Bestuur & Politiek

Commissies

Nieuwe Gemeentewet

Artikel 120 . De gemeenteraad kan in zijn midden commissies oprichten die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. [De commissies kunnen, ook op eigen initiatief, adviezen uitbrengen en aanbevelingen formuleren ten behoeve van de gemeenteraad met betrekking tot de zaken waarmee zij zich bezighouden.

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement

Artikel 52. Er worden vijf commissies opgericht die belast zijn met het voorbereiden van de punten die op de dagorde van de gemeenteraad gezet zijn.

Meer

 

Commissie 1 : Financiën, Personeel, Veiligheid, Burgerparticipatie, Preventie, Huisvesting

Voorzitter : Stéphanie Paulissen

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Michel Blampain
Jasmine Boumraya
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Marc Vandame
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
François Lebovy Anastasia Bakounine
Martine Maelschalck
-
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Carinne Lenoir
Marc Vandame
Stéphanie Paulissen
Jean-Claude Vitoux
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo
-
Jeremy Van Gorp
-
Nathalie Wyns
-

 

Commissie  2 : Burgerlijke Stand, Bevolking, Europese zaken, Sports, Animaties

Voorzitter  : Véronique Artus

 
Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Véronique Artus Valérie Cops
Anastasia Bakounine François Lebovy
Christian Grétry Jasmine Boumraya
Christophe Magdalijns Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen Christine Bogaert
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo -
Jeremy Van Gorp Martine Maelschalck
Marc Vandame Carinne Lenoir
Ingrid Venier Michel Blampain
Pauline Vermeiren Marie-Pierre Bauwens
Jean-Claude Vitoux Isabelle Désir
Nathalie Wyns -

 

Commission 3 :  Onderwijs, Buitenschoolse activiteit, Academie, Sociale Pomotie, lokale economie, Vlaamse zaken, Gelijke kansen beleid, IT-ontwikkeling.

Voorzitter  : Carinne Lenoir

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine Christian Grétry
Michel Blampain Marc Vandame
Jasmine Boumraya Christian Grétry
Valérie Cops Véronique Artus
Dider Gosuin Stéphanie Paulissen
François Lebovy Pauline Vermeiren
Carinne Lenoir Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens Pauline Vermeiren
Vanessa Rigodanzo -
Jeremy Van Gorp Martine Maelschalck
Ingrid Venier Chrsitine Bogaert
Jean-Claude Vitoux Christophe Magdalijns
Nathalie Wyns
 
-

Commissie  4 :  Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit, Cultuur, bibliotheken

Voorzitter  : François Lebovy

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine Jasmine Boumraya
Michel Blampain Valérie Cops
Christine Bogaert Ingrid Venier
Isabelle Désir Véronique Artus
Didier Gosuin Jean-Claude Vitoux
François Lebovy Marie-Pierre Bauwens
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen Dider Molders
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo -
Marc Vandame Carinne Lenoir
Pauline Vermeiren Christian Grétry
Nathalie Wyns
 
-

Commissie  5 : Solidariteiten en Sociale cohesie, Sociale coördinatie, Jeugd, Seniors Werkgelegenheid-Vorming, Peuterzorg, Volkgezondheid, Dierenwelzijn

Voorzitter : Marc Vandame

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Véronique Artus Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens Jasmine Boumraya
Christine Bogaert Christophe Magdalijns
Valérie Cops Isabelle Désir
Christian Grétry François Lebovy
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Carinne Lenoir Michel Blampain
Vanessa Rigodanzo -
Marc Vandame Michel Blampain
Ingrid Venier Didier Gosuin
Pauline Vermeiren Anastasia Bakounine
Jean-Claude Vitoux Stéphanie Paulissen
Nathalie Wyns -