Voor eensluidend afschrift

Het eensluidend afschrift heeft als doel te waarborgen dat het afschrift van een document volledig identiek is aan het origineel.

De aanvraag tot eensluidend afschrift is voorbehouden aan de personen en ondernemingen gedomicilieerd op het grondgebied van Oudergem.

Om dit afschrift te bekomen moet men zich aanbieden met het origineel en de afschriften die eensluidend moeten verklaard worden.

Authentieke akten, vonnissen van rechtbanken, identiteitskaarten en vertalingen door een beëdigd vertaler kunnen niet voor eensluidend worden verklaard door de Bevolkingsdienst.

Het eensluidend afschrift wordt afgeleverd na betaling van 5 euro.