#Dienst Vreemdelingen

Tenlasteneming

Een onderdaan van een derde land die voor een kort verblijf naar België wil komen (max. 90 dagen) moet voldoende persoonlijke bestaansmiddelen hebben of een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen die aanvaard werd door de Dienst Vreemdelingenzaken of de Belgische diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de behandeling van de visumaanvraag.

Meer

Akte van bekendheid

Personen die geen originele geboorteakte uit het buitenland kunnen voorleggen kunnen de vrederechter van hun gemeente een akte van bekendheid laten opstellen.

Meer

Dienst Vreemdelingen

Alle informatie over de dienst Vreemdelingen.

Meer