Bestuur & Politiek

Commissies

Nieuwe Gemeentewet

Artikel 120 . De gemeenteraad kan in zijn midden commissies oprichten die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. [De commissies kunnen, ook op eigen initiatief, adviezen uitbrengen en aanbevelingen formuleren ten behoeve van de gemeenteraad met betrekking tot de zaken waarmee zij zich bezighouden.

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement

Artikel 52. Er worden vijf commissies opgericht die belast zijn met het voorbereiden van de punten die op de dagorde van de gemeenteraad gezet zijn.

Meer

Commissie 1 : Financiën - Cultuur - Veiligheid - Huisvesting -  Personeel – Gemeentelijke informatica - Gelijke kansen beleid - Vlaamse zaken.

Voorzitter : Didier MOLDERS

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Annick SOMMER Florence COULDREY
Didier MOLDERS Marc VANDAME
Isabelle DESIR Véronique ARTUS
Didier GOSUIN Jacqueline FRAVEZZI
Suat KURAOGLU Iliassou AMADOU MOUMOUNI
Jean-Claude VITOUX Eloïse DEFOSSET
Frédéric LAMBIN Marc VANDAME
Carinne LENOIR Jacqueline FRAVEZZI
Bernard NOEL Iliassou AMADOU MOUMOUNI
Vincent MOLENBERG Elise WILLAME
Christian GRETRY André DECOURRIERE
Valérie SCHNEIDER Vanessa RIGODANZO
Vanessa RIGODANZO Valérie SCHNEIDER
Oliver JUNG Oliver JUNG

Commissie 2  :  Mobiliteit – Publieke ruimte – Sport – Netheid.

Voorzitter : Marc VANDAME

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Marc VANDAME Didier MOLDERS
Véronique ARTUS Suat KURAOGLU
Isabelle DESIR Florence COULDREY
Didier GOSUIN Annick SOMMER
Jean-Claude VITOUX Iliassou AMADOU MOUMOUNI
Frédéric LAMBIN Eloïse DEFOSSET
Annick SOMMER Suat KURAOGLU
Jacqueline FRAVEZZI Florence COULDREY
Carinne LENOIR Eloïse DEFOSSET
Vincent MOLENBERG André DECOURRIERE
Elise WILLAME André DECOURRIERE
Christian GRETRY André DECOURRIERE
Vanessa RIGODANZO Valérie SCHNEIDER
Oliver JUNG Oliver JUNG

Commissie 3  :  Stedenbouw – Leefmilieu – Duurzame ontwikkeling.

Voorzitter : Frédéric LAMBIN

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Frédéric LAMBIN Didier MOLDERS
Isabelle DESIR Frédéric LAMBIN
Didier GOSUIN Annick SOMMER
Suat KURAOGLU Carinne LENOIR
Bernard NOEL Véronique ARTUS
Florence COULDREY Jacqueline FRAVEZZI
Marc VANDAME Annick SOMMER
Eloïse DEFOSSET Jean-Claude VITOUX
Iliassou AMADOU MOUMOUNI Véronique Artus
Vincent MOLENBERG Elise WILLAME
André DECOURRIERE Christian GRETRY
Valérie SCHNEIDER Vanessa RIGODANZO
Oliver JUNG Oliver JUNG

Commissie 4 :  Jeugd - Solidariteiten - Bevolking – Burgerlijke Stand – Sociale coördinatie -  Verenigingsleven -  Senioren - Participatie - Preventie - Europese zaken

Voorzitter : Eloïse DEFOSSET

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Eloïse DEFOSSET Didier GOSUIN
Didier MOLDERS Suat KURAOGLU
Véronique ARTUS Isabelle DESIR
Jean-Claude VITOUX Carinne LENOIR
Jacqueline FRAVEZZI Frédéric LAMBIN
Florence COULDREY Bernard NOEL
Bernard NOEL Isabelle DESIR
Marc VANDAME Didier GOSUIN
Iliassou AMADOU MOUMOUNI Carinne LENOIR
Elise WILLAME Vincent MOLENBERG
André DECOURRIERE Christian GRETRY
Vanessa RIGODANZO Valérie SCHNEIDER
Oliver JUNG Oliver JUNG

Commissie 5 : Onderwijs - Buitenschoolse activiteit - Opleidingen- Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken  - Animaties - Werkgelegenheid - Economische ontwikkeling - Middenklasse - Peuterzorg.

Voorzitter : Florence COULDREY

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Florence COULDREY Didier GOSUIN
Didier MOLDERS Frédéric LAMBIN
Véronique ARTUS Didier MOLDERS
Suat KURAOGLU Isabelle DESIR
Jacqueline FRAVEZZI Jean-Claude VITOUX
Eloïse DEFOSSET Bernard NOEL
Annick SOMMER Marc VANDAME
Carinne LENOIR Jean-Claude VITOUX
Iliassou AMADOU MOUMOUNI Bernard NOEL
André DECOURRIERE Vincent MOLENBERG
Elise WILLAME Vincent MOLENBERG
Christian GRETRY Vincent MOLENBERG
Valérie SCHNEIDER Vanessa RIGODANZO
Oliver JUNG Oliver JUNG