Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Wij zijn op zoek naar een nachtverpleegkundige voor een deeltijdse onbepaalde duur om het team in Residentie Reine Fabiola aan te vullen.

Bent u op zoek naar een zinvolle werkomgeving? Wilt u een functie uitoefenen die dicht bij de mens staat ten dienste van onze ouderen? Sluit u aan bij ons in Residentie Reine Fabiola.

OVER ONS

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) heeft als missie ervoor te zorgen dat mensen en gezinnen de nodige sociale hulp krijgen om iedereen een leven te laten leiden in overeenstemming met de menselijke waardigheid. In dit kader kan het aan elke persoon die op zijn grondgebied woont sociale hulp en/of diverse diensten verlenen (juridische bijstand, schuldbemiddeling, hulp bij werk, thuiszorg, plaatsing in een rusthuis, enz.).

Residentie Reine Fabiola is een gemengd rust- en verzorgingstehuis, MRPA (Rusthuis voor Ouderen) en MRS (Rusthuis en Verzorgingstehuis), gelegen in een groen park aan de rand van het Zoniënwoud, waardoor het een plek van leven en zorg is. Onze instelling biedt bewoners een nieuw thuis dat voldoet aan hun behoeften in een gezellige en familiaire sfeer en een omgeving die is aangepast aan hun afhankelijkheid. Wij worden geleid door een visie die gericht is op empathie, kwaliteitszorg en een warme omgeving. Ons huis is goedgekeurd voor 74 bedden: 39 MRPA en 35 MRS.

FUNCTIEBESCHRIJVING

 De verpleegkundige voert verpleegkundige, hygiënische en comfortzorg uit volgens het medisch protocol en de hygiëne- en asepsisregels.

 • Ontvangst en informatie van de bewoner en zijn omgeving over zorg. ;
 • Administratie en opvolging van basiszorg (hygiënische zorg, technische handelingen, verbanden, enz.). ;
 • Uitvoeren van diverse medische handelingen (bloedsuikermetingen, controleren van blaas- en maagsondes, toedienen van aerosolen, enz.). ;
 • Deelnemen aan het helpen bij maaltijden en toezien op de hydratatie van de bewoner. ;
 • Opvolgen van medische voorschriften (behandelingen, zorg, onderzoeken, diëten, revalidatie, enz.). ;
 • Medicatiebeheer en beheer van de apotheek en de behandelkamer;
 • Bijdragen aan het welzijn, luisteren en voldoen aan de behoeften van de bewoners;
 • Nieuwe medewerkers verwelkomen en integreren;
 • Administratieve opvolging (gegevens verzamelen, traceerbaarheid van uitgevoerde handelingen in zorgdossiers, enz.);
 • Coördineren van zorgteams in overeenstemming met het beleid vastgesteld door de hoofdverpleegkundige;
 • Samenwerken en samenwerken met andere partners (uitwisseling van informatie, coördinatie met alle interne en externe belanghebbenden);
 • Deelnemen aan multidisciplinaire vergaderingen en kwaliteitsbenadering van het tehuis, evenals aan trainingen;
 • Toezien op de naleving van de institutionele kaders en gedragsregels.

PROFIEL

 • In het bezit zijn van het diploma verpleegkundige.
 • In het bezit zijn van een geldig INAMI-visa.
 • Een aantoonbare interesse hebben in ouderenzorg.
 • Vermogen om in teamverband te werken en effectief te communiceren.
 • In staat zijn om onder druk te werken en professioneel en met mededogen te handelen.
 • Een eerste ervaring hebben in een rusthuis of een vergelijkbare omgeving is een pluspunt.

ONS AANBOD

 • Een contract voor onbepaalde duur met vaste werktijden van 19.00 tot 07.00 uur.
 • Een salaris volgens de barema's van de overheidssector BH of CH, afhankelijk van het diploma, evenals vakantiegeld en een eindejaarspremie. Relevante ervaring wordt volledig overgenomen.
 • Maaltijdcheques (€8/dag).
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Aanvullend pensioen.
 • Gratis abonnement op de STIB en bijdrage in de abonnementskosten voor andere openbaar vervoermiddelen en/of vergoedingen voor fietsen/lopen.
 • Aantrekkelijk verlofregime.
 • De mogelijkheid om deel uit te maken van een dynamische en solidaire dienst.
 • Een gevarieerde baan met verantwoordelijkheden en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, met trainingsmogelijkheden.

HOE SOLLICITEREN?

Gelieve uw CV, uw motivatiebrief en uw verpleegkundig diploma te sturen naar het volgende adres: jobs@auderghem.brussels.

We voeren een actief diversiteitsbeleid door gelijke kansen te garanderen bij selecties voor al haar kandidaten.

De gemeente Auderghem zoekt een voltijdse leerkracht voor een Nederlandstalige immersieklas op de school Pré des Agneaux. Deze functie biedt een boeiende kans om bij te dragen aan het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen in een dynamische en motiverende omgeving.

Locatie

Gemeentelijke Scholen van Oudergem

Contractduur

Openstaande positie met aanvang op 26 augustus 2024

Verantwoordelijkheden

 • Wiskunde en wereldoriëntatie onderwijzen in het Nederlands aan leerlingen van het eerste en tweede leerjaar of aan leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar (twee verschillende functies).
 • Het plannen en geven van interactieve en boeiende lessen met gebruik van innovatieve pedagogische methoden, ondersteund door een handboek.
 • Regelmatig de vooruitgang van de leerlingen evalueren en constructieve feedback geven.
 • Samenwerken met andere leden van het onderwijzend personeel en de schooldirectie om een inclusieve en stimulerende leeromgeving te bevorderen.

Voordelen

 • Vergoeding en rechten in overeenstemming met die van door de Federatie Wallonië-Brussel gesubsidieerde leraren.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Mogelijkheid om extra uren en lunches te geven tegen een extra vergoeding.
 • Kandidaten zonder onderwijsbevoegdheid zullen de gelegenheid krijgen om een versneld didactisch certificaat te volgen, waarvan het collegegeld wordt gedekt door de gemeente Oudergem.

Gewenst profiel

 • Beheersing van de Nederlandse taal (minimaal niveau C1).
 • Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.
 • Passie voor het onderwijs en de opvoeding van jongeren.

Deze vacature staat open voor alle kandidaten die de taal van Vondel beheersen, met of zonder onderwijsdiploma. Elke relevante ervaring in een vergelijkbaar domein zal uiteraard als een troef worden beschouwd.

GEÏNTERESSEERD?

Geïnteresseerde kandidaten worden uitgenodigd om hun CV en motivatiebrief vóór 30 juni te sturen naar bmugrabi@auderghem.brussels.

We kijken ernaar uit om u te verwelkomen in ons onderwijsteam en samen te werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan petiteenfance@auderghem.brussels

De gemeente Oudergem is op zoek naar talent voor haar wervingsreserve van maatschappelijk werkers in gemeentelijke kinderdagverblijven.

Wil je graag aan de slag in de sector Peuterzorg? Motiveert publieke dienstverlening jou? Ben je nauwkeurig als het gaat om administratief beheer? Dan is dit iets voor jou!

JOUW OPDRACHT

Als maatschappelijk werker help je de directeur van een van onze gemeentelijke kinderdagverblijven bij het aansturen van het team en het uitvoeren van haar onderwijsproject. Je biedt gezinnen sociale, administratieve en financiële ondersteuning. Je rapporteert aan de directeur van het kinderdagverblijf en ondersteunt en stelt concrete projecten voor met betrekking tot het leven in het kinderdagverblijf en het verbeteren van het toezicht op en de zorg voor de kinderen.

JE VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Instaan voor de administratieve planning van de aankomst en het vertrek van de kinderen in het kinderdagverblijf;
 • Waken over een optimale bezettingsgraad van de plaatsen om op de vraag van gezinnen te kunnen inspelen;
 • Bezoeken aan kinderdagverblijven organiseren en het pedagogische project uitleggen;
 • Opstellen van het sociaal en financieel dossier;
 • De financiële bijdrage van de ouders berekenen;
 • De tijd factureren die de kinderen in het kinderdagverblijf doorbrengen, herinneringen versturen en borgsommen terugbetalen;
 • Aanwezigheden in het kinderdagverblijf en afwezigheidsbewijzen registeren;
 • Erop toezien dat het opvangcontract wordt nageleefd;
 • Ouders en collega's de informatie bezorgen die nodig is voor de goede werking van het kinderdagverblijf;
 • De directeur bijstaan bij haar managementtaken en ondersteunen bij het leiden van teamvergaderingen;
 • De ouders ondersteunen en een goede vertrouwensrelatie met hen onderhouden;
 • Samenwerken met externe organisaties binnen het netwerk van de Peuterzorg.
 • De ontwikkeling van het kind observeren, vooral op sociaal niveau, door regelmatig aanwezig te zijn in de verschillende afdelingen;
 • Organiseren van interne bewustmakingsevenementen, -projecten en -initiatieven, onder de verantwoordelijkheid van de Directie

PROFIEL

 • Graad: bestuurs- of technisch secretaris
 • Niveau: B, loon volgens de weddeschaal van een technisch bestuurssecretaris van niveau B
 • Dienst: Peuterzorg
 • Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een bachelordiploma/graduaat sociaal assistent, psychologie of psychomotorische therapie.
 • Ervaring in de sector Peuterzorg en kennis van het Engels zijn pluspunten.

VOORWAARDEN EN OVEREENKOMST

 • Contract: minimaal 1/2VT
 • Variabel uurrooster
 • Maaltijdcheques van € 8
 • Hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om tweetaligheidstoelage te ontvangen
 • Tussenkomst van de werkgever in vervoerkosten (openbaar vervoer en fiets)
 • Gratis MIVB-abonnement

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je kandidatuur (cv, motivatiebrief en een voor eensluidend verklaard afschrift van je diploma) uiterlijk op 29.05.2024 naar de dienst Peuterzorg van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel, of via e-mail naar: petiteenfance@auderghem.brussels.

Datum schriftelijk examen: maandag 10.06.2024

Datum mondeling examen: maandag 24.06.2024

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Uitschrijven / Opnieuw inschrijven