Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Het Preventiehuis van Oudergem is op zoek naar een straathoekwerker (SHW).

   

Algemene inlichtingen  

 • Graad: Pedagogisch/administratief/technisch adjunct
 • Niveau: D
 • Dienst: PREVENTIE
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: Getuigschrift van het lager secundair onderwijs

 

Beschrijving van de functie

Moet in verschillende wijken van de gemeente werken en contacten leggen en onderhouden met de verschillende doelgroepen die in deze wijken wonen en/of er vaak komen, waarbij hij/zij erop moet letten om vooral voeling te houden met de jongeren.

De straathoekwerker (SHW) neemt deel aan de animatieprojecten in overeenstemming met de doelstellingen van de educatieve cel door mee projecten te organiseren die binnen het team worden gecoördineerd.
Hij/zij zorgt ervoor dat zijn/haar handelingen in overeenstemming zijn met die van de andere leden van het werkteam. Hij/zij werkt in het bijzonder samen met de gespecialiseerde opvoeders, die hij/zij ondersteunt.

 

Opdrachten

 1. De dienst van straathoekwerkers garandeert een aanwezigheid in de meeste wijken van de gemeente. Deze dienst stelt acties voor die beantwoorden aan de noden en vragen van de doelgroepen om sociale en/of institutionele ontwrichting tegen te gaan.
 2. Hij/zij neemt deel aan de animatie van evenementen die in de wijken worden georganiseerd.
 3. Hij/zij verzekert een sociale permanentie binnen het systeem door te luisteren en alle vragen van burgers naar de juiste dienst of de juiste persoon door te verwijzen.

 

Competenties

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Observatie- en analysevaardigheden
 • Doelgroepen informeren en oriënteren
 • Administratieve taken uitvoeren en rapporteren aan de hiërarchie
 • Relevante informatie doorgeven aan het team
 • Communiceren op een manier die voor iedereen begrijpelijk is
 • Mee projecten uitvoeren
 • Vermogen om verschillende doelgroepen te animeren en te begeleiden
 • Een budget beheren
 • Een project beheren
 • Een animatie voorbereiden (groepsvorming, materiaal, reservering, budget)
 • Animaties op touw zetten die tegemoetkomen aan de noden van het publiek
 • Een vertrouwensrelatie met het publiek opbouwen
 • In teamverband kunnen werken
 • Wekelijks een verslag opstellen over de noden en de realiteit op het terrein
 • Vermogen om jongeren te mobiliseren
 • Omgaan met conflicten

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • Stiptheid
 • Aanpassingsvermogen
 • Sociaalvoelend, d.w.z. gevoelig voor de kwetsbaarheden van anderen en bereid om mensen met problemen te helpen
 • Voeling houden en een dialoog onderhouden met alle doelgroepen op straat
 • Actief luisteren
 • Zin hebben om te blijven leren
 • Zich neutraal opstellen
 • Zelfbeheersing
 • Flexibel en beschikbaar zijn
 • Vermogen om afstand te nemen van moeilijke situaties
 • Stressbestendig
 • In team kunnen werken
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Zich kunnen aanpassen
 • Handhaving van het kader
 • Professionele afstand van het publiek
 • Het werkuniform dragen (met het Cempa-logo)

 

Kandidaturen

Het volledige kandidatuurdossier omvat:

 • cv en motivatiebrief
 • kopie van de identiteitskaart
 • kopie van het diploma (getuigschrift van het lager secundair onderwijs)
 • getuigschrift van goed zedelijk gedrag (eventueel)

 

Interesse?

Verzending van het volledige dossier naar: admin-preventie@oudergem.brussels, of per post naar het volgende adres: Huis van Preventie en Solidariteit - Dienst CAF  - Waversesteenweg 1326 te 1160 Oudergem (vermelding "kandidatuur SHW").

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste week van juni.

Datum van afsluiting van de kandidaturen: 28 mei 2021

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

 

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • beschikken over een GESCO-statuut is een troef
 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • vervangingsovereenkomst onder GESCO-statuut;
 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan mevrouw Sylvia Reid, Adjunct bij de dienst Peuterzorg: sreid@auderghem.brussels.

Het OCMW zoekt een kinesitherapeut(e) (3/5ème).

 

Profiel

 • Bachelor kinesitherapie
 • Ervaring in een rusthuis is gewenst

 

Hoofdactiviteiten van de functie

 • De kinesitherapeut(e) is verantwoordelijk voor de revalidatie, het behoud van de mobiliteit en de resocialisatie van de bewoners van het woon- en verzorgingscentrum en dient daarbij hun persoonlijkheid te respecteren en de eerbiediging van hun waardigheid te garanderen.
 • De bewoners ondersteunen en begeleiden in het kader van hun fysieke mobiliteit
 • Op een ludieke manier groepssessies in goede banen leiden (bv. gymlessen)
 • Het dagverslag raadplegen en aanvullen
 • Praten met de bewoners om hun problemen te achterhalen en te voorkomen
 • Toezien op de goede invoering en technische handelingen uitvoeren in overeenstemming met de medische diagnoses
 • De bewoners stimuleren en motiveren via een gepersonaliseerde en aangepaste communicatie
 • De stagiair(e)s opvangen, begeleiden, opleiden en beoordelen
 • Instaan voor het onthaal en de integratie van de nieuwe medewerkers
 • Deelnemen aan de verschillende werkgroepen, opleidingen en vergaderingen van de verschillende instanties van het woon- en verzorgingscentrum
 • Een bijdrage leveren aan de kwaliteitsbenadering en deelnemen aan de beoordelingen en opleidingen

 

Interesse?

Sollicitaties (curriculum vitae en motivatiebrief) dienen via e-mailrh@cpas-auderghem.brussels (Uiterste termijn indiening kandidatuur: 19.05.2021)

 

Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux

(https://www.cspredesagneaux.com/ ) op het Pinoyplein. 

 

Het gaat om een vervanging die zo snel mogelijk zal beginnen en met mogelijkheid van verlenging voor het academiejaar 2021-2022.

 

De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan en staat in voor de lessen wiskunde en wereldoriëntatie in een klas van het vijfde leerjaar en een klas van het zesde leerjaar (de voltijdse baan is opgesplitst in 2 x 12 lestijden).

 

De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs , met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.

 

Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:

 • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
 • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
 • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
 • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.

 

Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.

 

Geïnteresseerd?

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar:

Mevrouw Véronique Beaudry – vbeaudry@oudergem.brussels – 02/673.75.29

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven