De energieprestatie van gebouwen (EPB)

 

Om de huidige energie-uitdagingen aan te pakken, zoals de opwarming van de aarde of de toegang tot energie, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie goedgekeurd om het primair energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen te verminderen. Het doel van deze ordonnantie is de energie-efficiëntie en het binnenklimaat van gebouwen te verbeteren.

Het Vlaamse en Waalse Gewest, alsook de landen van de Europese Unie, hebben eveneens EPB-regelgevingen ontwikkeld. Die hebben dezelfde doelstelling, maar worden op een andere wijze toegepast.

De impact van die EPB-ordonnantie is heel belangrijk voor Brussel, omdat het energieverbruik van de gebouwen 70% van het totale energieverbruik uitmaakt.

Het gamma van voorgeschreven maatregelen in de EPB-ordonnantie, met als doel minder energieverbruik en CO2-uitstoot, kan samengevat worden in drie grote lijnen: het luik " Technische EPB-installaties", het luik "EPB-werken", en het luik "EPB-certificaat" .

In het gebied van Stedenbouw is het luik "EPB-werken" alleen van toepassing . Bij een bouw- of renovatieproject, dat aan een bouwvergunning onderworpen is, moet een onroerend goed aan bepaalde EPB-eisen voldoen met als doel een hoge energie-efficiëntie alsook een gezond binnenklimaat te bereiken.

Formulieren EPB-werken

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen die vrijgestelde zijn van de tussenkomst van een architect, zijn de EPB-formulieren hierbij beschikbaar :

Voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen die niet vrijgestelde van de tussenkomst van een architect, alle formulieren moeten via de EPB-software gegenereerd worden. Dit software is hierbij gratis beschikbaar:

Meer :

leefmilieu brussel.brussels