Werken

Triomflaan: toegang tot het Chirec

De toegangen voor gemotoriseerd vervoer van de nieuwe ziekenhuissite CHIREC aan de Triomflaan worden aangelegd.

Meer

Wegwerkzaamheden

Op dit pagina kunt U vinden het lijst van de werven die op het grondgebied van Oudergem liggen.

Meer

(Ver)bouwen

Werken uitvoeren bij u thuis? Is daar een vergunning voor nodig? Wilt u een container voor de deur om puin in te ruimen? Of wenst u gewoon plaats voor de aannemersvoertuigen reserveren? Misschien kan u de gelegenheid te baat nemen om uw huis tegen diefstal te beveiligen? Zijn er premies waarvan u kan genieten om u bij die uw werken te helpen?

Meer

De energieprestatie van gebouwen (EPB)

 

Om de huidige energie-uitdagingen aan te pakken, zoals de opwarming van de aarde of de toegang tot energie, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie goedgekeurd om het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen te verminderen. Het doel van deze ordonnantie is de energie-efficiëntie en het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren.

Het Vlaamse en Waalse Gewest, alsook de landen van de Europese Unie, hebben eveneens EPB-regelgevingen ontwikkeld. Die hebben dezelfde doelstelling, maar worden op een andere wijze toegepast.

Meer

Primes à la rénovation de l'habitat

  • Les explications sur les primes à la rénovation de l'habitat et à l'embellissement des façades.
Meer