Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Het IAPS zoekt, vanaf maandag 13 maart 2023, een docent Nederlands (m/v/x) - Niveau lager secundair.

 

Functiebeschrijving

 • Actieve lessen Nederlands
 • Gericht op communicatie en de deelname van de studenten
 • Uitvoering van de vijf taalvaardigheden
 • Verscheidenheid van thema's en oefeningen
 • Gebruik van audio- en videomaterieel
 • Leerniveaus gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Talen (ERK)
 • Continue evaluatie van de studenten
 • Gedifferentieerde pedagogie

 

Uuregeling

 • Van 13 maart en 27 april 2023
 • Cursusmodule van 120 periodes. Mogelijkheid tot verlenging in mei en juni in geval van positieve ervaring. 
 • Module: Nederlands voor beginners in een dagcursus
 • Groep van 10 studenten van het niveau A1
 • Algemeen Nederlands in een leuke en ontspannen omgeving. Gemotiveerde studenten. "Zo Gezegd" methode. Modern lesmateriaal (audio, videoprojectie, laptop, enz.)
 • 14 uur per week (16,8 periodes van 50’), van maandag tot donderdag, tijdens van 13u00 tot 16.30.

Barema's

 • Barema's van de Federatie Wallonië-Brussel. Wedde betaald door de FWB op het niveau 301 (of 501 indien opleiding ad hoc)

 

Diploma

 • AESI Nederlands of AESS Nederlandse taal- en letterkunde of Vertaler of Meester van de Vlaamse Gemeenschap of andere Meester met Nederlandse achtergrond

 

Functiespecifieke kwaliteiten

 • Aangeboren talent voor pedagogie en contact
 • Empathisch, vriendelijk en luistert naar de studenten
 • Sterke en originele persoonlijkheid
 • Communiceert vlot in het Frans en het Engels
 • Dynamisch, autonoom en stipt

 

Interesse?

Het IAPS zoekt, vanaf maandag 13 maart 2023, een docent Frans vreemde taal (m/v/x) - Niveau lager secundair.

 

Functiebeschrijving

 • Actieve lessen FVT
 • Gericht op communicatie en de deelname van de studenten
 • Uitvoering van de vijf taalvaardigheden
 • Verscheidenheid van thema's en oefeningen
 • Gebruik van audio- en videomaterieel
 • Leerniveaus gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Talen (ERK)
 • Continue evaluatie van de studenten
 • Gedifferentieerde pedagogie

 

Uuregeling

 • Van 13 maart en 27 april 2023
 • Cursusmodule van 120 periodes. Mogelijkheid tot verlenging in mei en juni in geval van positieve ervaring. 
 • Intensief Frans
 • Groep van 10 tot 15 volwassen studenten en vrijwilligers van het niveau A1
 • 14 uur per week (16,8 periodes van 50’), van maandag tot donderdag, tijdens van 13u00 tot 16.30.

Barema's

 • Barema's van de Federatie Wallonië-Brussel. Wedde betaald door de FWB op het niveau 301 (of 501 indien opleiding ad hoc)

 

Diploma

 • AESI (lerarenopleiding) Frans of AESS (aggregatie) Romaanse taal en letterkunde of Vertaler of andere Master met een opleiding in FVT

 

Functiespecifieke kwaliteiten

 • Aangeboren talent voor pedagogie en contact
 • Empathisch, vriendelijk en luistert naar de studenten
 • Sterke en originele persoonlijkheid
 • Communiceert vlot in het Frans en het Engels
 • Dynamisch, autonoom en stipt

 

Interesse?

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

 

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • beschikken over een GESCO-statuut is een troef
 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • vervangingsovereenkomst onder GESCO-statuut;
 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan petiteenfance@auderghem.brussels

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven