#DienstStedenbouw

Openbare onderzoeken - 2021

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2020

 
Meer

Dienst Stedenbouw

Praktische informatie, openingstijden, contact, telefoon,...

Meer

Toegangsvoorwaarden tot het archief, plans en raadpleging van stedenbouwkundige vergunningen

Toegangsvoorwaarden tot het archief, plans en raadpleging van stedenbouwkundige vergunningen

Meer

Stedenbouw - beslissingen

Art. 6. § 1. Onverminderd artikel 194/2 van het BWRO wordt elke beslissing, bedoeld in artikel 2, gedurende vijftien dagen uitgehangen op het gemeentehuis en wordt ze gepubliceerd op de website van de gemeente(n) waar het project gelegen is en op wiens grondgebied het openbaar onderzoek plaatsgevonden heeft.

Meer

Reglementen - Stedenbouw

De reglementen van Stedenbouw.

Meer

Registratie van het huurcontract

L'enregistrement se fait au bureau d'enregistrement, rue de la Régence 54 à 1000 Bruxelles.

Meer

Handelszaak & Stedenbouw

Heeft u een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning nodig voor uw bedrijf of handelszaak? U weet niet waar te beginnen of u heeft vragen? Dan is deze info zeker nuttig voor u!

Meer

GPDO, het nieuwe stadsproject: wat het exact inhoudt voor Oudergem

De gemeente organiseert een informatiesessie op 22 februari 2017 om 20 uur in het gemeentehuis, Emile Idiersstraat 12.

Meer

Bijzonderbestemmingsplan Delta Partim 13

Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 28.02.2013

Meer

(Ver)bouwen

Werken uitvoeren bij u thuis? Is daar een vergunning voor nodig? Wilt u een container voor de deur om puin in te ruimen? Of wenst u gewoon plaats voor de aannemersvoertuigen reserveren? Misschien kan u de gelegenheid te baat nemen om uw huis tegen diefstal te beveiligen? Zijn er premies waarvan u kan genieten om u bij die uw werken te helpen?

Meer

Overlegcommissie - Archieven

Archieven van Overlegcommissie.

Meer

Overlegcommissie - 2022

Volledige agenda, berichten en dagorde

 
Meer

Stedenbouwkundige vergunning

Waarvoor is een bouwvergunning vereist, wetgeving, nuttige links, enz.

Meer

De energieprestatie van gebouwen (EPB)

 

Om de huidige energie-uitdagingen aan te pakken, zoals de opwarming van de aarde of de toegang tot energie, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie goedgekeurd om het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen te verminderen. Het doel van deze ordonnantie is de energie-efficiëntie en het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren.

Het Vlaamse en Waalse Gewest, alsook de landen van de Europese Unie, hebben eveneens EPB-regelgevingen ontwikkeld. Die hebben dezelfde doelstelling, maar worden op een andere wijze toegepast.

Meer

Bijzonder plan 42

Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 06/06/1986

Meer

Bijzonder plan 41A

Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 04/02/1972

Meer

Bijzonder plan 28

Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 03/06/1983

Meer

Bijzonder Plan 26

Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 02/05/1980

Meer

Bijzonder plan 25

Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 30/11/1976

Meer

Bijzonder plan 20

Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 01/07/1987

Meer