Leven in Oudergem

Documenten aanvragen

Overzicht van alle administratieve stappen bij de administratie van Oudergem, waaronder de aanvragen voor akten en documenten.

Lijst van akten, documenten en verklaringen

MijnDossier

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen  :

 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van kiesregister
 • Uittreksel uit de registers
 • Aangifte adreswijziging – Mijn adres veranderen

De attesten bevatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be

 

IRISbox

U kunt de volgende documenten via het elektronisch loket IRISbox krijgen :

 

Aanvraag voor een derde

Als u een aanvraag om uittreksels uit de registers en/of van getuigschrift(en) voor een derde(n) met het internetplatform IRISbox wilt bestellen, moet u eerst het formulier " Aanvraag om uittreksels uit de registers en/of van getuigschrift(en) voor een derde(n) " downloaden en invullen.

Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel gratis 00800 2123 2123 en blokkeer uw kaart. ( Doc Stop )

logo IRISbox