Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Het OCMW van Oudergem wil zo snel mogelijk een fulltime zorgkundige in dienst nemen met een vervangende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (onmiddellijke indienstneming).

 

Profiel

 • Diploma van zorgkundige en visumnummer
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal
 • Ervaring in een rusthuis is gewenst

 

Functiebeschrijving

De zorgkundigen staan onder het hiërarchische gezag van de hoofdverpleegkundige en de verpleegkundigen.

 • Toedienen van toilet- en comfortzorg aan de bewoners;
 • Erop toezien dat het materiaal in orde en schoon is (handdoek, washand, zeep, tandpasta, tandenborstel, scheerapparaat, ...);
 • De toiletzorg aanvullen met scheren, kappen en nagelverzorging indien nodig;
 • Tandprothesen en hoortoestellen schoonmaken;
 • De bewoners helpen bij het aan- en uitkleden, vuile kleding uittrekken, buiten bereik leggen en erop toezien dat de kleding die de bewoners dragen proper en correct is, aangepast aan het seizoen, in de juiste maat en bij elkaar passend;
 • De bewoners een trui aan- of uittrekken, naargelang de temperatuur in de loop van de dag verandert;
 • Een lijst opmaken van wat er ontbreekt en indien nodig contact opnemen met de familie;
 • De badkamerproducten weer aanvullen;
 • Het eigen ritme van de bewoners respecteren: hem/haar naar het toilet brengen, urinaal of bedpan aanbieden wanneer hij/zij daarom vraagt om valse incontinentie uit te stellen of zelfs te vermijden;
 • Verschonen op vaste tijdstippen en de beste bescherming voor de bewoners vinden;
 • De toiletstoelen snel legen en ontsmetten;
 • De afloop via de blaassonde controleren;
 • De stoelgang van afhankelijke bewoners in het oog houden;
 • Erop toezien dat de bewoners voldoende drinken.
 • Ervoor zorgen dat de bewoners comfortabel zitten of liggen en dat ze hun belletje en telefoon binnen handbereik hebben;
 • De bewoners indien nodig naar de ontmoetingsplaats, de kinesist, de kapper brengen;
 • Alle materiaal controleren: nagaan of de rolstoel met voetsteunen netjes is en opgepompte banden heeft, of het bed correct staat en of het belletje werkt;
 • De positie van bedlegerige bewoners om de twee uur controleren;
 • De bedden verschonen;
 • De maaltijden rondbrengen, ervoor zorgen dat alles aanwezig is (bestek, bord, glas, ...) en goed staat/ligt, dat het eten op de juiste temperatuur is en op de juiste manier bereid (gemalen, ...), de bewoners helpen met eten, het verloop van de maaltijden uitleggen;
 • De bewoners regelmatig te drinken en indien nodig supplementen geven (fortimel, ...).
 • De berichten lezen;
 • Massages geven, beschermende kompressen en verbanden aanbrengen, steunkousen aantrekken;
 • Eventuele veranderingen in de toestand van de bewoners (roodheid, temperatuur, ...) melden;
 • De toegediende zorg op de checklist afvinken, de observaties noteren op het zorgblad (medicijnen die in het bed werden gevonden hierop noteren, ...);
 • Aan familie en naasten vragen op welke manier het leven voor de bewoners aangenamer kan worden gemaakt, zodat die zich gemakkelijk kunnen aanpassen (smaken, gewoonten, allergieën, ...);
 • Relevante informatie doorspelen aan de rest van het team;
 • Deelnemen aan animaties en vergaderingen;
 • Mee waken over de kwaliteit van de zorgverlening in de instelling.

 

Interesse?

Kandidaturen (cv en motivatiebrief) worden via e-mail gestuurd op  apenombre@rrf-auderghem.brussels  of  tsilimu@rrf-auderghem.brussels  ( voor 10.07.2020 )

De gemeente Oudergem werft vier voltijdse taakleerkrachten aan voor het schooljaar 2020-2021.

 

Context

Om de start van het schooljaar voor onze leerlingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, wat wegens de lockdown niet evident zal zijn, met bepaalde leerlingen die leerachterstand zullen opgelopen hebben wat betreft de eindtermen, wil de gemeente Oudergem haar studiebegeleidingsaanbod uitbreiden door de aanwerving van een bijkomende taakleerkracht per gemeentelijk scholencentrum.

 

Functiebeschrijving

De taakleerkrachten werken nauw samen met de klastitularissen en zullen regelmatig overleg moeten plegen met hun peers. Zij zullen zowel voor volledige klassen moeten staan als voor kleine groepjes en dit vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Zij zullen, naargelang de noden van de klastitularissen, zowel de minder goede als de betere leerlingen onder hun hoede moeten nemen.

Zoals elke klastitularis zullen de taakleerkrachten voor didactisch materiaal moeten zorgen waardoor de kinderen de beste resultaten kunnen bereiken in een zorgzame en ondersteunende context.

 

Vereist diploma

Minstens een bachelordiploma leerkracht lager onderwijs is vereist.

 

Profiel

De taakleerkrachten moeten nauw samenwerken met verschillende klastitularissen. Een sterk aanpassingsvermogen en zin voor teamwork en initiatief zijn vereist om zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden aan deze belangrijk taak in de ogen van de inrichtende macht.

Ook al is de opdracht in uren van de taakleerkrachten vergelijkbaar met die van hun collega's klastitularissen (namelijk 24 uur voor het klassikaal werk), is het mogelijk dat dit verschillend verdeeld is, inclusief buiten de klassieke schooluren (dat wil zeggen tijdens de gewoonlijke opvang- of studietijden).

 

Duur van de opdracht

De taakleerkrachten zullen voltijds tewerkgesteld zijn vanaf de volledige start van het schooljaar tot het einde van het schooljaar 2020-2021.

 

Interesse?

Stuur uw curriculum vitae met motivatiebrief naar de heer Bernard MUGRABI ( bmugrabi@auderghem.brussels ), pedagogisch adviseur voor de gemeente Oudergem.

 

Het betreft een voltijdse functie in het scholencentrum Pré des Agneaux ( https://www.cspredesagneaux.com/ ) op het Pinoyplein.

Het gaat om een vacante functie en niet om een vervanging of een tijdelijke opdracht.  De leerkracht zal dus worden aangeworven voor het einde van de schooljaar 2020-2021 en de arbeidsovereenkomst kan jaarlijks worden verlengd tot aan de vaste benoeming.

De leerkracht werkt volgens het systeem van een duobaan en staat in voor de lessen wiskunde en wereldoriëntatie (de voltijdse baan is opgesplitst in 2 x 12 lestijden).

De lessen mogen enkel in het Nederlands worden gegeven, want de leerlingen volgen hier immersieonderwijs , met als doel de stapsgewijze verwerving van de taal van Vondel via het volgen van algemene lessen.

 

 • Omdat het om een immersieschool gaat, moet de kandidaat niet enkel beschikken over een diploma leerkracht lager onderwijs, maar ook over:
 • ofwel grondige kennis Nederlands (SELOR-examen),
 • ofwel een niveau EU11 behaald binnen het stelsel van onderwijs voor sociale promotie,
 • ofwel een diploma hoger secundair onderwijs dat in het Nederlands werd afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie,
 • ofwel een diploma van het Nederlandstalige onderwijs.

 

Merk op dat kennis van de Franse taal een pluspunt is, maar geen vereiste.

 

Geïnteresseerd? 

Stuur uw kandidatuur samen met een motivatiebrief naar: Mevrouw Sabine Dooms – sdooms@auderghem.brussels – 02/673.75.29

Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem recherche un médecin coordinateur et conseiller pour la MRS, Résidence Reine Fabiola. Collaboration immédiate.

Le médecin coordinateur est considéré comme un expert spécifique qui est impliqué dans la stratégie et le développement d'une prestation de soins de qualité et dans la Coordination des soins médicaux dans l'institution. Il est un conseiller technique, doté des moyens d'accomplir sa mission. Sa fonction médicale est dès lors sensiblement renforcée par rapport au groupe des médecins traitants, en vue de l’amélioration de la qualité de l’organisation médicale et les aspects des soins médicaux.

Le médecin coordinateur joue un rôle-clé dans l'organisation des soins médicaux et la coordination de la concertation entre un nombre important de prestataires de soins attachés à l'établissement et la direction, d'une part, et les médecins traitants indépendants, d'autre part. Il est le facilitateur d’un processus de soins complexe et d’une concertation en relation avec le(s) résidant(s)/patient(s), qui intègre les composantes internes et externes.

Tout renseignement concernant cette offre d'emploi peut être obtenu auprès de:

 • Madame Axelle PENOMBRE, Directrice de la Résidence Reine Fabiola, sise rue Jean-Baptiste Vannypen, 12 à 1160 Auderghem
 • Adresse de correspondance: Avenue du Paepedelle, 87 à 1160 Bruxelles
 • Tél.: 02.675.40.76
 • Fax: 02.660.78.06
 • Courriel : apenombre@rrf-auderghem.brussels

 

Si vous recherchez un environnement permettant de relever des défis, envoyez votre candidature et votre CV à l’attention de Monsieur Jean-Claude Vitoux, Président du CPAS d'Auderghem, avenue du Paepedelle 87 à 1160 Auderghem.

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven