Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Beschrijving van de VZW, instelling

Het gemeentebestuur van Oudergem is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers van Oudergem staat. Van de kinderdagverblijf tot de stedenbouw, de openbare ruimte, het onderwijs en de cultuur, het gemeentebestuur van Oudergem wordt voortdurend opgeroepen om deze thema's te integreren in de kern van zijn opdrachten van openbare dienst.

De opdracht van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) bestaat erin individuen en gezinnen de sociale bijstand te bieden die ze nodig hebben om een menswaardig leven te leiden. Daartoe kan het sociale bijstand en/of verschillende diensten (rechtsbijstand, schuldbemiddeling, tewerkstellingshulp, thuishulp, plaatsing in een rusthuis, enz.)

De loopbanen zijn divers en gevarieerd. Meer dan 700 mensen dragen dagelijks bij tot het leven in Oudergem, in een dynamische en zorgzame omgeving.

Functie

De administratief medewerker is verantwoordelijk voor het bieden van professionele en betrouwbare administratieve ondersteuning aan het personeel tijdens de gehele loopbaan en draagt zo bij aan de loyaliteit en tevredenheid van het personeel binnen een goed presterende organisatie.

Belangrijkste administratieve taken:

 • Contracten (opstellen, toelichten, beëindigen van contracten, wijzigingen, toezicht op overeenkomsten, handtekeningen, enz;)
 • Opstellen en controleren van officiële besluiten;
 • Beheer van administratieve documenten (tewerkstellingscertificaten, vakantiecertificaten, loopbaanonderbrekingen, arbeidstijdverkorting, enz;)
 • Beheer van uurroosters, verlof, maaltijdcheques, vervoersabonnementen, enz;
 • Beheer van medische attesten en medische bezoeken;

Receptie-, informatie- en luisterdiensten:

 • Verstrekken van informatie en/of begeleiding aan personeel en/of externe contacten;
 • HR-diensten verlenen aan interne collega's;
 • Klachten/problemen ontvangen en doorgeven aan de HR-afdeling;
 • Memo's opstellen en communiceren met personeel;

Gezocht profiel, vaardigheden, opleiding, ervaring

 • We zijn vooral op zoek naar een gemotiveerde, hardwerkende en positieve collega!
 • Je hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs (CESS).
 • Je bent goed georganiseerd, wat belangrijk is om de grote verscheidenheid aan verzoeken die we ontvangen te kunnen verwerken, prioriteiten en onvoorziene gebeurtenissen te kunnen beheren;
 • Je bent proactief; in HR moet je anticiperen op problemen, nadenken en voorstellen maken;
 • Je bent een teamspeler : samenwerking is erg belangrijk voor ons;
 • Je hebt goede interpersoonlijke vaardigheden, waardoor je duidelijk en empathisch kunt reageren op je vele interne en externe contacten;
 • 2 jaar relevante ervaring op een personeelsafdeling is een pluspunt.

Ons aanbod:

 • Een voltijdse CDR (vervangingscontract).
 • Een gevarieerde job met verantwoordelijkheden en persoonlijke inbreng, een voltijds contract met tal van opleidingsmogelijkheden.
 • Een salaris in lijn met de ambtenarenbarema's van niveau C (vakantiegeld en eindejaarspremie), maaltijdcheques (€8), hospitalisatieverzekering en de mogelijkheid tot een tweetaligheidspremie (via het Selor-examen). Alle nuttige ervaring wordt financieel gewaardeerd.
 • Een gratis MIVB-abonnement en een bijdrage in de kosten van abonnementen voor ander openbaar vervoer en/of fiets-/voetgangersvergoedingen.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling die een goede privé/professionele balans mogelijk maakt.
 • De kans om deel uit te maken van een dynamische en ondersteunende dienst.

Solliciteren

Gelieve uiterlijk dinsdag 5 maart te reageren naar het volgende adres: jobs@auderghem.brussels. Sollicitatiegesprekken met succesvolle kandidaten vinden plaats op dinsdag 12 maart en mogelijk op donderdag 14 maart, data worden later bevestigd.

De Administratie gaat actief om met diversiteit door al haar kandidaten gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot de selectie te garanderen.

Sluitingsdatum voor sollicitaties: 05/03/24

 

De gemeente Oudergem is op zoek naar een verpleegkundige voor de Résidence Reine Fabiola (voltijds vervangingscontract).

Wie zijn wij?

Résidence Reine Fabiola is een Rust- en Verzorgingstehuis (MR) gelegen aan de rand van het Forêt de Soignes.

Het biedt de bewoners een ontspannende omgeving omgeven door groen. De kwaliteitskeuken en de verzorgingsdienst zorgen voor het comfort en de hygiëne die onontbeerlijk zijn voor een aangenaam verblijf. Er worden recreatieve en culturele activiteiten georganiseerd voor de bewoners: theaterworkshop, ontmoetingen tussen generaties, muziek, excursies, spelletjes, animatie, workshop bezigheidstherapie.

Functieomschrijving

 • Verwelkomen en informeren van bewoners en hun familie over zorgzaken.
 • Verzamelen van gegevens en zorgprocedures (administratief en zorgmonitoring);
 • Beheren van voorraden en distributie van medicatie.
 • Coördineren van zorgteams in overeenstemming met het door de hoofdverpleegkundige vastgestelde beleid.
 • Zorgen voor traceerbaarheid van uitgevoerde procedures in zorgdossiers.
 • Werken in teamverband en samenwerken met andere partners.
 • Bewoners vragen het institutionele kader en de regels van goed gedrag te respecteren.

Profiel beschrijving

 • Houder van een diploma verpleegkunde
 • In het bezit zijn van een INAMI visum

We zijn op zoek naar iemand die in staat is om:

 • Oplossingen te vinden voor onverwachte situaties en resultaatgericht te zijn.
 • Beslissingen te nemen en zich daaraan te houden.
 • Duidelijk te communiceren en samen te werken met partners.

 Technische vaardigheden

 • Hygiëne en asepsisregels
 • Basiselementen van psychologie
 • Naleven van verpleeginstructies en werkprocedures, voornamelijk
 • Gebruik van medische instrumenten en hulpmiddelen die specifiek zijn voor de functie
 • Kennis van veiligheidsinstructies
 • Technieken voor stressbeheersing
 • Identificatie van tekenen en gradaties van pijn
 • Methoden van zorg voor patiënten aan het einde van hun leven
 • Pathologieën van veroudering

Aangeboden voordelen

 • Maaltijdcheques
 • Vergoeding van reiskosten
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Een plek waar je de tijd kunt nem en om de bewoner te begeleiden.

GEÏNTERESSEERD?

Stuur om te solliciteren je CV, motivatiebrief en een leesbare kopie van je diploma naar jobs@auderghem.brussels

Algemene inlichtingen

 • Graad: technisch secretaris
 • Niveau: B
 • Dienst: PREVENTIE
 • Arbeidsregeling: deeltijds (23h)
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: bachelordiploma in humane wetenschappen of gelijkwaardig

Beschrijving van de functie

 De schoolmediator speelt een centrale rol bij het oplossen van conflicten waarbij leerlingen, ouders en het onderwijzend personeel betrokken zijn. Als neutrale en onpartijdige derde partij probeert de bemiddelaar een akkoord tussen de partijen te vergemakkelijken.

De fundamentele missie van de schoolmediator, die in strikte vertrouwelijkheid handelt, is de partijen te begeleiden bij het vinden van hun eigen oplossingen, rekening houdend met de verschillende perspectieven en individuele behoeften. Het uiteindelijke doel van deze aanpak is om het huidige geschil op te lossen of een verbroken relatie te herstellen.

Indien nodig leidt de bemiddelaar de begunstigden van de bemiddeling naar andere hulpbronnen, zoals psychologische, sociale of jeugdhulp. Naast deze verantwoordelijkheden speelt de bemiddelaar ook een coördinerende rol binnen de wachtdienst van het Preventiehuis van Oudergem.

De waakdienst biedt een volledige waaier van diensten aan, waaronder een luisterend oor, informatie, pedagogische ondersteuning, begeleiding en individuele en/of gezinsondersteuning. Een belangrijk aspect van deze missie is het terugdringen van schooluitval, waarbij de coördinator actief werkt aan het minimaliseren van het aantal vroegtijdige schoolverlaters zonder diploma.

Coördinatietaken

Schoolbemiddeling

 • Interveniëren in conflicten tussen leerlingen, ouders en onderwijzend personeel, op verzoek van de verschillende betrokken partijen.
 • Bemiddelingsverzoeken analyseren en de betrokken partijen informeren over de te nemen stappen.
 • Goed luisteren naar jongeren en leerkrachten en een ontmoeting hebben met de ouders om hun respectieve verwachtingen in te schatten.
 • Waar nodig mensen doorverwijzen naar andere hulpbronnen, zoals psychologische, sociale of jeugdhulpverlening.
 • Leerlingen begeleiden bij het zoeken naar een school of bij herinschrijving.
 • Helpen bij beroepsprocedures.
 • Ingrijpen in situaties van uitsluiting.
 • Administratieve ondersteuning bieden bij subsidieaanvragen.
 •  Groepsprojecten uitvoeren over onderwerpen als pesten, verslaving, voortijdig schoolverlaten, schoolbegeleiding, interculturaliteit en samenleven.

Coördinatie van de monitoringseenheid

 • Leiding geven aan, toezicht houden op en coördineren van de mentoractiviteiten.
 • Plannen van de mentorsessies in samenwerking met het docententeam.
 • Zorgen voor effectieve communicatie tussen de begeleiders en de begunstigde leerlingen.
 • Regelmatig de bijlessen evalueren en indien nodig aanpassingen voorstellen.
 • Activiteitenverslagen opstellen voor het grote publiek, subsidiërende instanties en lokale autoriteiten.
 • De dienst promoten.
 • De personeelsadministratie beheren: roosters, vakanties, afwezigheden, enz.
 • Ontwikkelen van partnerschappen, met name met onderwijsinstellingen
 • Individuele personeelsbeoordelingen uitvoeren

Vereiste vaardigheden

 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van bemiddeling en conflictoplossing.
 • Vermogen om actief te luisteren en de behoeften van jongeren, leerkrachten en ouders te begrijpen.
 • Diepgaande kennis van de beschikbare psychologische, sociale en jeugdhulpbronnen.
 • Vaardigheden op het gebied van teamcoördinatie en projectmanagement.
 • Beheersing van interpersoonlijke communicatietechnieken.

Persoonlijke kwaliteiten

 • Empathie en begrip voor de realiteit van studenten, gezinnen en onderwijspersoneel.
 • In staat zijn om zelfstandig te werken en tegelijkertijd nauw samen te werken met de verschillende belanghebbenden.
 • Reactievermogen in noodsituaties en aanpassingsvermogen aan veranderende behoeften.
 • Discretie en vertrouwelijkheid bij het omgaan met informatie.

Solliciteren

Stuur uw cv samen met een begeleidende brief, een kopie van uw identiteitskaart en uw diploma (baccalaureaat) en een recent politiedossier naar het volgende e-mailadres: admin-prevention@auderghem.brussels.

Uiterste datum: uiterlijk 10 maart 2024.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke test op 18 maart 2024 (onder voorbehoud) en een mondeling interview in dezelfde week (nader te bepalen).

De gemeente Oudergem is op zoek naar een elektricien voor haar wegendienst.

Wie zijn wij?

De gemeente Oudergem is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers van Oudergem staat. Ze organiseert diensten voor de bevolking, openbare netheid, stedenbouw, begraafplaatsen, gebedshuizen, enz. Ze creëert en voorziet in infrastructuur voor de inwoners (scholen, crèches, sport- en culturele centra), regelt de belastingen, onderhoudt en renoveert openbare ruimten, organiseert sociale bijstand, onderwijs en kinderopvang, ruimtelijke ordening, mobiliteit, cultuur, enz.

Profiel

 • Moet een diploma van elektricien hebben

Vereiste professionele vaardigheden (knowhow)

 • Kennis van materialen en technieken die worden gebruikt in de elektrotechniek
 • Kennis van elektrische installatievoorschriften
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften voor werken op hoogte en op de weg (liften, verkeersveiligheid, enz.)
 • Inzicht in en gebruik van SECT-rapporten in verband met de uit te voeren werkzaamheden
 • Kennis van de verschillende PBM's

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (interpersoonlijke vaardigheden)

 • Kunnen omgaan met risico's
 • Initiatief nemen / autonomie
 • Vasthoudendheid en doorzettingsvermogen tonen / actief blijven.
 • Samenwerken / teamgeest.
 • Autonomie, zin voor initiatief, samenwerking en communicatie met anderen, beschikbaarheid, punctualiteit en naleving van schema's, goede presentatie, goed beheer van apparatuur, enz.

Taken

De Elektromonteur van de afdeling Wegen, afdeling "Alle Binnenwerken", draagt bij tot het onderhoud en de herstelling van de elektrische installaties. Hij/zij zorgt voor de conformiteit, het onderhoud en de bescherming van de elektrische installaties in de gebouwen van de gemeente, de Regie en het OCMW. Hij anticipeert in de mate van het mogelijke op toekomstige schade en rapporteert rechtstreeks aan zijn overste in geval van ernstigere problemen.

Verantwoordelijkheden

De taken van de Electrical Worker in de sectie All Indoor Work omvatten :

 • Het opvolgen van de beslissingen van de manager "Elektriciens" en rechtstreeks aan hem/haar rapporteren.
 • Zelfstandig werken op een bouwplaats om diverse elektrische installaties te installeren, repareren en/of aan te passen.
 • Helpen bij het oplossen van problemen op zijn/haar terrein.
 • Als tijdelijke vervanger optreden voor andere teams in de secties "Alle werken" wanneer andere technische assistenten afwezig zijn.
 • Borden, spandoeken en lichtreclames installeren op de openbare weg met behulp van een hoogwerker.
 • De Externe Controledienst (SECT) van de administratie begeleiden om er zeker van te zijn dat je volledig op de hoogte bent van de risico's die aan elke installatie verbonden zijn.
 • Diverse opdrachten van algemeen belang en onvoorziene gebeurtenissen uitvoeren.

Wat we bieden

 • Een voltijdse aanstelling op niveau D.
 • Bezoldiging in overeenstemming met de ambtenarenbarema's, met de mogelijkheid van anciënniteit in de privésector.
 • Een prettige werkomgeving.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Maaltijdcheques (8 euro).
 • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer voor de MIVB en 80% voor andere openbare vervoersnetten.
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding (0,24 €/km).
 • Opleidingsmogelijkheden.

Hoe kan ik solliciteren?

Stuur je CV, motivatiebrief en diploma vóór 26/02/2024 naar jobs@auderghem.brussels.

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan petiteenfance@auderghem.brussels

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Uitschrijven / Opnieuw inschrijven