Energiedienst (water, gas, elektriciteit, stookolie)

 

De verwarming is duur! Hoe kun je minder consumeren?

Kun je een sociaal tarief vragen voor elektriciteit, gas?

Komt u in aanmerking voor bijstand op het gebied van stookolie?

Hoe kunt u uw waterrekening verlagen?

Een maatschappelijk werker zal u verwelkomen om u te informeren over het verbruik van elektriciteit, gas, stookolie of water, over de manier waarop u met de leverancier kunt onderhandelen over een betalingsplan en over de manier waarop u een financiële tussenkomst van het OCMW in uw facturen kunt vragen.