#Dienst Vreemdelingen

Nieuwkomers en het inburgeringstraject

U hebt het Attest tot verplichting om een inburgeringstraject voor nieuwkomers in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad te volgen ontvangen en u wenst hulp bij de verdere stappen of hebt nog vragen ?

 

Meer

Administratieve inlichtingen (vreemdelingen)

U kunt bepaalde administratieve documenten zoals een attest van gezinssamenstelling, een woonplaatsverklaring enzovoort verkrijgen via  de feder ale overheidsdienst Binnenlandse Zaken  of I ris box.

Meer

Een dubbel van codes bestellen

La présence de toutes les personnes qui demandent une inscription est obligatoire.

Meer

Verlies of diefstal van een verblijfstitel

Bij verlies of diefstal van om het even welke verblijfstitel moet de buitenlandse burger naar het commissariaat gaan om er een bijlage 12 te vragen.

Meer

Adreswijziging (vreemdelingen)

Bij de eerste aanvraag kunt u de formaliteit vervullen via e-mail.

Meer

Aankomstverklaring (toeristen)

De Aankomstverklaring voor toeristen moet worden gedaan bij de administratie.

Meer

Vernieuwing van verblijfsvergunning A, B, E, H of verblijfstitel kind of "oranje kaart"

De aanwezigheid van alle personen die een inschrijving vragen is verplicht.

 
Meer

Eerste inschrijving in België voor niet-EU-onderdanen

De aanwezigheid van alle personen die een inschrijving vragen is verplicht.

Meer

Eerste inschrijving in België voor EU-onderdanen

De aanwezigheid van alle personen die een inschrijving vragen is verplicht.

Meer

Tenlasteneming

Een onderdaan van een derde land die voor een kort verblijf naar België wil komen (max. 90 dagen) moet voldoende persoonlijke bestaansmiddelen hebben of een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen die aanvaard werd door de Dienst Vreemdelingenzaken of de Belgische diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de behandeling van de visumaanvraag.

Meer

Akte van bekendheid

Personen die geen originele geboorteakte uit het buitenland kunnen voorleggen kunnen de vrederechter van hun gemeente een akte van bekendheid laten opstellen.

Meer

Dienst Vreemdelingen

Alle informatie over de dienst Vreemdelingen.

Meer