Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten moeten de overheid toelaten de infrastructuren (werken), leveringen en diensten te bekomen, ten einde over de middelen te beschikken om opendare diensten te verzekeren en dit via het afsluiten van contracten.

Op Oudergem.be vindt u verschillende pagina's gewijd aan de overheidsoprdachten van de gemeente Oudergem:

 

Buiten de gemeentelijke website is ook andere nuttige informatie over de door de gemeente Oudergem gegunde overheidsopdrachten beschikbaar:

Datastore.brussels

datastore.brussels is het gewestelijke platform voor toegang tot gegevens en diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het platform wil inspelen op de behoeften van de gebruikers en gegevensverstrekkers en de gegevens en diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest openstellen voor raadpleging en hergebruik.

De gemeente Oudergem publiceert verschillende datasets op dit platform: https://datastore.brussels/web/organizations/6

eNotification & Free Market

eNotification

e-Notification laat aanbesteders toe om overheidsopdrachten te  publiceren. Ondernemingen kunnen overheidsopdrachten elektronisch consulteren.

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/

Free market

De Free Market is een papierloze elektronische omgeving op e-Procurement waarin op vrijwillige basis overheidsopdrachten kunnen bekendmaken die niet onderworpen zijn aan enige bekendmakingsvoorschriften.

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/

 

Vragen over onze overheidsopdrachten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.