DPO

Verklaring inzake gegevensverwerking – schoolbegeleiding

Het doel van dit document is om u te voorzien van informatie over dit onderwerp.

Meer

Verklaring inzake gegevensbescherming – aanvraagformulier bezetting van de openbare ruimte zonder gevolgen voor het verkeer van de gebruikers

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer

Verwerking van persoonsgegevens - weggeefwinkel

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deelname aan de weggeefwinkel.

Meer

Verwerking van persoonsgegevens - werkaanbiedingen

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze werkwijze voor het verzenden van werkaanbiedingen.

Meer

Informatieveiligheid/Gegevensbescherming - regels voor gebruikers

Dit document bevat de basisregels die dienen te worden toegepast wanneer informatie wordt opgesteld, ingezameld, opgeslagen, afgedrukt, uitgewisseld, gearchiveerd, vernietigd - of in het kader van elke andere actie in verband met de informatie.

Meer

Aanvraagformulier voor de uitoefening van rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Met het formulier op deze pagina kunt u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Meer

Privacy Statement

Het doel van deze statement is om u alle nodige informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Meer

DPO - Gegevensbescherming

U kunt de Functionaris voor gegevensbescherming - DPO - van de Gemeente Oudergem contacteren via het hieronder formulier

Meer