Dierenartscheque - Verwerking van uw persoonsgegevens

Inleiding

Dit document heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door de dienst Dierenwelzijn van het gemeentebestuur van Oudergem.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het doel van de behandeling is om inwoners van de gemeente met een laag inkomen een premie te geven voor de sterilisatie van huiskatten, de identificatie van katten/honden of een ander soort consult voor diergeneeskundige zorg voor huisdieren.

De verwerkte persoonsgegevens zijn:

  • naam, voornaam, adres, telefoonnummer/GSM, e-mailadres
  • bankrekeningnummer, zorgcertificaten
  • samenstelling van het huishouden, inkomen van het huishouden

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitoefening van het openbaar gezag, gebaseerd op de gemeentelijke verordening "Veto 2022".

Het betalingsbewijs wordt naar Leefmilieu Brussel gestuurd als onderdeel van de verantwoording van de subsidie.

De gegevens worden bewaard tot twee maanden na de mogelijkheid om de subsidie te verkrijgen.

Wat zijn uw rechten?

Je hebt er recht op:

  • Ontvang duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens
  • Vraag een rectificatie van uw gegevens
  • Krijg een kopie van de gegevens
  • Verzoek tot wissing van gegevens, voor zover er geen verplichting bestaat om deze gegevens te bewaren
  • Verzoek om opschorting van de verwerking van uw gegevens (zonder verwijdering)
  • Intrekking van uw toestemming om uw gegevens in de toekomst te verwerken voor verwerking op basis van die toestemming

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met privacy@auderghem.brussels  EN animaux@auderghem.brussels  of per post naar ons algemeen adres, ter attentie van de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming EN ter attentie van de dienst dierenwelzijn van de gemeente Oudergem.

Meer informatie krijgen of een klacht indienen

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die niet via bovenstaand adres zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@oudergem.brussels  of per post op ons algemene adres ter attentie van de DPO.

Als u van mening bent dat uw gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij het Gegevensbeschermingautoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ ).