Documenten aanvragen

Overzicht van alle administratieve stappen bij de administratie van Oudergem, waaronder de aanvragen voor akten en documenten.

Lijst van akten, documenten en verklaringen

MijnDossier

Met Mijn Dossier, kunt U de volgende documenten gratis raadplegen en printen  :

 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
 • Attest van nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van kiesregister
 • Uittreksel uit de registers
 • Aangifte adreswijziging – Mijn adres veranderen

De attesten bevatten een elektronische handtekening en hebben dezelfde waarde als de door het gemeentebestuur aan het loket afgeleverde attesten.

MijnDossier : https://mijndossier.rrn.fgov.be

 

IRISbox

U kunt de volgende documenten via het elektronisch loket IRISbox krijgen :

 

Aanvraag voor een derde

Als u een aanvraag om uittreksels uit de registers en/of van getuigschrift(en) voor een derde(n) met het internetplatform IRISbox wilt bestellen, moet u eerst het formulier " Aanvraag om uittreksels uit de registers en/of van getuigschrift(en) voor een derde(n) " downloaden en invullen.

Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel gratis 00800 2123 2123 en blokkeer uw kaart. ( Doc Stop )

logo IRISbox