Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Het IAPS zoekt, vanaf maandag 20 april 2020, een docent Frans vreemde taal (m/v) - Niveau lager secundair.

 

Functiebeschrijving

 • Actieve lessen FVT
 • Gericht op communicatie en de deelname van de studenten
 • Uitvoering van de vijf taalvaardigheden
 • Verscheidenheid van thema's en oefeningen
 • Gebruik van audio- en videomaterieel
 • Leerniveaus gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Talen (ERK)
 • Continue evaluatie van de studenten
 • Gedifferentieerde pedagogie

 

Uuregeling

 • Van 20 april tot 23 juni 2020
 • Cursusmodule van 120 periodes. Mogelijkheid tot verlenging in september in geval van positieve ervaring. 
 • Intensief Frans
 • Groep van 20 tot 30 studenten van het niveau A2 (UE2)
 • 12 uur per week (14,4 periodes van 50’) , van maandag tot donderdag, tijdens de voormiddag van 09.00 tot 12.00 uur.

 

Barema's

 • Barema's van de Federatie Wallonië-Brussel. Wedde betaald door de FWB op het niveau 301 (of 501 indien opleiding ad hoc)

 

Diploma

 • AESI (lerarenopleiding) Frans of AESS (aggregatie) Romaanse taal en letterkunde of Vertaler of andere Master met een opleiding in FVT

 

Functiespecifieke kwaliteiten

 • Aangeboren talent voor pedagogie en contact
 • Empathisch, vriendelijk en luistert naar de studenten
 • Sterke en originele persoonlijkheid
 • Communiceert vlot in het Frans en het Engels
 • Dynamisch, autonoom en stipt

 

Interesse?

 • Alain Duriau - Directeur
 • info@iaps.be
 • Waversesteenweg 1649 - 1160 Brussel

Vacature : voltijds administratief assistent en aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van administratief assistent voor het departement Sociale Zaken – contract van onbepaalde duur.

 

Profiel

 • Beschikken over een getuigschrift hoger secundair onderwijs (GHSO)
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal

 

Functieomschrijving

Algemene opdracht van de functie

 • Voorbereiding en voltooiing van de uitvoeringsprocessen in het kader van de door de bijzondere comités voor de sociale dienst (BCSD) genomen beslissingen.

 

Hoofdactiviteiten van de functie

Voorbereiding van de vergaderingen van de BCSD'S

 • Opstellen van voorbereidende en opvolgingsdocumenten voor de BCSD's
 • Invoeren van steunvoorstellen, -types en -codes  
 • Opvolging van wijzigingen en communicatie van informatie

 

Na afloop van vergaderingen van de BCSD'S

 • Invoeren van de beslissingen van de BCSD's
 • Invoeren van de formulieren van de POD MI
 • Controle van de institutionele fiches
 • Voorbereiding en structurering van de projecten

 

Opvolging POD MI

 • Deelnemen aan de voorbereiding van dossiers in het kader van controles van de subsidiërende overheid.

 

Interesse?

Neem contact op met mevrouw TONZOMBO Bijou, HR-coördinator, via e-mail naar hr@ocmw-oudergem.brussels en bezorg ons je cv + motivatiebrief voor 15/04/2020 .

Het OCMW van Oudergem wil zo snel mogelijk een fulltime zorgkundige in dienst nemen met een vervangende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (onmiddellijke indienstneming).

 

Profiel

 • Diploma van zorgkundige en visumnummer
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal
 • Ervaring in een rusthuis is gewenst

 

Functiebeschrijving

De zorgkundigen staan onder het hiërarchische gezag van de hoofdverpleegkundige en de verpleegkundigen.

 • Toedienen van toilet- en comfortzorg aan de bewoners;
 • Erop toezien dat het materiaal in orde en schoon is (handdoek, washand, zeep, tandpasta, tandenborstel, scheerapparaat, ...);
 • De toiletzorg aanvullen met scheren, kappen en nagelverzorging indien nodig;
 • Tandprothesen en hoortoestellen schoonmaken;
 • De bewoners helpen bij het aan- en uitkleden, vuile kleding uittrekken, buiten bereik leggen en erop toezien dat de kleding die de bewoners dragen proper en correct is, aangepast aan het seizoen, in de juiste maat en bij elkaar passend;
 • De bewoners een trui aan- of uittrekken, naargelang de temperatuur in de loop van de dag verandert;
 • Een lijst opmaken van wat er ontbreekt en indien nodig contact opnemen met de familie;
 • De badkamerproducten weer aanvullen;
 • Het eigen ritme van de bewoners respecteren: hem/haar naar het toilet brengen, urinaal of bedpan aanbieden wanneer hij/zij daarom vraagt om valse incontinentie uit te stellen of zelfs te vermijden;
 • Verschonen op vaste tijdstippen en de beste bescherming voor de bewoners vinden;
 • De toiletstoelen snel legen en ontsmetten;
 • De afloop via de blaassonde controleren;
 • De stoelgang van afhankelijke bewoners in het oog houden;
 • Erop toezien dat de bewoners voldoende drinken.
 • Ervoor zorgen dat de bewoners comfortabel zitten of liggen en dat ze hun belletje en telefoon binnen handbereik hebben;
 • De bewoners indien nodig naar de ontmoetingsplaats, de kinesist, de kapper brengen;
 • Alle materiaal controleren: nagaan of de rolstoel met voetsteunen netjes is en opgepompte banden heeft, of het bed correct staat en of het belletje werkt;
 • De positie van bedlegerige bewoners om de twee uur controleren;
 • De bedden verschonen;
 • De maaltijden rondbrengen, ervoor zorgen dat alles aanwezig is (bestek, bord, glas, ...) en goed staat/ligt, dat het eten op de juiste temperatuur is en op de juiste manier bereid (gemalen, ...), de bewoners helpen met eten, het verloop van de maaltijden uitleggen;
 • De bewoners regelmatig te drinken en indien nodig supplementen geven (fortimel, ...).
 • De berichten lezen;
 • Massages geven, beschermende kompressen en verbanden aanbrengen, steunkousen aantrekken;
 • Eventuele veranderingen in de toestand van de bewoners (roodheid, temperatuur, ...) melden;
 • De toegediende zorg op de checklist afvinken, de observaties noteren op het zorgblad (medicijnen die in het bed werden gevonden hierop noteren, ...);
 • Aan familie en naasten vragen op welke manier het leven voor de bewoners aangenamer kan worden gemaakt, zodat die zich gemakkelijk kunnen aanpassen (smaken, gewoonten, allergieën, ...);
 • Relevante informatie doorspelen aan de rest van het team;
 • Deelnemen aan animaties en vergaderingen;
 • Mee waken over de kwaliteit van de zorgverlening in de instelling.

 

Interesse?

Kandidaturen (cv en motivatiebrief) worden via e-mail gestuurd op  apenombre@rrf-auderghem.brussels  of  tsilimu@rrf-auderghem.brussels  ( voor 15.04.2020 )

Profiel 

Het gemeentebestuur geeft voorrang aan de houders van een certificaat inzake didactiek niet-confessionele zedenleer, ongeacht of ze een bachelor- of masterdiploma bezitten. We nemen echter ook elke kandidatuur in aanmerking die het bewijs levert van nuttige ervaring in het onderwijs en die relevante overeenkomsten zou vertonen met wat we verwachten voor de lessen zedenleer.

 

Algemene opdracht van de functie 

 • De lessen zedenleer geven in de klassen van onze vier gemeentelijke basisscholen tot 30 juni 2020. Een verlenging is mogelijk voor het schooljaar 2020-2021.

Het gaat om een openstaande en gesubsidieerde betrekking.

 

Verdeling van de lesuren 

 • maandag in het 'Centre Scolaire Pré des Agneaux'
 • dinsdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire du Blankedelle'
 • woensdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire Les Marronniers'
 • donderdagvoormiddag in het 'Centre Scolaire Souverain-Cirquétudes'
 

Interesse?

Stuur je curriculum vitae samen met je motivatiebrief naar de heer Bernard MUGRABI, pedagogisch adviseur voor de gemeente Oudergem.

bmugrabi@oudergem.brussels 

 

Profiel 

Bachelor leerkracht lager onderwijs

 

Functieomschrijving

Kandidaten hebben de keuze tussen twee mogelijkheden:

 • Een deeltijdse duoloopbaan in het 1ste en 2de lager.

Duur van de opdracht

De onderwijzer(es) wordt zo snel mogelijk in dienst genomen, tot 30 juni 2020 en met mogelijkheid van verlenging voor het academiejaar 2020-2021.

 

Interesse?

Stuur je curriculum vitae samen met je motivatiebrief naar de heer Bernard MUGRABI, pedagogisch adviseur voor de gemeente Oudergem.

bmugrabi@oudergem.brussels 

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven