Belastingreglement voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodatie

Artikel 1

Een belasting is verschuldigd door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties van 1 januari 2024 tot 31 december 2028.

Artikel 2

Belastingen en borgsommen moeten worden betaald aan de gemeente voor het begin van het gebruik.

Deze belastingen worden als volgt vastgelegd:

  1. Gemeentestadion

 Het huren van een terrein is inclusief het gebruik van kleedkamers, douches en veldverlichting indien nodig.

De kosten voor de elektrische aansluiting bedragen €50 voor de installatie van een extra schakelbord.

 Er zijn ook voorkeurstarieven voor scholen in Oudergem en voor clubs waarvan de maatschappelijke zetel in Oudergem is gevestigd of die de naam "Oudergem" in de naam van de club hebben.

 Regelmatig gebruik

Gebruik Normaal tarief Voorkeurtarief
Elke week een terrein € 1.320 € 220
Een week op 2 een terrein € 660 € 110
Elke week een half terrein  € 660 € 110
Een week op 2 een half terrein € 330 € 55

 De tarieven voor regelmatig gebruik gelden per sportseizoen voor een periode die loopt van 1 augustus tot 30 juni van elk kalenderjaar.

 Occasioneel gebruik en stages

Gebruik Normaal tarief Voorkeurtarief
Een terrein voor een sessie van 2 uur € 60 € 10
Een terrein voor een halve dag € 120 € 20
Een terrein voor een dag  € 240 € 40
  1. Gemeentelijk sportcentrum           

 Het huren van een zaal is inclusief het gebruik van kleedkamers, douches en zaalverlichting indien nodig.

Voorkeurstarief voor scholen in Oudergem en voor clubs waarvan de maatschappelijke zetel in Oudergem is gevestigd of die de naam "Oudergem" in de naam van de club hebben.

 Regelmatig gebruik

 Het normale uurtarief is €25/uur voor gebruik het hele jaar door.

Het voorkeurstarief is €5/uur voor gebruik het hele jaar door.

 De tarieven voor regelmatig gebruik gelden per sportseizoen voor een periode die loopt van 1 augustus tot 30 juni van elk kalenderjaar.

 Occasioneel gebruik en stages

 Het normale uurtarief is €25/uur voor occasioneel gebruik en stages.

Het normale uurtarief is €100/dag voor occasioneel gebruik en stages.

 Het voorkeursuurtarief is €5/uur voor occasioneel gebruik en stages.

Het voorkeursuurtarief is €20/dag voor occasioneel gebruik en stages.

  1. Gymnasium

 Het huren van een zaal is inclusief het gebruik van kleedkamers, douches en zaalverlichting indien nodig.

Er zijn ook voorkeurstarieven voor scholen in Oudergem en voor clubs waarvan de maatschappelijke zetel in Oudergem is gevestigd of die de naam "Oudergem" in de naam van de club hebben.

Regelmatig gebruik

Gebruik Normaal tarief Voorkeurtarief
Omnisportzaal 25 €/u 13 €/u
Badmintonterrein (omnisportzaal) 6 €/u 6 €/u
Rode zaal  20 €/u 10 €/u
Dans-fitnesszaal 20 €/u 10 €/u
Paarse zaal 15 €/u 10 €/u
Groene zaal-dojo 15 €/u 10 €/u

De tarieven voor regelmatig gebruik gelden per sportseizoen voor een periode die loopt van 1 augustus tot 30 juni van elk kalenderjaar.

 Occasioneel gebruik en stages 

Er wordt een gedifferentieerd tarief voorgesteld voor gebruikers, afhankelijk van het feit of ze de lokalen het hele jaar door gebruiken zoals hierboven gedefinieerd of voor een ander gebruik.

Gebruik Normaal tarief Voorkeurtarief
Omnisportzaal 100 €/dag 40 €/dag
Rode zaal  50 €/dag 20 €/dag
Dans-fitnesszaal 50 €/dag 20 €/dag
Paarse zaal 50 €/dag 20 €/dag
Groene zaal-dojo 50 €/dag 20 €/dag

 Artikel 3 

Gebruiksvergunningen worden toegekend door het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig de voorwaarden die door deze vergadering zijn vastgesteld.

De gebruikers die houder zijn van de vergunning, ongeacht of het natuurlijke personen, rechtspersonen of combinaties zonder rechtspersoonlijkheid zijn, mogen het recht om de zaal te gebruiken in geen geval aan derden overdragen, noch gratis, noch tegen betaling.

 Artikel 4 

Dit reglement is niet van toepassing op het gebruik van ruimten die onder een afzonderlijke overeenkomst tussen de combinaties en het gemeentebestuur vallen.

 Artikel 5

De belasting is verschuldigd door de gebruikers die natuurlijke of rechtspersonen en/of combinaties zonder rechtspersoonlijkheid zijn.