#Dienst Bevolking

Digitale kloof: administratieve documenten aan huis bezorgd

Personen die moeilijk met een computer overweg kunnen en zich niet naar het Gemeentehuis kunnen begeven, kunnen voortaan gebruik maken van een nieuwe 100% gratis dienst van de gemeente: de levering aan huis van administratieve documenten.

Meer

Dienst Bevolking

Openingsuren van de dienst en contact van de dienst.

Meer

Mijn dossier - Rijksregister

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kunt u:

Meer

Identiteitskaart - PINcode en PUKcode

Aanvraag voor PINcode en PUKcode

Meer

Uittreksel van het strafregister

Iedere persoon die in het bevolkingsregister van de gemeente Oudergem ingeschreven is mag een uittreksel van het strafregister (vroeger attest voor goed gedrag en zeden genoemd) aanvragen.

Meer

Voor eensluidend afschrift

Het eensluidend afschrift heeft als doel te waarborgen dat het afschrift van een document volledig identiek is aan het origineel.

Meer

Wettigen van handtekeningen

Het wettigen (legaliseren) van handtekeningen heeft tot doel te waarborgen dat de aangebrachte handtekening op een document wel degelijk van de rechtmatige bezitter is.

Meer

Aanvaardingscriteria voor de foto op Belgische identiteitsdocumenten

Aanvaardingscriteria voor de foto op Belgische identiteitsdocumenten.

Meer

Attest van woonst

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen.

Meer

Aangifte van verblijfplaats

Deze aangifte moet gebeuren binnen de 8 werkdagen en altijd in de gemeente van de nieuwe verblijfplaats.

Meer

Verplaatsing van de hoofdverblijfplaats naar het buitenland

Deze aangifte moet uiterlijk op de vooravond van het vertrek gebeuren.

Meer

Reizen met minderjarige kinderen

Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is afhankelijk van de reisbestemming :

Meer

Documenten aanvragen

Overzicht van alle administratieve stappen bij de administratie van Oudergem, waaronder de aanvragen voor akten en documenten.

Meer

Verlies of diefstal van identiteitskaart of paspoort

Verlies of diefstal van identiteitskaart of paspoort : DOCSTOP.

Meer

Attest van gezinssamenstelling

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen.

Meer

"Bevolking" documenten - tarieven

De prijzen van bepaalde documenten zijn afhankelijk van twee factoren : Aanmaakkosten opgelegd door de federale overheid en taksen die zijn vastgelegd in het gemeentereglement op de afgifte van administratie documenten.

Meer

Paspoort

Een paspoort moet je zelf aanvragen, in de gemeente waar je in het bevolkingsregister ingeschreven bent. Je moet je aanmelden met je identiteitskaart en een recente kleurenfoto van je gezicht, op een witte achtergrond en zonder glimlach.

Meer

KidsID

De Kids-ID is een identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf.

Meer

Aanvraag om uittreksels uit de registers en/of van getuigschrift(en) voor een derde(n)

Als u een aanvraag om uittreksels uit de registers en/of van getuigschrift(en) voor een derde(n) met het internetplatform IRISbox wilt bestellen, moet u eerst dit formulier downloaden en invullen.

Meer

Tenlasteneming

Een onderdaan van een derde land die voor een kort verblijf naar België wil komen (max. 90 dagen) moet voldoende persoonlijke bestaansmiddelen hebben of een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen die aanvaard werd door de Dienst Vreemdelingenzaken of de Belgische diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de behandeling van de visumaanvraag.

Meer