Europese, federale wetgevende en gewestelijke verkiezingen - 09.06.2024

Europese, federale wetgevende en gewestelijke verkiezingen : 9 juni 2024

Ze worden georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

 De Europese verkiezingen

 • Ze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Ze hebben tot doelen de leden van het Europees Parlement te verkiezen.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen, de in België ingeschreven Europeanen die hun inschrijving op de kiezerslijst vragen en de in het buitenland ingeschreven Belgen.
 • Hoe Europese verkiezingen werken?
 • Waarom stemmen belangrijk is?

 De federale wetgevende verkiezingen

 • Ze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Burgers kiezen de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen en de in het buitenland ingeschreven Belgen.

 De gewestelijke verkiezingen

 • Ze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Burgers kiezen de leden van het Brussels Gewestelijk Parlement.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen.

Is het verplicht om te stemmen?

 • Stemmen is verplicht op straffe van sancties.
 • De personen op de kiezerslijst (Belgen en Europeanen waarvan de aanvraag tot inschrijving werd aanvaard) moeten stemmen.

Nuttige linken