Bestuur & Politiek

Commissies

Nieuwe Gemeentewet

Artikel 120 . De gemeenteraad kan in zijn midden commissies oprichten die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. [De commissies kunnen, ook op eigen initiatief, adviezen uitbrengen en aanbevelingen formuleren ten behoeve van de gemeenteraad met betrekking tot de zaken waarmee zij zich bezighouden.

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement

Artikel 52. Er worden vijf commissies opgericht die belast zijn met het voorbereiden van de punten die op de dagorde van de gemeenteraad gezet zijn.

Meer

 

Commissie 1 : Financiën, Personeel, Veiligheid, Burgerparticipatie, Preventie, Huisvesting

Voorzitter : Stéphanie Paulissen

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Jeannine Crucifix
Jasmine Boumraya
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
François Lebovy Anastasia Bakounine
Martine Maelschalck
-
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Carinne Lenoir
Marc Vandame
Stéphanie Paulissen
Jean-Claude Vitoux
Didier Gosuin -
Vanessa Rigodanzo
-
Cécile Henrard
-
Nathalie Wyns
-

 

Commissie  2 : Burgerlijke Stand, Bevolking, Europese zaken, Sports, Animaties

Voorzitter  : Véronique Artus

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Véronique Artus
Valérie Cops
Anastasia Bakounine
François Lebovy
Christian Grétry
Jasmine Boumraya
Christophe Magdalijns
Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen
Christine Bogaert
Didier Gosuin -
Vanessa Rigodanzo
-
Cécile Henrard
Martine Maelschalck
Marc Vandame
Carinne Lenoir
Vincianne Lerate
Jeannine Crucifix
Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens
Jean-Claude Vitoux
Isabelle Désir
Nathalie Wyns
-

 

Commission 3 :  Onderwijs, Buitenschoolse activiteit, Academie, Sociale Pomotie, lokale economie, Vlaamse zaken, Gelijke kansen beleid, IT-ontwikkeling.

Voorzitter  : Carinne Lenoir

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine
Christian Grétry
Jeannine Crucifix
Marc Vandame
Jasmine Boumraya
Christian Grétry
Valérie Cops
Véronique Artus
Didier Gosuin Stéphanie Paulissen
François Lebovy Pauline Vermeiren
Carinne Lenoir
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Vanessa Rigodanzo
-
Cécile Henrard
Martine Maelschalck
Vincianne Lerate
Chrsitine Bogaert
Jean-Claude Vitoux
Christophe Magdalijns
Nathalie Wyns
 
-

Commissie  4 :  Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit, Cultuur, bibliotheken

Voorzitter  : François Lebovy

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine
Jasmine Boumraya
Jeannine Crucifix
Valérie Cops
Christine Bogaert
Vincianne Lerate
Isabelle Désir
Véronique Artus
François Lebovy Marie-Pierre Bauwens
Martine Maelschalck
Cécile Henrard
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen
Carinne Lenoir
Didier Gosuin -
Vanessa Rigodanzo
-
Marc Vandame
Carinne Lenoir
Pauline Vermeiren
Christian Grétry
Nathalie Wyns
 
-

Commissie  5 : Solidariteiten en Sociale cohesie, Sociale coördinatie, Jeugd, Seniors Werkgelegenheid-Vorming, Peuterzorg, Volkgezondheid, Dierenwelzijn

Voorzitter : Marc Vandame

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Véronique Artus
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens
Jasmine Boumraya
Christine Bogaert
Christophe Magdalijns
Valérie Cops
Isabelle Désir
Christian Grétry
François Lebovy
Martine Maelschalck
Cécile Henrard
Carinne Lenoir
Jeannine Crucifix
Vanessa Rigodanzo
-
Marc Vandame
Jeannine Crucifix
Vincianne Lerate
Didier Gosuin
Pauline Vermeiren
Anastasia Bakounine
Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen
Nathalie Wyns
-