Reizen met minderjarige kinderen

Opgelet: voor een en hetzelfde land hebben kinderen jonger dan twaalf soms andere reisdocumenten nodig dan personen ouder dan twaalf.

Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is afhankelijk van de reisbestemming :

Het bezochte land vereist een paspoort?

In dit geval moet een kind, zelfs een pasgeborene, een eigen paspoort bezitten.

Het bezochte land aanvaardt de identiteitskaart?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ieder Belgisch kind in het bezit van zijn eigen identiteitskaart en kan het u dus zonder problemen vergezellen.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een Kids-ID (een beveiligd elektronisch reisdocument) of een papieren identiteitsbewijs aanvragen. Die documenten kunnen aangevraagd worden bij de gemeente. De Kids-ID werd ontwikkeld om het identiteitsbewijs te vervangen, maar ze is nog niet in alle gemeentes beschikbaar.

Een kind kan met een Kids-ID naar alle lidstaten van de Europese Unie reizen, voor zover het vergezeld is van een ouder of voogd die zelf in het bezit is van een geldig identiteitsdocument.

Het papieren identiteitsbewijs maakt reizen mogelijk naar de landen van de Europese Unie met uitzondering van Litouwen, Roemenië en Slovakije.

Voor andere landen is het aangeraden om bevestiging te vragen aan uw reisbureau of aan de vertegenwoordiging van het land van bestemming (ambassade of consulaat) in België of aan de dienst Reis- en identiteitsdocumenten van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel.

Opgelet: In tegenstelling tot het identiteitsbewijs, dat bijna onmiddellijk kan afgegeven worden, bedraagt de afgiftetermijn voor een Kids-ID ongeveer 3 weken.

Raadpleeg uw gemeente en denk eraan om de kaart tijdig aan te vragen ... een gemeente die gestart is met het afgeven van de Kids-ID, kan geen papieren identiteitsbewijs meer uitreiken.

In het geval van verlies, diefstal of beschadiging van de Kids-ID,kan een kind jonger dan 12 jaar onder bepaalde omstandigheden een voorlopig identiteitsbewijs verkrijgen. Dit document wordt echter niet in alle landen die de Kids-ID erkennen, aanvaard.

Voor meer informatie over de Kids-ID en het voorlopig identiteitsbewijs: www.ibz.rrn.fgov.be of www.eid.belgium.be .

De aanvraag van een paspoort voor kinderen

Een paspoort voor een kind wordt eveneens bij de gemeente aangevraagd op voorlegging van één pasfoto. Het aanvraagformulier van een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf ongeveer 6 jaar) én door één van beide ouders. De gemeente, de provincie of de ambassade of het consulaat kunnen altijd vragen dat de andere ouder eveneens zijn akkoord geeft. Het ouderlijk akkoord kan eventueel ook op een afzonderlijk document.

Geldigheidsduur

Minderjarigen (tot 18 jaar oud) ontvangen een paspoort dat vijf jaar geldig is.

Ouderlijke toestemming

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen met minderjarigen vastleggen.

Wanneer het kind reist met een ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente, en deze schriftelijke toestemming mee op reis te nemen.

Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist.

Belgische reizigers kunnen steeds navragen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming of er bijkomende documenten voor reizende kinderen nodig zijn. Zeker wanneer het kind alleen reist, is het aanbevolen te informeren bij de ambassade of het consulaat en de luchtvaartmaatschappij.