Bestuur & Politiek

Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

Onze jobaanbiedingen

Het gemeentebestuur van Oudergem werft een hulparbeider aan voor de dienst Openbare Netheid

 

Algemene inlichtingen

 • Graad: hulparbeider
 • Niveau: E
 • Dienst(en): Wegenis – Openbare Netheid
 • Toelatingsvoorwaarden:
  • geen diplomavereiste
  • slagen voor het aanwervingsexamen
 • Vereiste taalcertificaten: geen

 

Definitie van de functie

De medewerker van de dienst Openbare Netheid draagt elke dag opnieuw bij tot de instandhouding en het onderhoud van de openbare netheid en de gebouwen van de gemeente en dit onder verantwoordelijkheid van een diensthoofd. Hij zorgt ervoor dat de gemeente een meer aangename en veilige plaats is om te wonen. Als gemeenteambtenaar vertegenwoordigt hij het bestuur. Hij biedt informatie en hulp, voor zover mogelijk, aan bewoners en passanten.

 

Opdrachten

 • Onderhoud en reiniging van:

 • Straten, openbare ruimtes, openbare gebouwen en andere omgevingen van gemeentelijk belang. Voor het reinigen van straten is dit met manuele of mechanische middelen.
 • Het ledigen van openbare afvalbakken.
 • Het melden van beschadigingen, sluikstorten en andere abnormale situaties.
 • Het inzamelen, laden en lossen van huishoudelijk afval, opruimen van illegale stortingen, lozen van onderhoudsmateriaal en andere.
 • Dagelijks verslag uitbrengen van de uitgevoerde taken, melden van problemen of verschaffen van andere informatie over de taken waarvoor men verantwoordelijk is.
 • Bijdragen aan het geven van informatie aan het publiek met het oog op de verbetering van het leefmilieu en het dagelijks welzijn in het openbaar leven.
 • Ter beschikking staan van de gemeente in geval van overmacht of andere belangrijke gebeurtenissen zoals: overstromingen, winterse omstandigheden, verkiezingen, enz.

 

Vereiste technische vaardigheden

 • Kennis van de algemene risico's in het kader van collectieve of individuele acties; gevaarlijke situaties herkennen en maatregelen nemen om risico's te verhelpen of tot een minimum te beperken.
 • Basiskennis van het gebruik van beschermingsmiddelen.
 • Basiskennis van afvalverwijdering en -beheer.
 • Beschikken over een basiskennis van de verschillende taken op het vlak van netheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten

 • Je neemt initiatief en bent autonoom, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • Je stuurt je gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover je beschikt en op basis van de evolutie van de situatie van de mensen.
 • Je geeft blijk van doorzettingsvermogen om de opgelegde doelen en doelstellingen te bereiken.
 • Teamspirit en samenwerking met andere mensen en diensten maken deel uit van het dagelijkse takenpakket; je deelt jouw middelen, kennis, ervaringen en vaardigheden.
 • Je hebt zin voor initiatief.
 • Je bent nauwgezet en je leeft de werktijden na.
 • Je hebt een goed voorkomen.
 • In goede gezondheid verkeren en een goede lichamelijke conditie hebben.

 

Interesse?

Stuur je kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels ), ten laatste tegen 10 maart 2021

 

De gemeente Oudergem wenst een coördinator van de Nederlandstalige aangelegenheden (M/V/X) aan te werven - Halftijdse betrekking

Het Gemeentebestuur heeft een actief beleid van diversiteit en verzekert de gelijkheid van kansen. Menselijke kwaliteiten en competenties zijn bepalend, ongeacht de leeftijd, de afkomst, de handicap, het geslacht, of de seksuele geaardheid van de persoon.

Het Gemeentebestuur van Oudergem  voert in het bijzonder een aanwervingsbeleid voor mensen met een handicap. Als u een handicap hebt, raden wij u aan om dit in uw kandidatuur te vermelden.

Opmerking : voor een vlottere lezing van de tekst is deze werkaanbieding in de mannelijke vorm geschreven.

 

Omschrijving van de betrekking

Als coördinator Nederlandstalige Aangelegenheden werk je in een breed netwerk, zowel lokaal (andere gemeentediensten, partnerorganisaties, verenigingen, wijkcomités, initiatieven van burgers, … ) als bovenlokaal (VGC) in de dienst Nederlandstalige aangelegenheden van het gemeentebestuur. Je bouwt dit netwerk verder uit en gaat op zoek naar verbindingen, synergiën en partnerschappen.

Als coördinator Nederlandstalige Aangelegenheden ben je een gemeentelijk ambtenaar met tal van rollen: je coördineert, biedt een pedagogische steun en bent de  referentiepersoon voor de Nederlandstalige diensten.

 

Jouw opdrachten

Als coördinator zijn je opdrachten:

 • Vastleggen en concretiseren van duidelijke objectieven en een heldere strategie voor de dienst Nederlandstalige Aangelegenheden;
 • Deze objectieven uitwerken in een meerjarenplan en actiepunten;
 • Mogelijkheden voor subsidies vanuit de VGC en Vlaamse overheid opvolgen (en dit vooral binnen de domeinen jeugd, sport en onderwijs) en de betrokken diensten binnen de administratie ondersteunen bij het aanvragen van de subsidies bij de Vlaamse overheid;
 • Relaties opbouwen met de Nederlandstalige verenigingen en partners.

Als pedagogisch ondersteuner kunnen je opdrachten zijn :

 • Op vraag van de diensten Onderwijs en de naschoolse opvang, de kinderen van het Nederlandstalig onderwijs die ingeschreven zijn als Franstalig, ondersteunen;
 • Het zoeken naar activiteiten als pedagogisch middel om de onderwijsprestaties en de ontwikkeling van pedagogische en/of parascolaire activiteiten in het Nederlands aan te moedigen.

Als referentiepersoon voor de Nederlandstalige diensten zijn je opdrachten :

 • De samenwerking met de andere gemeentelijke diensten optimaliseren;
 • Ondersteuning bieden aan de andere gemeentelijke diensten;
 • Progressief de Nederlandstalige diensten integreren in de gemeentelijke acties.

 

Jouw profiel

Diplomavoorwaarde

 • Je bezit een masterdiploma en hebt relevante aantoonbare ervaring; 

 

Vaardigheden

 • Je spreekt en schrijft perfect Nederlands; 
 • Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk vlot uit in het Frans. Bijkomende talen strekken tot aanbeveling;
 • Je hebt ervaring in beleidswerk en in het werken in de context van het Nederlandstalige aanbod en dienstverlening in een Brusselse gemeente;
 • Je bent vertrouwd met de procedures binnen een gemeentelijke administratie; 
 • Je beschikt over empathische capaciteiten om teams te motiveren en bruggen te bouwen;
 • Je denkt en handelt proactief en strategisch;
 • Je bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid.

 

Ons aanbod

Een afwisselende job met eigen inbreng en verantwoordelijkheden, een halftijds contract van onbepaalde duur  met uitgebreide leerkansen.

Een loon volgens de barema’s van de overheidsdienst (universitair niveau, vakantiegeld en eindejaarspremie), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor-examen).

Nuttige anciënniteit wordt volledig overgenomen.

Tegemoetkoming in de abonnementen van het openbaar vervoer, gratis abonnement van de MIVB.

Een aantrekkelijk verlofregime.

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur je kandidatuur (CV en motivatiebrief) met een kopij van je diploma(s) naar het Gemeentebestuur van Oudergem, Dienst Human Resources – Carine Alderweireldt,  Emile Idiersstraat, 12 te 1160 Brussel of via calderweireldt@oudergem.brussels

De kandidaturen moeten ingediend worden voor 28.02.2021

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Inschrijving
Gegevensbescherming

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Toestemming
Uitschrijven / Opnieuw inschrijven