#Dienst Animaties

Outre les promenades et visites historiques, le service Animations organise des festivités telles que les rencontres d'artisans, les retransmissions de matchs en plein air, les kermesses, marchés et brocantes et vient en soutien logistique aux fêtes de quartiers.

Rommelmarkten in Oudergem

Kalender van terugkerende rommelmarkten in Oudergem.

Meer

Reglement van de wedstrijd EXTRA-LARGE in het kader van Kunstensteenweg 2023

De kunstwedstrijd “EXTRA LARGE” wordt georganiseerd door de Dienst Cultuur van Oudergem, hierna “de organisator” genoemd, met zetel te 1160 Oudergem, Idiersstraat 12.

Meer

Organisatie van evenementen

Voor de organisatie van een evenement in de openbare ruimte of in een privéruimte maar met een impact op de openbare ruimte moet vooraf de toestemming van het college van burgemeester en schepenen worden bekomen.

Afhankelijk van het type activiteit dat wordt georganiseerd, is mogelijk ook de toelating van de DBDMH vereist.

Meer

Uw honderdejarigeverjaardag

De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt een brief met gelukwensen aan Oudergemnaren die hun honderdste verjaardag vieren.

Meer

Huwelijksverjaardag

De ambtenaar van de burgerlijke stand stuurt een brief met gelukwensen aan Oudergemse echtparen die 50, 60, 65, 70, 75 of 80 jaar huwelijk vieren of aan Oudergemnaren die hun honderdste verjaardag vieren.

Meer

Een zaal huren

Alle informatie om een zaal te huren.

Meer

Kermissen

 

Meer

Markten in Oudergem

Er zijn twee wekelijkse markten :  Dinsdag, van 14:00 tot 20:00, Saint-Julien wijk en donderdag, van 08:00 tot 14:00 Emile Idiersstraat, achterzijde Gemeentehuis.

Meer

Oudergem in de bloemen - reglement

Het reglement voor het wedstrijd "Oudergem in de bloemen".

Meer

Voorwaarden voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal

Elke persoon die op het grondgebied van Oudergem een publieke en niet winstgevende activiteit organiseert kan een aanvraag doen om gemeentelijk materiaal te huren of te lenen .

Meer

"Oudergem in de bloemen" en "Eindejaar decoratie" - Reglement

"Oudergem in de bloemen" en "Eindejaar decoratie" - Reglement

Meer

Animatie

Naast de wandeling en geschiedkundige rondleidingen waarover u verder meer kan lezen, organiseert de dienst de jaarlijkse ontmoeting van de ambachten of bij gelegenheid live openlucht uitzendingen van voetbalmatchen.

Meer