(Ver)bouwen

Werken uitvoeren bij u thuis? Is daar een vergunning voor nodig? Wilt u een container voor de deur om puin in te ruimen? Of wenst u gewoon plaats voor de aannemersvoertuigen reserveren? Misschien kan u de gelegenheid te baat nemen om uw huis tegen diefstal te beveiligen? Zijn er premies waarvan u kan genieten om u bij die uw werken te helpen?

Hier vindt u antwoord op al deze vragen.

Hieronder staan een hele reeks nuttige inlichtingen.
Maar voor u begint nog snel een gouden raad: kom vóór u werken start of vóór u eender welke handeling onderneemt even langs bij de dienst stedenbouw. Voorafgaand advies bespaart u vaak problemen die erg zwaar kunnen zijn: stopzetting van de bouwplaats, proces-verbaal, herstelling van de vroegere toestand ...

Lijst van de nuttige pagina’s

Wanneer uw werken eindelijk zijn afgerond en u wil een mega feestje bouwen om uw nieuwe thuis aan al uw buren te tonen, kijk dan snel naar onze voorwaarden voor het ontlenen van materieel (tafels, stoelen, podiums, ...)

Het bezetten van de openbare ruimte

Zonder impact op de mobiliteit

Verhuis en levering

In geval van een verhuis of levering is het vaak nodig om over een plaats op de weg te beschikken zodat de verhuiswagens of leveranciers daar kunnen parkeren.

Vul het formulier in voor het reserveren van een plaats

Werken zonder impact op de mobiliteit

Met het onderstaande formulier kunt u een aanvraag indienen voor een bezetting van de openbare ruimte:

  • in verband met werkzaamheden;
  • zonder gevolgen voor het verkeer van de weggebruikers (voertuigen, fietsers, voetgangers, enz.);
  • en voor een maximale termijn van 30 dagen.

Aanvraagformulier bezetting van de openbare ruimte zonder gevolgen voor het verkeer van de gebruikers

Met impact op de mobiliteit

  • Aanvraag uitsluitend voorbehouden aan professionals
  • Elke aanvraag moet 30 werkdagen voor de aanvang van de werken worden ingediend
  • Dien uw aanvraag voor het bezetten van de openbare ruimte in via het formulier dat u hieronder kunt downloaden.

Het bezetten van de openbare ruimte met impact op de mobiliteit

En verder ?

U wenst Amsterdammertjesop uw trottoir te plaatsen? Of de wegmarkering rond uw garage-inrit wijzigen? Hier vindt u hoe dat eenvoudig kan.

Via Fix My Street kan u alle schade aan de openbare ruimte melden.  Putten in de straat, beschadigde trottoirs, markeringen in slechte staat, deels uitgewiste fietspaden of beschadigde verhardingen… Wij zetten dan alles op alles om concreet tussen te komen en ervoor te zorgen dat die ongemakken snel verholpen worden.