Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oudergem richt een oproep tot kandidaten (m/v) voor de functie van directeur/directrice van de gemeentelijke academie "Franz Constant" de Musique et des Arts de la Parole (voor muziek en woordkunsten).

Functiebeschrijving:

De directeur heeft de algemene bevoegdheid voor de sturing en de organisatie van de school. Hij neemt de verantwoordelijkheden op zich die de inrichtende macht hem toewijst volgens het kader zoals vastgesteld in het opdrachtenblad, binnen de grenzen van de afvaardigingen die zijn inrichtende macht hem heeft verleend en onder het gezag van deze laatste.

In het kader van het gedeeld pedagogisch leiderschap tussen twee subdirecties, respectievelijk voor het domein van de muziek en dat van de woordkunsten, wordt er bij de directeur verslag uitgebracht over de toegewezen opdrachten waarna de directeur die opdracht bijstuurt indien dat nodig blijkt.

Het hoofd van de instelling oefent zijn opdrachten uit overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 2 februari 2007 van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut van de directeurs.

De directeur legt aan alle actoren van de school regelmatig uit welke waarden de basis vormen van de pedagogische en educatieve werking die wordt ontwikkeld ten dienste van de leerlingen, in het kader van het project van de inrichtende macht, en geeft op die manier zin aan zowel de collectieve werking als de individuele acties, met verwijzing naar de betrokken waarden en naar de doelstellingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan.

 1. Algemene opdracht :
 • Het hoofd van de instelling voert binnen de instelling het pedagogisch beleid van de inrichtende macht uit met inachtneming van de bepalingen van het decreet van de Franse Gemeenschap;
 • Het hoofd van de instelling heeft de algemene bevoegdheid voor de organisatie van de instelling. Hij analyseert regelmatig de situatie van de instelling en bevordert de vereiste aanpassingen.
 1. Specifieke opdrachten die zijn gestructureerd rond drie pijlers :
 • Een pedagogische en educatieve pijler
 • Een relationele pijler
 • Een administratieve, materiële en financiële pijler

Selectieprocedure:

De kandidaturen moeten ten laatste tegen 10 mei 2019 aangetekend worden verzonden of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Schepenambt van Onderwijs

Emile Idiersstraat 12 (4de verdieping)

1160 Oudergem

 

Elk dossier moet de volgende stukken bevatten:

 • Een brief van kandidaatstelling,
 • Een gedetailleerd curriculum vitae met, in chronologische volgorde, het gevolgde parcours en de huidige functie,
 • Een persoonlijke motivatiebrief met een beschrijving van de visie op de functie,
 • Een kopie van de slaagattesten voor de specifieke opleidingsmodules voor directies,
 • Een kopie van de diploma's.

Contact

Gegevens van de contactpersoon bij wie verschillende bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen:

Mevrouw Sabine MASSON (02/676.48.24) smasson@oudergem.brussels

Bijlagen

 • Oproep tot kandidaten (m/v) voor toelating tot de stage in het kader van een functie van directeur/directrice aan de gemeentelijke academie "Franz Constant" de Musique et des Arts de la Parole van Oudergem – ESAHR
 • Pedagogisch en artistiek project van de instelling

 

De gemeente Oudergem is dringend op zoek naar een leerkracht lager onderwijs die beschikt over:

 • “l’approfondi” van Nederlands uitgereikt door de Franse Gemeenschap.
 • een niveau UE11 van Onderwijs voor Sociale Promotie.
 • een diploma secundair onderwijs in het Nederlands uitgereikt door een staat van de Europese Unie.
 • een diploma van het Nerderlandstalig Hoger Onderwijs. 

 

Functiebeschrijving :

 • De vacature is voor een voltijdse vacature in de gemeenteschool Centre Scolaire du Pré des Agneaux, halftijds in het 5e, halftijds in het 6e. 
 • De leerkracht zal de lessen Nederlands, Wiskunde en een deel Wereldoriëntatie moeten geven, terwijl zijn of haar collega Frans en de rest van Wereldoriëntatie geeft.

 

Tijdschema :

 • De vacature gaat van start op 11/2/2019 tot 30/6/2019. 
 • Het is zeer waarschijnlijk dat de vacature verlengd wordt voor volgende schooljaren met snel zicht op een vaste benoeming.
 

Kwaliteiten :

 • Een aangeboren gevoel voor pedagogie en contact
 • Empathisch, lachend en aandachtig voor studenten
 • Sterke en originele persoonlijkheid
 • Eenvoudige communicatie in het Nederlands en Frans
 • Dynamisch, autonoom en punctueel

 

Geïnteresseerd :

Stuur de kandidatuur met een motivatiebrief :

Mevrouw Sabine DOOMS - sdooms@auderghem.brussels  - 02/673.75.29

 

 

 

 

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Djeylan De Zutter, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : ddezutter@rrf-auderghem.be

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Madame Véronique ARTUS, Présidente du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven