Premies Dierenartscheque

De gemeente Oudergem heeft beslist om nieuwe premies toe te kennen in de vorm van dierenartscheques, ook wel ‘vetocheques’ genoemd, aan de inwoners van Oudergem die eigenaar zijn van (een) huisdier(en).

Deze premie is een duwtje in de rug voor iedereen die gedomicilieerd is op het grondgebied van Oudergem.

Deze cheques kunnen gebruikt worden voor de stérilisatie van huiskatten, de identificatie van een hond of een huiskat, of voor ieder ander onderzoek bij de dierenarts van uw huisdieren.

De premiebedragen worden als volgt verdeeld :

  • €50 voor de sterilisatie van een mannelijke kat en €75 van een vrouwelijke kat
  • €25 voor de identificatie van een hond of een kat
  • €25 voor ieder ander veterinair onderzoek

Ter herinnering: de identificatie van honden en katten en de sterilisatie van deze laatsten is verplicht.

Gezinnen die voldoen aan de voorwaarden ontvangen drie premies per jaar voor zover er budget beschikbaar is.

 

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?

Vraag dierenartscheque aan met ons papieren formulier dat u moet terugsturen naar de dienst Dierenwelzijn: Emile Idiersstraat 12 (5e verdieping), 1160 Oudergem, of per e-mail naar animaux@auderghem.brussels.

De volgende stukken moeten worden opgenomen :

  • Een kopie van het laatste aanslagbiljet kohieruittreksel van het gezin afgeleverd door de FOD Financiën, met verduidelijking van de inkomens, al dan niet onderworpen aan de Belgische personenbelasting* (als bewijs van de inkomenscategorie waartoe de aanvrager behoort);
  • Een kopie van de gedetailleerde honorariumnota/factuur van de dierenarts op naam van de aanvrager;
  • Een kopie van het bewijs van betaling van de volledige honorariumnota/factuur (rekeningafschrift, ...);

In het geval van een premieaanvraag voor identificatie of vaccinatie, een kopie van de betreffende pagina van het vaccinatieboekje.

 

Meer

De aanvragen moeten ten laatste worden ingediend op 30.06.2023.

Voor meer informatie, Dienst Dierenwelzijn: 02 676 48 51 - animaux@auderghem.brussels

Met steun van Leefmilieu Brussel