging van de betaling van vergoedingen, briefwisseling met advocaten)

Hoofdmissies – Coördinator « Grote Projecten » en referent « doelcontracten » :

 • Voorbereiden, analyseren en volgen van procedures voor overheidsopdrachten
 • Ondersteuning van de lijnmanager en methodologische ondersteuning in het kader van de uitvoering van de nota van overeenstemming ;
 • Ondersteuning van de gezagsdragers bij de opzet van en het toezicht op doelcontracten en grote investeringsprojecten ;
 • Monitoring- en evaluatie-instrumenten voor strategische planning en projectbeheer te ontwikkelen of mee te werken aan de keuze daarvan ;
 • Strategische/actieplannen beheren, evalueren en optimaliseren ;
 • Informeren van de betrokken instanties over de stand van zaken met betrekking tot de strategische plannen : follow-up van de nota van overeenstemming.