Vacatures

Elke dag ontvangen wij heel wat sollicitaties van mensen die bij het gemeentebestuur willen werken.

Wij kunnen niet alle gegevens bijhouden die u ons opstuurt. Wij stellen dan ook een andere werkwijze voor: u geeft ons alleen uw mailadres en wij sturen u per e-mail alle werkaanbiedingen die we publiceren.

 

De gemeente van Oudergem is op zoek naar een verantwoordelijke begraafplaats.

De gemeente Oudergem is het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers van Oudergem staat. Ze organiseert diensten voor de bevolking, openbare netheid, stedenbouw, begraafplaatsen, gebedshuizen, enz. Ze creëert en voorziet in infrastructuur voor de inwoners (scholen, sport-en culturele centra), regelt de belastingen, onderhoudt en renoveert openbare ruimten, organiseert sociale bijstand, onderwijs en kinderopvang, ruimtelijke ordening, mobiliteit, cultuur, enz.

Profiel

 • Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of een diploma of getuigschrift dat als gelijkwaardig wordt erkend; of ten minste drie jaar anciënniteit hebben in de rang van administratief assistent (niveau D);
 • Vereiste talenkennis: art. 8 en 9 § 2 zijn een pluspunt (basisniveau).

Taken

We zijn op zoek naar een competente begraafplaats Manager om toezicht te houden op alle activiteiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van onze begraafplaats. De ideale kandidaat is verantwoordelijk voor het coördineren van begrafenisactiviteiten, het onderhouden van het terrein en het beheren van de bijbehorende administratieve dossiers.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Begrafeniscoördinatie: Organiseren en begeleiden van begrafenisdiensten, in samenwerking met families en dienstverleners.
 • Onderhoud van het terrein: zorgen voor het onderhoud en de netheid van de begraafplaatsen, inclusief het beheer van groenzones, paden en monumenten.
 • Administratief beheer: nauwgezet beheren van begrafenis- en concessiedossiers en bijbehorende administratieve documenten.
 • Samenwerken met de lokale autoriteiten om de naleving van de regelgeving te garanderen.
 • Dienstverlening aan het publiek: een onberispelijke dienstverlening bieden aan families, gevoelig omgaan met de behoeften en verzoeken van nabestaanden.

Vereiste gedragsvaardigheden

 • Eerdere ervaring in begraafplaatsbeheer of aanverwante gebieden is een pluspunt.
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden en het vermogen om meerdere taken tegelijk uit te voeren.
 • Gevoeligheid en empathie in de omgang met nabestaanden.
 • Kennis van lokale begrafenisregels.

Wij bieden

 • Een voltijds contract (37u30/week) op niveau C.
 • Bezoldiging in overeenstemming met de ambtenarenbarema's, met de mogelijkheid om te profiteren van anciënniteit in de privésector.
 • Een aangename werkomgeving.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Maaltijdcheques (8 euro).
 • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer voor de MIVB en 80% voor andere openbare vervoersnetten.
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding (0,24 €/km).
 • Opleidingsmogelijkheden.

Interesse ?

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@auderghem.brussels.

Sluitingsdatum voor sollicitaties: 12/01/2024

Succesvolle kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke test in januari 2024.

De lokale overheid gaat actief om met diversiteit door gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot selectie te garanderen voor al haar kandidaten.

WIE ZIJN WE ?

Het OCMW van Oudergem is op zoek naar een zorgcoördinator / hoofdverpleegkundige voor de Reine Fabiola.

De Résidence Reine Fabiola is een gemengd rust- en verzorgingstehuis, d.w.z. MRPA (Maison de Repos pour Personnes Agées) en MRS (Maison de Repos et de Soins) gelegen in een groen park aan de rand van het Forêt de Soignes, waardoor het een plaats voor wonen en zorg is.

Functiebeschrijving

De zorgcoördinator/hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor de algemene organisatie, planning en continuïteit van de zorg en geeft leiding aan het zorgteam, dat bestaat uit verpleegkundigen, zorgassistenten, fysiotherapeuten en de ergotherapeut, en stuurt het paramedische team aan.

Ze is verantwoordelijk voor de activiteiten van leerling-verpleegkundigen en andere stagiairs. In het bijzonder coördineert ze de opleidingsactiviteiten van stagiairs in samenwerking met hun docenten of begeleiders.

Betreffende het zorgteam

De zorgcoördinator/hoofdverpleegkundige is ook verantwoordelijk voor

 • Toezicht houden op de roosters om de continuïteit van de zorg te waarborgen in samenwerking met de referentieverpleegkundige;
 • Coördineren van ergo fysiotherapeutische en verpleegkundige activiteiten in samenwerking met de referentieverpleegkundige;
 • Interface tussen personeel en management;
 • Regelmatige schriftelijke en gestructureerde evaluatie van bestaand personeel;
 • Leiding geven aan regelmatige personeelsbijeenkomsten per afdeling;
 • Voortdurende en on-the-job training (herinneren van zorgtechnieken, presentatie van nieuwe apparatuur, handen wassen, etc.);
 • Beschrijving en uitleg van functieprofielen en taakverdeling;
 • Beoordeling van personeelsbehoeften ;
 • Beoordeling van personeelsbehoeften ;
 • Aanwerving van personeel, evaluatie tijdens de proefperiode, verslaglegging en dienovereenkomstige actie;
 • Helpen bij het opstellen van een operationeel beleid voor het tehuis, het coördineren van de roosters en activiteiten van de andere afdelingen (keuken, onderhoud, vrijwilligers, animatie) en het regelen van de relaties tussen de verschillende betrokken partijen;
 • Helpen bij het opstellen van een levensplan voor het tehuis.

Betreffende het paramedisch team

De zorgcoördinator organiseert, coördineert en evalueert het paramedische team en de verleende zorg, en zorgt voor de planning en continuïteit ervan, in overeenstemming met de methodologieën van de verschillende functies die in de residentie aanwezig zijn.

Profiel beschrijving

 • Bachelor in verpleegkunde
 • We hebben iemand nodig die in staat is beslissingen te nemen, een team te leiden door naar hen te luisteren, hen aan te moedigen en hen te begeleiden, maar ook :
 • Situaties kan analyseren en oplossingen voor verbetering kan voorstellen.
 • Zijn werk en dat van zijn collega's kan structureren en organiseren.

Voordelen van de baan

 • Maaltijdcheques ter waarde van €8
 • Transportkosten gedekt.
 • Ziektekostenverzekering.
 • Aanvullend pensioen.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Fiets- en voetgangersvergoeding.

Interesse?

Stuur om te solliciteren je CV, motivatiebrief en een leesbare kopie van je diploma naar jobs@auderghem.brussels.

Oudergem is een gemeente in de zuidoostelijke ring van Brussel. Door haar ligging aan de rand van het Zoniënwoud en haar status als toegangspoort tot de stad is ze een echt laboratorium voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling met respect voor mens en milieu.

Van kinderopvang tot stedenbouw, openbare ruimten, onderwijs en cultuur: het gemeentebestuur van Oudergem moet deze thema's voortdurend integreren in de kern van zijn opdrachten van openbare dienst.

De gemeente Oudergem organiseert een aanwervingsprocedure voor de aanwerving van een technisch assistent voor de dienst Openbare Ruimte.

Profiel

Minstens een diploma hoger secundair onderwijs (CESS) of een erkend gelijkwaardig diploma of getuigschrift;

Functieomschrijving

Hij/zij draagt op dagelijkse basis bij tot het beheer en de oplossing van de verschillende taken van de dienst Openbare Ruimte en tot de coördinatie en validering van de werven voor institutionele aannemers en wegenwerken. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer, de coördinatie en de controle van de werkzaamheden, waarbij hij/zij toeziet op de kwaliteit van de resultaten en de naleving van de relevante specificaties.

Missies

De taken van de Technisch Manager bij de afdeling Openbare Ruimte omvatten

 • Ontwerpen en opvolgen van kleine contracten van "geringe waarde" of onderhandse aanbestedingen zonder voorafgaande bekendmaking:
  • Aanpassing van standaardspecificaties aan de projecten en behoeften van burgers of afdelingen
  • Gunning van deze contracten (selectie van te raadplegen bedrijven, evaluatie van offertes, keuze)
  • Controle op de uitvoering van deze contracten (aanvaarding van werken, leveringen en andere diensten, controle op de voortgang en betaling van facturen en samenwerking met de juridische dienst in geval van geschillen).
 • Beheer van aannemers- en wegenwerken
 • Wegenwerken (studies van bewegwijzering en mobiliteitsplannen, afleveren van vergunningen, coördinatie, dagelijks toezicht en veiligheid van de wegenwerken),
 • Wegenwerken (kruispunten, voetpaden, plateaus, verkeersdrempels, veiligheid);
 • Een goede kennis hebben van administratieve procedures en voorschriften.
 • Bijdragen aan de goede werking en het imago van de administratie.
 • Plannen kunnen lezen en begrijpen.
 • Ervaring met werfbeheer is een pluspunt.
 • Computervaardig zijn.
 • Bekendheid met het OSIRIS-platform is een pluspunt.
 • Projectbeheer

Wij bieden

 • Een voltijdse verbintenis (37u30/week) voor een vervanger op C-niveau.
 • Bezoldiging in lijn met de ambtenarenbarema's, met de mogelijkheid om te profiteren van anciënniteit in de privésector.
 • Een aangename werkomgeving.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Maaltijdcheques (8 euro).
 • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer voor de MIVB en 80% voor andere openbare vervoersnetten.
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Fietsvergoeding (0,24 €/km).
 • Opleidingsmogelijkheden.

Interesse?

Stuur je CV, motivatiebrief en een kopie van je diploma naar jobs@auderghem.brussels.

Sluitingsdatum voor sollicitaties: 29/12/2023

Succesvolle kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke test in januari 2024.

De gemeente beheert diversiteit actief door gelijke kansen, behandeling en toegang tot selectie te garanderen voor al haar kandidaten.

De gemeente Oudergem is op zoek naar een verpleegkundige voor de Résidence Reine Fabiola (voltijds vervangingscontract).

Wie zijn wij?

Résidence Reine Fabiola is een Rust- en Verzorgingstehuis (MR) gelegen aan de rand van het Forêt de Soignes.

Het biedt de bewoners een ontspannende omgeving omgeven door groen. De kwaliteitskeuken en de verzorgingsdienst zorgen voor het comfort en de hygiëne die onontbeerlijk zijn voor een aangenaam verblijf. Er worden recreatieve en culturele activiteiten georganiseerd voor de bewoners: theaterworkshop, ontmoetingen tussen generaties, muziek, excursies, spelletjes, animatie, workshop bezigheidstherapie.

Functieomschrijving

 • Verwelkomen en informeren van bewoners en hun familie over zorgzaken.
 • Verzamelen van gegevens en zorgprocedures (administratief en zorgmonitoring);
 • Beheren van voorraden en distributie van medicatie.
 • Coördineren van zorgteams in overeenstemming met het door de hoofdverpleegkundige vastgestelde beleid.
 • Zorgen voor traceerbaarheid van uitgevoerde procedures in zorgdossiers.
 • Werken in teamverband en samenwerken met andere partners.
 • Bewoners vragen het institutionele kader en de regels van goed gedrag te respecteren.

Profiel beschrijving

 • Houder van een diploma verpleegkunde
 • In het bezit zijn van een INAMI visum

We zijn op zoek naar iemand die in staat is om:

 • Oplossingen te vinden voor onverwachte situaties en resultaatgericht te zijn.
 • Beslissingen te nemen en zich daaraan te houden.
 • Duidelijk te communiceren en samen te werken met partners.

 Technische vaardigheden

 • Hygiëne en asepsisregels
 • Basiselementen van psychologie
 • Naleven van verpleeginstructies en werkprocedures, voornamelijk
 • Gebruik van medische instrumenten en hulpmiddelen die specifiek zijn voor de functie
 • Kennis van veiligheidsinstructies
 • Technieken voor stressbeheersing
 • Identificatie van tekenen en gradaties van pijn
 • Methoden van zorg voor patiënten aan het einde van hun leven
 • Pathologieën van veroudering

Aangeboden voordelen

 • Maaltijdcheques
 • Vergoeding van reiskosten
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Een plek waar je de tijd kunt nem en om de bewoner te begeleiden.

GEÏNTERESSEERD?

Stuur om te solliciteren je CV, motivatiebrief en een leesbare kopie van je diploma naar jobs@auderghem.brussels

Algemene inlichtingen

 • Graad: administratief secretaris
 • Niveau: B
 • Dienst: PREVENTIE
 • Arbeidsregeling: voltijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: bachelor in de menswetenschappen - hoger onderwijs van het korte type
 • Flexibel uurrooster en elke tweede zaterdag

Beschrijving van de functie

De gespecialiseerd opvoeder staat in voor de begeleiding van diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen of senioren) in een kwetsbare situatie, door het organiseren van acties die het sociale netwerk versterken, met als doel om onder andere het veiligheidsgevoel van de bevolking en de sociale cohesie binnen een bepaald gebied (wijk, gemeente) te vergroten. De functie combineert buurtwerk, educatieve opdrachten (activiteiten om autonomie en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen) en proactieve begeleiding (mensen in een precaire situatie).

Opdrachten

De educatieve opdracht

omvat verschillende fasen. Organisatie van acties en/of projecten die opvallen en weerklank vinden, waarna in een tweede fase een project kan worden uitgewerkt die de verzelfstandiging van de begunstigde vereist. De zogenaamde bezigheidsactie moet ondergeschikt zijn aan de educatieve actie. Deze educatieve opdracht bestaat erin om mensen aansluiting te laten vinden bij de elementaire waarden van respect, solidariteit en verantwoordelijkheid.

Ondersteuning van de bestaande structuur,

die bestaat uit het verstrekken van steun aan de verschillende groepen die deelnemen aan de acties van de educatieve cel van het Preventiehuis. Voorstellen en uitvoeren van projecten in het algemeen en in het bijzonder betreffende vraagstukken in verband met interculturaliteit. Daartoe moet het contact met het publiek worden vergemakkelijkt en moet een vertrouwensrelatie tot stand worden gebracht, met als doel te worden geïdentificeerd en erkend als referentiepersoon.

Er zal ook een aanwezigheid worden gevraagd in de wijken van het Transvaal, voornamelijk in verband met de herhaalde aanwezigheid van jongeren of een ander doelpubliek, alsook door het gebruik van een terrein voor een bepaalde activiteit, of op een plaats waarop de hiërarchie zich richt volgens de vaststellingen die zijn gedaan.

Individuele begeleiding

van mensen in zeer precaire situaties of in tijdelijke moeilijkheden. Deze opdracht omvat het stap voor stap begeleiden van mensen in een situatie van verwaarlozing of gevaar - en de andere problemen die eruit voortvloeien - door zelf rechtstreeks op een vraag te reageren en/of door deze personen door te verwijzen naar de bevoegde diensten. Hier moet de opvoeder als een 'draad van Ariadne' fungeren en het netwerk voor de individuele ondersteuning permanent beheren, zodat overlapping en/of verwarring onder de sociale hulpverleners wordt vermeden.

Vaardigheden

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Een sterke achtergrond hebben in interculturele aangelegenheden
 • Kennis van het sociale netwerk van de gemeente en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om adequaat te kunnen doorspelen naar de bevoegde diensten
 • Goede schrijfvaardigheid voor het opstellen van rapporten en het samenstellen van dossiers
 • Vertrouwdheid met de interculturele problematiek
 • Vermogen om over professionele deontologie na te denken
 • Zin voor organisatie, met oog voor de opgelegde deadlines en voor de voorwaarden voor het welslagen van een actie
 • Handigheid, zin voor initiatief
 • Bovendien gespecialiseerd in een specifiek domein (zodat collega's in het kader van bijzondere activiteiten een beroep op hem kunnen doen)
 • Continue toepassing van het beroepsgeheim

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • In teamverband kunnen werken
 • Sociaal voelend zijn, d.w.z. oog hebben voor de kwetsbaarheden van anderen en bereid zijn om mensen met problemen te helpen
 • Creatief zijn, nieuwe oplossingen vinden voor nooit eerder opgedoken problemen
 • Plichtsbewust zijn

Solliciteren

Stuur uw cv samen met uw motivatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart en van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden naar het volgende mailadres: admin-preventie@oudergem.brussels.

Uiterste indieningsdatum: uiterlijk op 06.12.2023.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een mondeling sollicitatiegesprek dat de week van 13.12.2023 plaatsvindt (onder voorbehoud).

 

De gemeente Oudergem zoekt een contractueel assistent technisch werker, chauffeur (rijbewijs C) voor de dienst openbare reiniging (+ aanwervingsreserve).

Algemene informatie

 • Vervangingscontract
 • Rang : Schoonmaker
 • Niveau : D 1-2-3
 • Diensten: Wegen - Sectie openbare reiniging
 • Uurrooster: dinsdag tot en met zaterdag met een zondagdienst
 • Voorwaarden waaraan moet worden voldaan:
 1. Houder zijn van een diploma secundair onderwijs 2e graad of gelijkwaardig.
 2. In het bezit zijn van rijbewijs C met vakbekwaamheid (code 95)
 3. Voldoen aan de toelatingstests.

Functieomschrijving

De polyvalente arbeider van de afdeling "Openbare Reiniging" van de Dienst Wegen draagt dag na dag bij tot het onderhoud, de herstellingen en de werkzaamheden op het vlak van openbare reiniging. Hij of zij is verantwoordelijk voor het schoonhouden van straten en gebouwen en voor het onderhoud en de reparatie van verschillende werken in de gemeente (straten, gebouwen, parken, openbare wegen, enz.).

Taken

De missies worden onderverdeeld in drie verschillende functies:

De primaire functie die bestaat uit:

 • Het onderhouden en schoonmaken van straten, openbare pleinen, openbare gebouwen, canisites en andere omgevingen van gemeenschappelijk belang. Het reinigen van de straten gebeurt manueel of machinaal.
 • Legen van openbare vuilnisbakken.
 • Melden van schade, illegaal dumpen van afval en andere abnormale situaties.
 • Huishoudelijk afval verzamelen, laden en lossen en illegaal afval dumpen.
 • Tekortkomingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhelpen.

De secundaire functie, die bestaat uit:

 • De openbare weg beveiligen.

De tertiaire functie bestaat uit :

 • Sneeuwruimen op gemeentelijke wegen en voetpaden.
 • Sneeuwruimen op de bushaltes van de MIVB.
 • Indien nodig zout strooien met de conciërges van de scholen.
 • Beschikbaar zijn voor de gemeente in geval van overmacht of andere belangrijke gebeurtenissen zoals overstromingen, verkiezingen, enz....
 • De andere teams van de afdeling "Vervoer - Openbare hygiëne - Garage" helpen

Kennis

 • In het bezit zijn van een certificaat of de 3-daagse basisopleiding en chemische opleiding bij Bruxelles Propreté hebben gevolgd.
 • Beheersing van het werk.
 • Kennis van veiligheid en welzijn op het werk.
 • Kennis van de verschillende PBM's.

Vaardigheden

 • Vermogen om risico's te beheren.
 • Vermogen om initiatief te nemen.
 • Vasthoudendheid en doorzettingsvermogen.
 • Flexibiliteit.
 • Teamgeest.
 • Beheer van materiaal.

Aangeboden voordelen

 • een voltijdse verbintenis (37u30/week) voor een vervanger op niveau e.
 • bezoldiging in lijn met de statutaire barema's, met de mogelijkheid om gebruik te maken van anciënniteit in de privésector.
 • en aangename werkomgeving.
 • een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • maaltijdcheques (8 euro).
 • volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer voor de mivb en 80% voor andere openbare vervoersnetten.
 • een hospitalisatieverzekering.
 • fietsvergoeding (0,24 €/km).
 • opleidingsmogelijkheden.

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@auderghem.brussels vóór 06/12/2023

De gemeente Oudergem is op zoek naar een maatschappelijk werkers in gemeentelijke kinderdagverblijven.

Wil je graag aan de slag in de sector Peuterzorg? Motiveert publieke dienstverlening jou? Ben je nauwkeurig als het gaat om administratief beheer? Dan is dit iets voor jou!

JOUW OPDRACHT

Als maatschappelijk werker help je de directeur van een van onze gemeentelijke kinderdagverblijven bij het aansturen van het team en het uitvoeren van haar onderwijsproject. Je biedt gezinnen sociale, administratieve en financiële ondersteuning. Je rapporteert aan de directeur van het kinderdagverblijf en ondersteunt en stelt concrete projecten voor met betrekking tot het leven in het kinderdagverblijf en het verbeteren van het toezicht op en de zorg voor de kinderen.

JE VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Instaan voor de administratieve planning van de aankomst en het vertrek van de kinderen in het kinderdagverblijf;
 • Waken over een optimale bezettingsgraad van de plaatsen om op de vraag van gezinnen te kunnen inspelen;
 • Bezoeken aan kinderdagverblijven organiseren en het pedagogische project uitleggen;
 • Opstellen van het sociaal en financieel dossier;
 • De financiële bijdrage van de ouders berekenen;
 • De tijd factureren die de kinderen in het kinderdagverblijf doorbrengen, herinneringen versturen en borgsommen terugbetalen;
 • Aanwezigheden in het kinderdagverblijf en afwezigheidsbewijzen registeren;
 • Erop toezien dat het opvangcontract wordt nageleefd;
 • Ouders en collega's de informatie bezorgen die nodig is voor de goede werking van het kinderdagverblijf;
 • De directeur bijstaan bij haar managementtaken en ondersteunen bij het leiden van teamvergaderingen;
 • De ouders ondersteunen en een goede vertrouwensrelatie met hen onderhouden;
 • Samenwerken met externe organisaties binnen het netwerk van de Peuterzorg.
 • De ontwikkeling van het kind observeren, vooral op sociaal niveau, door regelmatig aanwezig te zijn in de verschillende afdelingen;
 • Organiseren van interne bewustmakingsevenementen, -projecten en -initiatieven, onder de verantwoordelijkheid van de Directie

PROFIEL

 • Graad: bestuurs- of technisch secretaris
 • Niveau: B, loon volgens de weddeschaal van een technisch bestuurssecretaris van niveau B
 • Dienst: Peuterzorg
 • Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een bachelordiploma/graduaat sociaal assistent, psychologie of psychomotorische therapie.
 • Ervaring in de sector Peuterzorg en kennis van het Engels zijn pluspunten.

VOORWAARDEN EN OVEREENKOMST

 • Contract: minimaal 1/2VT
 • Variabel uurrooster
 • Maaltijdcheques van € 8
 • Hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om tweetaligheidstoelage te ontvangen
 • Tussenkomst van de werkgever in vervoerkosten (openbaar vervoer en fiets)
 • Gratis MIVB-abonnement

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je kandidatuur (cv, motivatiebrief en een voor eensluidend verklaard afschrift van je diploma) uiterlijk op 03.01.2024 naar de dienst Peuterzorg van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel, of via e-mail naar: petiteenfance@auderghem.brussels.

Datum schriftelijk examen: donderdag 18.01.2024

Datum mondeling examen: maandag 29.01.2024

De gemeente Oudergem is regelmatig op zoek naar hulpkrachten kinderopvang/kinderverzorg(st)ers om voltijds te werken in haar vier gemeentelijke kinderdagverblijven. Regelmatig moeten vervangposten worden ingevuld, met de mogelijkheid van een contract van onbepaalde duur.

 

Algemene gegevens

Graad: Adjunct

Niveau: C of D

Dienst: Peuterzorg (Kinderdagverblijven)

Vereiste opleiding/ervaring: in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht Kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er".

 

Beschrijving van de functie

De hulpkracht kinderopvang/kinderverzorg(st)er is verantwoordelijk voor de opvang van een variërend aantal kinderen van 0 tot 36 maanden. Zijn/haar specifieke taken staan hieronder beschreven.

 

Opdrachten

 • je staat in voor de dagelijkse opvolging van de kinderen onder het toezicht en de leiding van de verpleegkundige-directrice;
 • je hebt aandacht voor de algemene ontwikkeling van elk kind, met respect voor zijn of haar eigenheid;
 • je treedt ouderschapsondersteunend op;
 • je ziet toe op de naleving van de hygiënevoorschriften in de opvangomgeving;
 • je bent de bevoorrechte gesprekspartner van de ouders voor het verloop van de dag van het kind;
 • je geeft de maaltijden en tussendoortjes aan de kinderen;
 • je staat in voor de verzorging van de kinderen (luiers verversen, wassen ...);
 • je onderhoudt de opvangruimte en richt deze in;
 • je dient de geneesmiddelen op voorschrift toe, net als de door het ONE toegestane basisgeneesmiddelen;
 • je maakt de flesjes klaar.

 

Vereiste vaardigheden (knowhow)

 • je bent een initiatiefnemer, hebt organisatietalent en kunt zelfstandig werken;
 • je geeft blijk van motivatie en interesse in de functie;
 • je leeft de neutraliteitsplicht na en blijft onpartijdig;
 • je bent in staat om zowel de gemeentelijke belangen als die van het ONE te behartigen en hebt oog voor de noden van de kinderen die je worden toevertrouwd.

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (softskills)

 • je onderhoudt goede relaties met de ouders en het administratieve, technische en paramedische personeel;
 • je spreekt beleefd en rustig in elke situatie;
 • je bent flexibel op het vlak van de uurroosters en past je aan het werk aan dat zich aandient.

 

Toelatingsvoorwaarden - profiel

 • in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs en een getuigschrift "Hulpkracht kinderopvang" of "Kinderverzorg(st)er"
 • zijn/haar burgerlijke en politieke rechten genieten
 • beschikken over de vereiste fysieke geschiktheid
 • in het bezit zijn van een attest van goed gedrag en zeden (model 2) van niet meer dan 3 maanden oud
 • afdoende ervaring in de kinderverzorgingssector is een troef
 • slagen voor het mondelinge gesprek, waarbij het redeneervermogen van de kandidaten zal worden beoordeeld, net als hun vermogen om de vereiste opleiding om te zetten in de praktijk

 

Arbeidsovereenkomst aangeboden door de gemeente oudergem

 • salaris conform gemeentelijke barema's (niveau C voor kinderverzorg(st)ers of D voor hulpkrachten kinderverzorging);
 • in aanmerking nemen van de opgebouwde anciënniteit in de overheids- en privésector (tot max. 6 jaar);
 • aangename werkomgeving;
 • eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • flexibele werkuren (37,5 uur/week);
 • gratis MIVB-abonnement;
 • terugbetaling van kosten voor andere openbare vervoerswijzen tot 80%;
 • fiets- en voetgangerspremie;
 • tweetaligheidspremie op basis van attesten die door SELOR of een andere erkende taalcertificeringsinstantie worden afgeleverd;
 • maaltijdcheques van 6 euro;
 • hospitalisatieverzekering (tussenkomst van de werkgever of gratis bij het basispakket);
 • talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • aanleg van een wervingsreserve die drie jaar geldig blijft.

 

Solliciteren

De sollicitatiebrieven, vergezeld van een curriculum vitae, een kopie van het diploma en een uittreksel uit het strafregister van minder dan 3 maanden oud kunnen alleen via e-mail worden gestuurd, aan petiteenfance@auderghem.brussels

 

Praktisch

 • U wenst onze werkaanbiedingen niet meer via e-mail te ontvangen.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven, ofwel door te klikken op de link "Uitschrijven" die opgenomen is in elke mail met werkaanbiedingen die wij u sturen, ofwel door het uitschrijvingsformulier te gebruiken.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina .

 • Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Alle informatie is beschikbaar op deze pagina.

 

Onze werkaanbiedingen ontvangen via e-mail

Om u in te schrijven op de verzendlijst voor onze werkaanbiedingen vult u dit formulier in.

Het gemeentebestuur van Oudergem zal de gegevens van dit formulier gebruiken om u werkaanbiedingen te sturen.

De informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de inschrijving op de nieuwsbrief werkgelegenheid is te vinden op de website van de gemeente

Door hieronder te klikken geeft u het gemeentebestuur toelating om uw gegevens te verwerken in het kader van de aanwerving.

Uitschrijven / Opnieuw inschrijven