Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

De sociale dienst wenst zo snel mogelijk een kandidaat in dienst te nemen met het hieronder beschreven profiel.

 

Profiel

 • Functie: Onthaalmedewerker
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal
 • Gewenste ervaring in het domein

 

Hoofdactiviteiten van de functie

Onthaal en telefooncentrale

 • Bezoekers verwelkomen en voorthelpen;
 • Telefonische oproepen beantwoorden en doorverbinden naar de juiste dienst;
 • Inlichtingen inwinnen over de identiteit en intenties van elke nieuwe bezoeker;
 • Weglopen van bewoners ontraden en controleren wie er binnenkomt
 • In het daartoe voorziene register de identiteit van elke bezoeker noteren (tijdstip van aankomst en vertrek) en erop toezien dat deze het register ondertekent.

Administratieve taken

 • Beheer van de IN/OUT-post
 • Beheer van de medische attesten van het IN/OUT-personeel
 • Sleutelbewaring en verdeling van kamer- en safesleutels met ontvangstbewijs en borg;
 • In geval van ziekenhuisopname of overlijden van een bewoner: per mail de teams op de hoogte brengen en de documenten opmaken;
 • De registratie van verpleegoproepen opvolgen en data eruit halen
 • Bij grote hitte: erop letten dat de bewoners op het gelijkvloers een drankje krijgen;
 • Het berichtenbord bijhouden;
 • Eenmaal per maand de bewoners- en personeelslijst bijwerken en printen;
 • Zorgen voor de verkoop van maaltijdtickets voor personeel en familieleden;
 • Bij brand de brandweer bellen en de weg wijzen.

Andere opdrachten

 • Een belangrijke sociale functie uitoefenen en aanzien van de bewoner, zijn familie en het team;
 • Uitvoeren van elke andere taak gevraagd door de directie.

 

Knowhow & technische competenties

 • Beheersen van telefoon- en onthaaltechnieken
 • Kunnen werken met toetsenbord
 • Beschikken over een basiskennis pc
 • Vlot overweg kunnen met email
 • Een telefooncentrale kunnen gebruiken
 • Kantoortoestellen kunnen gebruiken (fotokopieerapparaat, telefoon, enz.)

 

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de directrice, mevrouw Axelle PENOMBRE: apenombre@rrf-auderghem.brussels  en  rh@cpas-auderghem.brussels  (vóór 30.11.2020)

De gemeente Oudergem biedt contracten van bepaalde duur aan voor voltijdse betrekkingen van hulpkracht kinderopvang/ kinderverzorg(st)er, al dan niet onder het GESCO-statuut, voor onmiddellijke indiensttreding met de mogelijkheid tot verlenging.

De gemeente Oudergem legt momenteel ook een wervingsreserve aan voor voltijdse betrekkingen van hulpkracht kinderopvang/ kinderverzorg(st)er onder het GESCO-statuut in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven.

Er moeten regelmatig vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur in geval van een positieve evaluatie.

 

Algemene inlichtingen

 • Graad: Adjunct
 • Niveau: C of D
 • Dienst: Kinderopvang (kinderdagverblijven)
 • Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift Hulpkracht kinderopvang of Kinderverzorg(st)er.

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Taken

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er

 • staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • besteedt aandacht aan de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn eigenheid;
 • verleent ouderschapssteun;
 • ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • is de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor wat het verloop van de dag van het kind betreft;
 • geeft de maaltijden en de tussendoortjes aan de kinderen;
 • staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen, ...);
 • onderhoudt de opvangruimte en richt ze in;
 • dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, evenals de door Kind en Gezin toegestane basisgeneesmiddelen;
 • maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • initiatief nemen, zin voor organisatie aan de dag leggen en zelfstandig kunnen werken;
 • motivatie en interesse in de functie tonen;
 • de neutraliteitsplicht naleven en onpartijdig blijven;
 • in staat zijn om zowel de gemeentelijke belangen als die van Kind en Gezin te behartigen en oog hebben voor de noden van de kinderen die aan hem/haar worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er

 • onderhoudt goede relaties met de ouders, het administratieve personeel, de arbeiders en het paramedische personeel;
 • blijft steeds beleefd en rustig in elke situatie;
 • is flexibel op het vlak van de uurroosters en past zich aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - Profiel

 • over een GESCO-statuut beschikken is een troef;
 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift Hulpkracht kinderopvang of Kinderverzorg(st)er;
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid;
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van minstens 3 maanden oud;
 • een eerste ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef;
 • slagen voor het mondelinge gesprek, op basis waarvan het redeneervermogen van de kandidaten en het vermogen om de vereiste opleiding in de praktijk om te zetten zullen worden beoordeeld.

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente Oudergem

 • vervangingsovereenkomst onder GESCO-statuut en niet-GESCO-statuut;
 • loon volgens de gemeentelijke barema's (niveau C en/of D);
 • inaanmerkingneming van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Hoe solliciteren?

U kunt ons uw kandidatuur sturen via het online formulier dat u vindt via deze link: https://www.oudergem.be/job/offre0001

Als uw kandidatuur beantwoordt aan het gezochte profiel, wordt u persoonlijk uitgenodigd voor de selectieproeven.

Een bedrijf dat actief is in de sector van de dienstencheques binnen de gemeente Oudergem is op zoek naar gemotiveerde huishoudhulpen (m/v).

 

Functiebeschrijving:

De huishoudhulp voert bij de klant thuis alle huishoudelijke taken uit die bijdragen aan het dagelijkse onderhoud van het huis. Zij organiseert de verschillende taken volgens de mondelinge of schriftelijke instructies van de werkgever en/of de klant.

 

Uit te voeren taken:

 • Kamers luchten, opruimen, lakens verversen en bedden opmaken;
 • Vloeren schoonmaken (vegen, stofzuigen, dweilen), meubels en kleine voorwerpen reinigen (afstoffen, afvegen, met was inwrijven, ...);
 • Vaatwerk schoonmaken en opbergen;
 • Sanitaire voorzieningen en keukens schoonmaken;
 • Wassen: de was sorteren en wassen volgens de onderhoudsinstructies, het wasgoed ophangen en afhalen;
 • Strijken, kleine herstellingen uitvoeren, de was opbergen;
 • De ramen schoonmaken;
 • Het gebruikte materiaal schoonmaken en opbergen;
 • Kleine boodschappen verrichten;
 • Enz.

 

Gewenste vaardigheden:

 • Je beschikt idealiter al over enige ervaring in de sector of in een soortgelijke functie;
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands (begrip en mondelinge beheersing) en je communiceert vlot;
 • Je weet hoe je het materiaal dat verband houdt met de functie moet gebruiken ( bv.: stofzuiger, kennis van reinigingsmiddelen, enz. );
 • Je kunt naar klanten luisteren, hun verzoeken en prioriteiten begrijpen en je onderhoudt een goede relatie met/vertoont goed gedrag ten opzichte van klanten;
 • Je houdt van je werk en bent gemotiveerd, je neemt initiatief, je bent georganiseerd en dynamisch;
 • Je hebt zin voor dienstverlening en verantwoordelijkheid, en beschikt over een groot aanpassingsvermogen.

 

 • Je komt idealiter in aanmerking voor de voordelen van het activa.brussels-attest;
 • De werkzaamheden kunnen plaatsvinden in de 19 gemeenten van het Brussels Gewest en de rand ervan.

 

Aanbod:

 • Een contract van onbepaalde duur (COD);
 • Een halftijds contract (= 19u/week) met de mogelijkheid om het aantal diensturen te verhogen;
 • Beschikbaarheid gewenst van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 uur tot 18.00 uur;
 • Een bruto aanvangssalaris van 11,35 euro/gewerkt uur en vergoeding van openbaar vervoer aan 100% (+ maaltijdcheques na 1 jaar anciënniteit).

 

Wilt u solliciteren? 

Stuur uw cv en motivatiebrief naar het volgende e-mailadres: unjobpresdechezmoi@auderghem.brussels

 

Hebt u vragen?

U kunt bellen naar 02/660.53.00 of 0473/942.833 of een e-mail sturen naar unjobpresdechezmoi@auderghem.brussels

 


 

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven