Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

De gemeente Oudergem lanceert een eerste oproep tot kandidaatstelling voor de functie van schoolhoofd in een gewone basisschool waarvan het schoolproject een dubbel spoor vertoont, namelijk een traditionele en een Nederlandstalige onderdompeling.

Het aanvraagdossier moet uiterlijk op 30 september 2020 per aangetekende brief worden verstuurd of tegen ontvangstbevestiging worden afgegeven:

Ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen
Émile Idiersstraat 12
1160 Oudergem

Het aanvraagpakket omvat :

 • Een curriculum vitae waarin de ervaring en de kwalificaties voor de te vervullen functie worden belicht;
 • Een gedetailleerde motivatiebrief waarin, naast de redenen voor de aanvraag, de voornemens en plannen voor de te vervullen functie worden uiteengezet;
 • Een fotokopie van de diploma's en een lijst van eventuele publicaties die relevant zijn voor de te vervullen functie.

In voorkomend geval wordt een kopie van de certificaten van succesvolle voltooiing van de specifieke opleiding bij het aanvraagdossier gevoegd.

Fichier: PDF iconjob_20200903.pdf

Algemene inlichtingen  

 • Graad: administratief secretaris
 • Niveau: B1
 • Dienst: PREVENTIE
 • Arbeidsregeling: halftijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: Diploma met betrekking tot het onderwijzen en/of revalideren ven leerstoornissen - hoger onderwijs van het korte type (Bachelor).

 

Beschrijving van de functie

De animator onthaalt en begeleidt jongeren binnen de structuren voor leerlingenbegeleiding na de lesuren in een van de daartoe bestemde steunpunten (Transvaal, paviljoen, Jeugdhuis of andere). Daarvoor werkt de animator samen met een educatief team en verleent hij pedagogische ondersteuning aan jongeren (uit het secundair onderwijs). In de specifieke remediëringscontext coördineert hij de individuele zorg en afspraken met jongeren voor wie deze ondersteuning nuttig kan zijn.

 

Opdrachten

 • Kinderen en jongeren pedagogisch begeleiden: de animator heeft de nodige middelen en expertise om te begrijpen met welke leerstof de jongeren voor wie hij verantwoordelijk is tijdens de leertijd moeilijkheden hebben, en maakt die leerstof voor hen inzichtelijker (secundair onderwijs).
 • Educatieve opdracht: de animator hanteert een brede kijk op de sociale en educatieve begeleiding ten aanzien van jongeren die moeilijkheden ondervinden en werkt binnen een multidisciplinair team. Hij treedt op als contactpersoon met de bevoegde vakmensen en neemt indien nodig ook contact op met familie en leerkrachten. De animator coördineert bovendien zijn acties met de schoolbemiddelaar. De animator neemt de praktische organisatie van de remediëring voor zijn rekening door zich te verplaatsen tussen de verschillende structuren voor leerlingenbegeleiding.
 • De animator kan de huiswerkschool waarvoor hij verantwoordelijk is organiseren in afwezigheid van de daartoe aangestelde verantwoordelijke door de ondersteuning van de vrijwilligers te coördineren en proactief op te treden bij problemen waarmee hij mogelijk wordt geconfronteerd bij de begeleiding van de jongeren.

 

Vaardigheden

Knowhow

 • Behoorlijke kennis van de leerstof die de leerlingen zien, zodat hij de nodige uitleg kan geven om het leerproces vlotter te laten verlopen;
 • De juiste pedagogische technieken beheersen om de leerlingen tijdens hun leerproces te helpen;
 • Vermogen om over professionele deontologie na te denken;
 • Zin voor organisatie, duidelijke deadlines vastleggen en naleven en inzicht in de succesvoorwaarden van een actie;
 • Handigheid, zin voor initiatief;
 • Bovendien gespecialiseerd in een specifiek domein (zodat collega's in het kader van bijzondere activiteiten een beroep op hem kunnen doen).

Softskills

 • In teamverband kunnen werken;
 • Sociaalvoelend, d.w.z. gevoelig voor de kwetsbaarheden van anderen en bereid om mensen met problemen te helpen;
 • Creatief, nieuwe oplossingen vinden voor nooit eerder opgedoken problemen;
 • In staat om een veilige en gunstige omgeving voor het leerproces te creëren.

 

Solliciteren

Stuur uw cv samen met uw motivatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart en van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden naar het volgende mailadres: admin-preventie@oudergem.brussels

Uiterste datum : Zondag 20 september 2020 om middernacht.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op vrijdag 25 september 2020 .

Het is de bedoeling een aanwervingsreserve op te bouwen: er zijn momenteel geen posten die binnen de dienst moeten worden ingevuld.

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven