FAQ Energie

 

Bron : Sibelga

 1. "Energie en verhuizen"
 2. "Mijn energiefactuur"
 3. "Beschermde klanten"
 4. " Energietips "
 5. "De energiemarkt in Brussel"
 6. "Noodgevallen" (storingen & gasreuk)
 7. “Sibelga-Interfin-RDE”

 

Energie en verhuizen

OPTIE 1

Als u uw woning verlaat

 1. Vóór de verhuizing

Laat uw energieleverancier weten dat u gaat verhuizen.

 Hij zal u dan vertellen welke stappen u moet ondernemen:

 •  om uw slotfactuur te laten opmaken voor de woning die u verlaat,
 •  om contractueel in orde te zijn op uw nieuwe adres.
 1. De dag dat u de oude woning verlaat

Vul samen met de nieuwe bewoner het energieovernamedocument in. Deel daarna de meterstanden die op het formulier vermeld staan, mee aan uw energieleverancier (NIET aan Sibelga). Zo kan hij uw slotfactuur opstellen.

Als u in uw nieuwe woning intrekt

 1. Bij de ontvangst van de sleutels

Vul samen met de vorige bewoner het energieovernamedocument in bij ontvangst van de sleutels van uw nieuwe woning.

Noteer samen de meterstanden.

 1. Neem contact op met uw energieleverancier

Neem daarna contact op met uw leverancier (en NIET met Sibelga) en deel hem de meterstanden mee die op het energieovernamedocument vermeld staan.

Hebt u nog geen energieleverancier? Raadpleeg de lijst met energieleveranciers

Het risico bestaat dat de energietoevoer afgesloten wordt als u geen geldig contract hebt afgesloten. Alle verbruik moet namelijk gebeuren in het kader van een contract.

U kan het energieovernamedocument downloaden via http://www.sibelga.be/nl/verhuizen

OPTIE 2

Verhuist u naar Brussel?

Maak uw energiebevoorrading op tijd in orde om uw verhuizing probleemloos te laten verlopen.

Op de website van Sibelga vindt u welke stappen u moet ondernemen voor een gas- en elektriciteitsaansluiting.

Hebt u nog geen energieleverancier?

Wilt u uw elektriciteits- en/of gasmeter laten openen/sluiten?

 

Mijn energiefactuur

Het bedrag op uw gas- of elektriciteitsfactuur heeft niet enkel betrekking op uw energieverbruik. Op uw factuur staan verschillende kosten. Dit zijn:

 • de kosten voor de verbruikte energie
 • de distributiekosten
 • de gewestelijke retributie
 • het transport
 • verschillende taksen

Voor meer informatie over de verdeling van die kosten op uw factuur of om meer inzicht te krijgen over wat die kosten inhouden, kan u surfen naar http://sibelga.be/nl/tarieven/tarieven-netgebruik/waaruit-bestaat-uw-energiefactuur/factuur-elektriciteit

 

Beschermde klanten

Het statuut ‘ beschermde klant’  werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gecreëerd om klanten met betalingsmoeilijkheden die een ingebrekestelling hebben ontvangen van hun energieleverancier te ondersteunen.

Dankzij dit statuut kunnen personen met moeilijkheden op zoek gaan naar oplossingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Sibelga .

 

Energietips

Wenst u renovatiewerken uit te voeren? Wilt u uw huis of appartement isoleren? Benieuwd naar hoeveel uw huishoudapparaten verbruiken? Of vraagt u zich af hoe u de juiste lamp moet kiezen?

Ga naar www.energids.be .voor een antwoord op al uw vragen over energie in Brussel.

U kan er informatie vinden over onder meer de volgende onderwerpen:

 • De levering van energie
 • Installaties
 • Zelf energie produceren
 • Meting van het verbruik
 • Werken, onderhoud en herstellingen 
 • Isolatie
 • Uitrusting

Energids is een neutraal platform dat onafhankelijk is van elke commerciële speler.

 

De energiemarkt in Brussel

Ontdek hoe de energiemarkt in Brussel georganiseerd is. In 2007 heeft de vrijmaking de energiemarkt in Brussel ingrijpend veranderd. Op de vrijgemaakte energiemarkt, d.w.z. waar de concurrentie speelt, hebt u hoofdzakelijk te maken met twee spelers: de leverancier en de distributienetbeheerder.

Daarnaast spelen nog andere bedrijven of instellingen een rol in de energiebevoorrading en de goede werking van de markt:

 • de producenten en invoerders van energie
 • de beheerder van het hogedrukgastransportnet
 • de beheerder van het elektriciteitstransportnet hoogspanning
 • de federale regulator, de CREG
 • de gewestelijke regulator (Brugel)
 • de Ombudsdienst voor Energie

Op de Energids-website kan u een schematisch overzicht vinden dat u wegwijs maakt in de organisatie van de energiemarkt

 

Noodgevallen (storingen & gasreuk)

Gasreuk

Sibelga

0800 19 400 (24u/24)

Stroomstoring

Sibelga

02 274 40 66 (24u/24) 

 

 

Defecte straatverlichting melden

Defecte straatverlichting melden

Wie contacteren ?

Noodnummer

Online

Gemeentewegen

 

 

Gewestwegen

Sibelga

 

Brussel Mobiliteit

02 274 40 66 (24h/24) 

 

0800 94 001

Meld een defect online

 

 

brusselmobiliteit@gob.irisnet.be

Ook : Fix-My-Street

 

Sibelga-Interfin-RDE”

Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In die hoedanigheid onderhoudt en ontwikkelt ze die netten. Ze is verantwoordelijk voor de meteropname en de validatie van de meetgegevens. Zo kunnen de commercieel energieleveranciers het verbruik aan hun klanten factureren.

Sibelga heeft openbaredienstverplichtingen te vervullen, zoals het beheer van het net voor de openbare verlichting van de gemeentewegen of de levering, als sociaal leverancier, van elektriciteit en aardgas aan de beschermde klanten.

Bovendien heeft Sibelga een specifieke expertise ontwikkeld op het vlak van energietechnieken. Zo biedt ze partnerschappen voor warmte-krachtkoppeling aan haar klanten met een grote warmtebehoefte aan en levert ze de Brusselse gemeenten een service inzake energieboekhouding van de gebouwen.

Sibelga stelt een duizendtal personen tewerk. Bijna 80 miljoen euro aan jaarlijkse investeringen leveren haar de derde plaats op in de rangorde van recurrente investeerders in Brussel.

Haar aandeelhouders zijn de financieringsintercommunale Interfin en de 19 Brusselse gemeenten.

Interfin is de financieringsintercommunale van de Sibelga-groep.

Zij bezit 99,9% van de netbeheerder Sibelga. Naast deze participatie, groepeert de intercommunale het patrimonium van de Brusselse gemeenten in andere maatschappijen van de Belgische energiesector, met name Elia, Fluxys, Publi-T en Publigas.

De RDE (Intercommunale vereniging van Regies voor Distributie van Energie) werd in 1971 opgericht om de voormalige gemeentelijke regies voor de distributie van energie van Sint-Gillis en Elsene te groeperen. In 1983 werden de exploitatie en het personeel van de RDE overgeheveld naar de maatschappij BNO, die de operationele dochtermaatschappij van Sibelga is geworden. Sindsdien heeft de RDE geen operationele activiteiten meer. Haar structuur wordt echter behouden om de pensioenen van de "openbare sector" uit te betalen aan haar voormalige medewerkers.

 

Meer : www.sibelga.be