Europese, federale wetgevende en gewestelijke verkiezingen - 09.06.2024

Europese, federale wetgevende en gewestelijke verkiezingen : 9 juni 2024

Ze worden georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

Resultaten

De Federale Overheidsdienst "Binnenlandse Zaken" heeft deze site gerealiseerd om elke burger toe te laten kennis te nemen van de resultaten van de verkiezingen van het Europees Parlement, de federale Kamer en de regionale verkiezingen voor het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Naar de resultaten

Vragen over de verkiezingen?

De dienst Verkiezingen ontvangt enorm veel vragen. We hebben de belangrijkste antwoorden op je vragen gegroepeerd op een specifieke pagina van onze website.

Oproepingsbrieven

De dienst Verkiezingen heeft de oproepingsbrieven op donderdag 23.05.2024 verzonden.

Als je ze niet hebt ontvangen, lees je hier wat je moet doen.

 De Europese verkiezingen

 • Ze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Ze hebben tot doelen de leden van het Europees Parlement te verkiezen.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen, de in België ingeschreven Europeanen die hun inschrijving op de kiezerslijst vragen en de in het buitenland ingeschreven Belgen.
 • Hoe Europese verkiezingen werken?
 • Waarom stemmen belangrijk is?

 De federale wetgevende verkiezingen

 • Ze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Burgers kiezen de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen en de in het buitenland ingeschreven Belgen.

 De gewestelijke verkiezingen

 • Ze vinden om de 5 jaar plaats.
 • Burgers kiezen de leden van het Brussels Gewestelijk Parlement.
 • Wie kan gaan stemmen? De in België ingeschreven Belgen.

Is het verplicht om te stemmen?

 • Stemmen is verplicht op straffe van sancties.
 • De personen op de kiezerslijst (Belgen en Europeanen waarvan de aanvraag tot inschrijving werd aanvaard) moeten stemmen.

Nuttige linken