#DienstStedenbouw

Zoniënwoud Nieuw Beheerplan

Het nieuwe beheerplan voor het Zoniënwoud, opvolger van het plan 2013-2018, is tot 15 juli onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Meer

Registratie van het huurcontract

L'enregistrement se fait au bureau d'enregistrement, rue de la Régence 54 à 1000 Bruxelles.

Meer

Handelszaak & Stedenbouw

Heeft u een milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning nodig voor uw bedrijf of handelszaak? U weet niet waar te beginnen of u heeft vragen? Dan is deze info zeker nuttig voor u!

Sla vooral niet in paniek wanneer u vaststelt welke papierberg u moet doorworstelen bij het aanvragen van een stedenbouwkundige of milieuvergunning ! Er bestaan immers verscheidene organisaties die u meer uitleg kunnen verschaffen of u concreet kunnen begeleiden hiervoor.

Meer

GPDO, het nieuwe stadsproject: wat het exact inhoudt voor Oudergem

De gemeente organiseert een informatiesessie op 22 februari 2017 om 20 uur in het gemeentehuis, Emile Idiersstraat 12.

Meer

GPDO - informatiesessie

Wij organiseren een informatiesessie over GPDO op woensdag 22 februari 2017 om 20u00 , Emilie Idiersstraat 12, 1 ste verdieping in de Raadzaal.

Meer

GPDO - openbaar onderzoek

Het college van Burgemeester en Schepenen deelt mee dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het milieueffectenrapport van 13 januari 2017 tot en met 13 maart 2017.

Meer

Bijzonderbestemmingsplan Delta Partim 13

Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 28.02.2013

ppas Delta

 

Letterlijke voorschriften

ARTIKEL 1: INLEIDING

Meer

(Ver)bouwen

Werken uitvoeren bij u thuis? Is daar een vergunning voor nodig? Wilt u een container voor de deur om puin in te ruimen? Of wenst u gewoon plaats voor de aannemersvoertuigen reserveren? Misschien kan u de gelegenheid te baat nemen om uw huis tegen diefstal te beveiligen? Zijn er premies waarvan u kan genieten om u bij die uw werken te helpen?

Hier vindt u antwoord op al deze vragen.

Meer

Overige onderzoeken

Kijk ook naar " Openbare onderzoeken en overlegcommissie "

 

Van 08.12.2016 tot 22.12.2016

Installatie(s) van klasse 2, onderworpen aan openbaar onderzoek, overeenkomstig de voorschriften van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de Milieuvergunningen.

Bericht van onderzoek

Van 30.11.2016 tot 14.12.2016

Meer

Overlegcommissie - Archieven

2017

Meer

Openbare onderzoeken & Overlegcommissie - 2018

Archieven

U kunt ook de archieven van het overlecommissie raadplegen (berichten vanaf 2003).

Meer

Stedenbouwkundige vergunning

Op deze pagina:

 

Aanbeveling : 

Meer

De energieprestatie van gebouwen (EPB)

 

Om de huidige energie-uitdagingen aan te pakken, zoals de opwarming van de aarde of de toegang tot energie, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie goedgekeurd om het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen te verminderen. Het doel van deze ordonnantie is de energie-efficiëntie en het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren.

Het Vlaamse en Waalse Gewest, alsook de landen van de Europese Unie, hebben eveneens EPB-regelgevingen ontwikkeld. Die hebben dezelfde doelstelling, maar worden op een andere wijze toegepast.

Meer

Bijzonder plan 42

 

Bijzonder plan 42 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 06/06/1986

 

Meer

Bijzonder plan 41A

Bijzonder plan 41A - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 04/02/1972

 

Meer

Bijzonder plan 28

 

Bijzonder plan 28 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 03/06/1983

 

Meer

Bijzonder Plan 26

 

Bijzonder plan 26 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 02/05/1980

 

Meer

Bijzonder plan 25

 

Bijzonder plan 25 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 30/11/1976

 

Meer

Bijzonder plan 20

 

 

Bijzonder plan 20 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 01/07/1987

Meer

Bijzonder plan 8

 

Bijzonder plan 8 - Gezien en definitief aangenomen door de Gemeenteraad op 01/03/1988

 

Meer