Commissies

Nieuwe Gemeentewet

Artikel 120 . De gemeenteraad kan in zijn midden commissies oprichten die als taak hebben de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden. [De commissies kunnen, ook op eigen initiatief, adviezen uitbrengen en aanbevelingen formuleren ten behoeve van de gemeenteraad met betrekking tot de zaken waarmee zij zich bezighouden.

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement

Artikel 52. Er worden vijf commissies opgericht die belast zijn met het voorbereiden van de punten die op de dagorde van de gemeenteraad gezet zijn.

Meer

 

Commissie 1 : Financiën, Personeel, Veiligheid, Burgerparticipatie, Preventie, Huisvesting

Voorzitter : Stéphanie Paulissen

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Christine Bogaert
Jeannine Crucifix
Ivo Van Ginneken
Anastasia Bakounine
Valérie Cops
Véronique Artus
Isabelle Désir
Véronique Artus
Christian Grétry
Pauline Vermeiren
François Lebovy Anastasia Bakounine
Martine Maelschalck
-
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Carinne Lenoir
Marc Vandame
Stéphanie Paulissen
Jean-Claude Vitoux
Didier Gosuin -
Vanessa Rigodanzo
-
Cécile Henrard
-
Nathalie Wyns
-

Commissie  2 : Burgerlijke Stand, Bevolking, Europese zaken, Sports, Animaties

Voorzitter  : Véronique Artus

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Véronique Artus
Valérie Cops
Anastasia Bakounine
François Lebovy
Christian Grétry
Ivo Van Ginneken
Christophe Magdalijns
Isabelle Désir
Stéphanie Paulissen
Christine Bogaert
Didier Gosuin -
Vanessa Rigodanzo
-
Cécile Henrard
Martine Maelschalck
Marc Vandame
Carinne Lenoir
Vincianne Lerate
Jeannine Crucifix
Pauline Vermeiren
Marie-Pierre Bauwens
Jean-Claude Vitoux
Isabelle Désir
Nathalie Wyns
-

Commission 3 :  Onderwijs, Buitenschoolse activiteit, Academie, Sociale Pomotie, lokale economie, Vlaamse zaken, Gelijke kansen beleid, IT-ontwikkeling.

Voorzitter  : Carinne Lenoir

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine
Christian Grétry
Jeannine Crucifix
Marc Vandame
Ivo Van Ginneken
Christian Grétry
Valérie Cops
Véronique Artus
Didier Gosuin Stéphanie Paulissen
François Lebovy Pauline Vermeiren
Carinne Lenoir
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens
Pauline Vermeiren
Vanessa Rigodanzo
-
Cécile Henrard
Martine Maelschalck
Vincianne Lerate
Chrsitine Bogaert
Jean-Claude Vitoux
Christophe Magdalijns
Nathalie Wyns
 
-

Commissie  4 :  Stedenbouw, Leefmilieu, Publieke ruimte, Mobiliteit, Cultuur, bibliotheken

Voorzitter  : François Lebovy

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Anastasia Bakounine
Ivo Van Ginneken
Jeannine Crucifix
Valérie Cops
Christine Bogaert
Vincianne Lerate
Isabelle Désir
Véronique Artus
François Lebovy Marie-Pierre Bauwens
Martine Maelschalck
Cécile Henrard
Christophe Magdalijns
Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen
Carinne Lenoir
Didier Gosuin -
Vanessa Rigodanzo
-
Marc Vandame
Carinne Lenoir
Pauline Vermeiren
Christian Grétry
Nathalie Wyns
 
-

Commissie  5 : Solidariteiten en Sociale cohesie, Sociale coördinatie, Jeugd, Seniors Werkgelegenheid-Vorming, Peuterzorg, Volkgezondheid, Dierenwelzijn

Voorzitter : Marc Vandame

Effectif / Effectief Suppléant / Plaatsvervanger
Véronique Artus
Isabelle Désir
Marie-Pierre Bauwens
Ivo Van Ginneken
Christine Bogaert
Christophe Magdalijns
Valérie Cops
Isabelle Désir
Christian Grétry
François Lebovy
Martine Maelschalck
Cécile Henrard
Carinne Lenoir
Jeannine Crucifix
Vanessa Rigodanzo
-
Marc Vandame
Jeannine Crucifix
Vincianne Lerate
Didier Gosuin
Pauline Vermeiren
Anastasia Bakounine
Jean-Claude Vitoux
Stéphanie Paulissen
Nathalie Wyns
-