DPO

Verklaring inzake gegevensbescherming - Inschrijving in de gemeentelijke kinderdagverblijven

Het doel van dit document is u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door de dienst van het Jonge Kind in het kader van het proces tot inschrijving in een gemeentelijk kinderdagverblijf. Dit document beschrijft de verwerking van de gegevens van de inschrijvingsaanvraag bij inschrijving en onthaal in de gemeentelijke kinderdagverblijven van Oudergem.

Meer

Verklaring inzake gegevensbescherming - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Het doel van dit document is u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Meer

Verklaring betreffende de gegevensbescherming - Formulier voor de aanvraag van een premie voor het chippen van een hond

Het doel van deze verklaring is om u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens voor de aanvragen van een gemeentepremie voor het chippen van een hond.

Meer

Privacy statement - Formulier voor aanvraag van terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra.

Meer

Verklaring inzake gegevensbescherming – aanvraagformulier bezetting van de openbare ruimte zonder gevolgen voor het verkeer van de gebruikers

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer

Verwerking van persoonsgegevens - weggeefwinkel

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deelname aan de weggeefwinkel.

Meer

Verwerking van persoonsgegevens - werkaanbiedingen

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze werkwijze voor het verzenden van werkaanbiedingen.

Meer

Informatieveiligheid/Gegevensbescherming - regels voor gebruikers

Dit document bevat de basisregels die dienen te worden toegepast wanneer informatie wordt opgesteld, ingezameld, opgeslagen, afgedrukt, uitgewisseld, gearchiveerd, vernietigd - of in het kader van elke andere actie in verband met de informatie.

Meer

Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Met het formulier op deze pagina kunt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Meer

Privacy Statement

Het doel van deze statement is om u alle nodige informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Meer

DPO - Gegevensbescherming

U kunt de Functionaris voor gegevensbescherming - DPO - van de Gemeente Oudergem contacteren via het hieronder formulier

Meer