Bestuur & Politiek

Commissies

Nieuwe Gemeentewet

Artikel 120 . De gemeenteraad kan in zijn midden commissies oprichten die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. [De commissies kunnen, ook op eigen initiatief, adviezen uitbrengen en aanbevelingen formuleren ten behoeve van de gemeenteraad met betrekking tot de zaken waarmee zij zich bezighouden.

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement

Artikel 52. Er worden vijf commissies opgericht die belast zijn met het voorbereiden van de punten die op de dagorde van de gemeenteraad gezet zijn.

Meer

 

Commissie 1 : Financiën, Personeel, Veiligheid, Burgerparticipatie, Preventie, Huisvesting

Voorzitter : Stéphanie Paulissen

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Michel Blampain
Jasmine Boumraya
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Didier Gosuin
Marc Vandame
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
Martine Maelschalck
-
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Didier Molders
Marc Vandame
Vincent Molenberg
Anastasia Bakounine
Stéphanie Paulissen
Jean-Claude Vitoux
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo
-
Jeremy Van Gorp
-
Nathalie Wyns
-

 

Commissie  2 : Burgerlijke Stand, Bevolking, Europese zaken, Sports, Animaties

Voorzitter  : Véronique Artus

 
Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Véronique Artus Valérie Cops
Anastasia Bakounine Vincent Molenberg
Christian Grétry Jasmine Boumraya
Christophe Magdalijns Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen Christine Bogaert
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo -
Jeremy Van Gorp Martine Maelschalck
Marc Vandame Didier Molders
Ingrid Venier Michel Blampain
Pauline Vermeiren Marie-Pierre Bauwens
Jean-Claude Vitoux Isabelle Désir
Nathalie Wyns -

 

Commission 3 :  Onderwijs, Buitenschoolse activiteit, Academie, Sociale Pomotie, lokale economie, Vlaamse zaken, Gelijke kansen beleid, IT-ontwikkeling.

Voorzitter  : Didier Molders

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine Christian Grétry
Michel Blampain Marc Vandame
Jasmine Boumraya Christian Grétry
Valérie Cops Véronique Artus
Dider Gosuin Stéphanie Paulissen
Didier Molders Isabelle Désir
Vincent Molenberg Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens Pauline Vermeiren
Vanessa Rigodanzo -
Jeremy Van Gorp Martine Maelschalck
Ingrid Venier Chrsitine Bogaert
Jean-Claude Vitoux Christophe Magdalijns
Nathalie Wyns
 
-

Commissie  4 :  Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit, Cultuur, bibliotheken

Voorzitter  : Vincent Molenberg

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine Jasmine Boumraya
Michel Blampain Valérie Cops
Christine Bogaert Ingrid Venier
Isabelle Désir Véronique Artus
Didier Gosuin Jean-Claude Vitoux
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Christophe Magdalijns Jean-Claude Vitoux
Vincent Molenberg Marie-Pierre Bauwens
Stéphanie Paulissen Dider Molders
Matthieu Pillois -
Vanessa Rigodanzo -
Marc Vandame Didier Molders
Pauline Vermeiren Christian Grétry
Nathalie Wyns
 
-

Commissie  5 : Solidariteiten en Sociale cohesie, Sociale coördinatie, Jeugd, Seniors Werkgelegenheid-Vorming, Peuterzorg, Volkgezondheid, Dierenwelzijn

Voorzitter : Marc Vandame

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Véronique Artus Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens Jasmine Boumraya
Christine Bogaert Christophe Magdalijns
Valérie Cops Isabelle Désir
Christian Grétry Vincent Molenberg
Martine Maelschalck Jeremy Van Gorp
Didier Molders Michel Blamapain
Vanessa Rigodanzo -
Marc Vandame Michel Blampain
Ingrid Venier Didier Gosuin
Pauline Vermeiren Anastasia Bakounine
Jean-Claude Vitoux Stéphanie Paulissen
Nathalie Wyns -