Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Bibliotheek Hertoginnedal, de Nederlandstalige bibliotheek van gemeente Oudergem, gaat over tot de aanwerving van een Deskundige Bibliotheek.

Ben jij een passionele lezer en een digiweet? Ben je overtuigd van de maatschappelijke kracht van de openbare bibliotheek? Stel je dan kandidaat om de bibliotheekdeskundige te worden van onze kleine, gezellige bib in het hart van de Oudergemse gemeenschap.

Situering van de functie

 • Eenheid (directie, departement, dienst, team): Nederlandstalige aangelegenheden
 • Plaats in het organogram:  Als deskundige werk je binnen het bibliotheekteam en rapporteer je aan de bibliothecaris.
 • Niveau : B (houder van een bachelorsdiploma of gelijkwaardig)
 • Weddeschaal: B1/3
 • Dienstverband:  Contractueel
 • Arbeidsregeling: Voltijds

FUNCTIE

Bibliotheek Hertoginnedal is een laagdrempelige basisvoorziening zijn waar iedereen terecht kan voor kennis, cultuur, informatie, ontspanning en ontmoeting. Het is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is en een gevarieerd aanbod kan ontdekken. We zetten in op cultuureducatie en informatiegeletterdheid, voeren een klantgericht bibliotheekbeleid en staan dicht bij onze bezoekers.

De belangrijkste taken van de Deskundige Bibliotheek:

 • Onthaal, informatieverstrekking en begeleiding van bezoekers
 • Bemiddelen bij uitleenprocessen en opvolgen lenersadministratie
 • Catalografische taken en boekverwerking
 • Collectievorming (gedeeltelijk) volwassenen
 • Backoffice processen inzake catalografie en uitleenadministratie stroomlijnen
 • Coördinatie van collectie en activiteiten gericht NT2
 • Implementatie van nieuwe ontwikkelingen inzake digitale collecties en dienstverlening
 • Publieksbemiddeling organiseren rond de doelstelling e-inclusie.

PROFIEL

Jouw technische vaardigheden:

 • Je ontwikkelt visie over de domeinen waarvoor je verantwoordelijk bent en kunt deze vertalen naar objectieven en concrete acties.
 • Zowel op het vlak van leesbevordering als digitale cultuurbeleving ben je goed op de hoogte en je hebt inzicht in de weerslag daarvan op het dagelijks bibliotheekwerk;
 • Je hebt een brede culturele belangstelling;
 • Je beschikt over uitgesproken agogische vaardigheden;
 • Je hebt een goede computerkennis, gaat vlot om met de gangbare softwarepakketten en informaticatoepassingen (zoals WISE) en hebt de vaardigheid om vlot aan de slag te gaan met nieuwe toepassingen;
 • Je hebt aandacht voor nieuwe media en weet ze te integreren in de werking;
 • Je beschikt over sterkte communicatievaardigheden.

Jouw sociale en persoonlijke vaardigheden en eigenschappen:

 • Je werkt zelfstandig maar bent ook een teamspeler.
 • Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief.
 • Je bent communicatief, klantgericht, geduldig en loyaal.
 • Je kunt goed met mensen omgaan, zowel met individuele bezoekers, als groepen en ook de vrijwilligers die je in sommige gevallen aanstuurt.
 • Je bent creatief, staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen en bent oplossingsgericht.
 • Je bent punctueel, hebt oog voor detail en orde.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk foutloos uitdrukken in het Nederlands.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent bereid om geregeld avondwerk (max. twee maal per week tot 18u)  en weekendwerk (1 zaterdag op drie in een beurtrol) te verrichten. Occasioneel wordt jouw aanwezigheid gevraagd op activiteiten ’s avonds of in weekend.
 • Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je voldoet aan de competentievereisten zoals opgenomen in de functiebeschrijving.
 • Je slaagt in het aanwervingsexamen.

AANBOD

 • Voltijdse aanstelling (37u30/w) voor onbepaalde duur op niveau B
 • Een aangename werkomgeving
 • Interessante verlofregeling
 • Maaltijdcheques (8 euro)
 • Volledige terugbetaling openbaar vervoer
 • Hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding (0.24€ /km)

SOLLICITEREN

 • Bezorg uiterlijk 18/06 jouw curriculum vitae, motivatiebrief, een recent uittreksel uit het strafregister model II en kopie van je diploma per mail aan recrutement1160@auderghem.brussels.
 • Indien weerhouden, word je uitgenodigd voor een schriftelijke proef.
 • Indien geslaagd voor de schriftelijke proef, word je uitgenodigd voor een mondelinge proef.


 

 

Het gemeentebestuur van Oudergem is op zoek naar een student (master of bachelor) in de rechten om te werken in een klein, deskundig en gemotiveerd team. Kennis van het Nederlands is eveneens een troef.

Ben je student in de rechten en wil je graag meteen aan de slag? Grijp dan je kans om een mooie carrière te beginnen aan de gemeente Oudergem!

Je hebt een voorliefde voor dienstverlening aan burgers en je wil graag deel uitmaken van een team om je juridische opleiding te vervolmaken op het terrein zelf? 

Je hebt een bachelor in de rechten en je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Je wil graag een verschil maken in een omgeving van zinvol werk? 

Je bent opbouwend, volhardend en hebt goede spel- en schrijfvaardigheden? Twijfel dan niet langer en kom erbij! 

Zo kunnen we samen werken aan een mensgerichte organisatie voor een betere dienstverlening aan de burgers.

 

Algemene info

 • Graad: administratief secretariaatsmedewerker/ster
 • Niveau: B1-2-3
 • Dienst: Juridisch
 • Hiërarchische Verantwoordelijke: Gemeentesecretaris

 

Opdrachten

De jurist(e)

 • beheert de juridische dossiers in volgende materies:
  • burgerlijk (aansprakelijkheid, huurcontracten, zakelijke rechten ...)
  • fiscaal (opstellen, op basis van reeds bestaande standaarddocumenten, van belastingreglementen en verslagen aan het College en beraadslagingen over klachten),
  • gemeentelijke administratieve sancties (opstellen en aanpassen van politiereglementen en besluiten over administratieve boetes),
  • overheidsopdrachten (opstellen, op basis van reeds bestaande standaarddocumenten, van bijzondere bestekken en helpen bij het opstellen van gunningsbesluiten),
  • bestuurlijke politie (opstellen van besluiten door de burgemeester, met name inzake onbewoonbaarheid) en toezicht op de procedure voorafgaand aan het aannemen van besluiten;
  • stedenbouw- en milieuvraagstukken (op basis van administratieve dossiers en adviezen van de betrokken diensten: administratief beroep, onderverdeling van gebouwen, advies inzake stedenbouw- en milieurecht enz.)
 • bereidt de juridische procedures voor, leidt ze in en volgt ze op;
 • stelt rapporten, nota's, contracten, juridische correspondentie op onder het toezicht en met de steun van de hiërarchische oversten;
 • blijft op de hoogte van de evolutie van de wetgeving, het vakgebied en/of technieken die verband houden met de functie.

 

Vereiste beroepsbekwaamheden (knowhow)

 • Beheersing van de algemene beginselen van het fiscaal recht en het verbintenissenrecht,
 • Grondige kennis van bestuursrecht (overheidsopdrachten, administratieve sancties), stedenbouwrecht en milieurecht;
 • Over goede redactionele vaardigheden beschikken;
 • Kennis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • Beheersing van de informaticatools (Word, Excel, internet ...)

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • Kennis van de organisatie en van de context: inzicht in het raderwerk, de structuur en de cultuur van het bestuur, evenals in de politieke, sociale en economische uitdagingen om resultaten te boeken;
 • Weten hoe de taken en de belangrijkste stappen moeten worden omschreven om de doelstellingen te bereiken;
 • Methodisch en rigoureus te werk gaan, georganiseerd zijn en een goede zin voor synthese hebben;
 • Objectief en onpartijdig zijn;
 • Een creatieve geest hebben om passende oplossingen uit te werken voor problemen die zich kunnen voordoen;
 • Oog hebben voor de anderen en communiceren op een doeltreffende wijze die bevorderlijk is voor open communicatie;

 

Aanvullende informatie

Het gemeentebestuur voert een actief diversiteitsbeleid door gelijke kansen, evenwaardige behandeling en toegang tot de selectieproeven voor al zijn kandidaten te garanderen.

Je zal een professionele praktijkoefening uitvoeren (beheer van concrete dossiers uit de praktijk van de juridische dienstverlening) Je mag alle werkinstrumenten meebrengen die je denkt nodig te hebben. Wij bezorgen je ter plekke alle casus-specifieke documentatie (met daarbij de wettelijke en reglementaire bepalingen of gespecialiseerde artikels)

Als je een masteropleiding volgt, kunnen het tijdschema en de duur van de overeenkomst aan je behoeften worden aangepast.

Het gemiddelde netto maandsalaris voor een voltijds equivalent bedraagt +/- 2.048 euro.

Telewerken is mogelijk in een regime van 2 dagen per week voor een voltijdse werknemer.

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques van 8 euro,
 • mogelijkheid tot opleidingen ten laste van de werkgever,
 • hospitalisatieverzekering,
 • +/- 36 verlofdagen voor een voltijdse werknemer.

 

Interesse?

Solliciteer via recrutement1160@auderghem.brussels, ten laatste tegen 18 juni 2023 19 mei 2023.

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

 

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan petiteenfance@auderghem.brussels

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven