Toegangsvoorwaarden tot het archief, plans en raadpleging van stedenbouwkundige vergunningen

 

Voor het raadplegen van de archieven en de afgeleverde vergunningen

De archieven (vergunningen waarvan de uitvoering voltooid is, maar ook geweigerde of vervallen vergunningen, vergunningen zonder verder gevolg enz.) en de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen (afgeleverd maar nog niet verlopen vergunningen die in uitvoering zijn, of nog niet zijn uitgevoerd) kunnen tijdens de openingsuren van het loket van de dienst Stedenbouw geraadpleegd worden; het is niet nodig om een afspraak te maken.

Voor het raadplegen van de archieven wordt een belasting van 35 euro gevraagd. Het is echter gratis voor iedereen die een reëel recht op het onroerend goed heeft op vertoon van het document waaruit dit recht blijkt (eigendomsbewijs, ondertekende koopakte, ondertekend compromis, door alle partijen ondertekende offerte). Deze belasting wordt, evenals de hieronder vermelde kopievergoedingen, is opgenomen in de volgende belastingreglement:

 

Om een kopie van plannen en documenten te verkrijgen

Iedereen kan een kopie van de beslissingen van het college inzake stedenbouw verkrijgen. Anderzijds is het verkrijgen van een kopie van de plannen voorbehouden aan de personen die voorrang hebben op een goed of aan hun vertegenwoordigers. Plannen en documenten kunnen aan het loket worden verstrekt in digitaal formaat (7,50 euro/bestand, verzonden per e-mail) of op papier in maximaal A3-formaat (0,50 tot 2 euro, afhankelijk van het soort afdruk).

Aanvragen voor digitale kopieën kunnen ook rechtstreeks per e-mail worden ingediend op het volgende adres: urbanisme@auderghem.brussels ; op voorwaarde dat alle nodige documenten worden toegezonden (zie hieronder).

Als u eigenaar bent

Gelieve bij uw aanvraag te voegen of te verschijnen met:

  • uw eigendomsbewijs
  • uw identiteitskaart

Indien u niet de eigenaar bent

(met in begrip vastgoedagentschappen, volmachtehouder, enz.,)

Voeg bij uw aanvraag of presenteer uzelf met :

  • het eigendomsbewijs (met vermelding van het adres van het onroerende goed en de naam van de eigenaar)
  • akkoord / de overeenkomst / het mandaat / de volmacht van de eigenaar (ondertekend) die u uitdrukkelijk machtigt om kopieën van de plannen te maken
  • een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de eigenaar
  • uw identiteitskaart (of dubbelzijdige kopie)