Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (LB) over het aantal autodiefstallen in Oudergem

Mijnheer de voorzitter,
Geachte dames en heren schepenen,
Mijnheer de burgemeester,
Beste collega’s,
We zijn momenteel getuige van een opleving van autodiefstallen uit Oudergem.
Dat is vrij verrassend, aangezien de statistieken bijna overal in het Brussels Gewest dalen, behalve in Oudergem, een stad die gewoonlijk als rustig wordt beschouwd. 
Mijn vragen zijn dan ook als volgt:
  • Bent u op de hoogte van deze cijfers en heeft u de tijd gehad om ze te analyseren?
  • Welke verklaringen trek je daaruit?
  • Welke maatregelen bent u van plan te nemen om deze toename tegen te gaan?
Dank u wel.
Marc Vandame
gemeenteraadslid
  • Antwoord van de heer Didier Gosuin, burgemeester
Als burgemeester ontvang ik regelmatig een politie verslag over de stand van zaken in de gemeente. Toen ik kennis kreeg van de in de pers aangekondigde cijfers, vroeg ik de politie om een gedetailleerd verslag.  Wat hebben ze gevonden? Hoewel de cijfers al enkele jaren vrij stabiel zijn, zijn ze tussen 2018 en 2019 verdubbeld. 
In 2019 werden 58 incidenten of pogingen tot autodiefstallen in onze buurt gemeld. Op regionaal niveau neemt het aantal autodiefstallen nogal af.
Om volledig te zijn, dalen de autodiefstalcijfers in 2020 volgens de trends die momenteel door onze politiezone worden waargenomen.
Het merk TOYOTA en meer in het bijzonder de hybride modellen zijn de meest gestolen voertuigen in het Brussels Gewest. Deze trend wordt al enkele jaren waargenomen. Georganiseerde bendes hebben zich gespecialiseerd in dit handel door gebruik te maken van het sleutelloze systeem, dat ernstige gebreken vertoont. Het duurt maar een paar minuten om dit type voertuig te stelen. De diefstallen vinden voornamelijk plaats op wegen.  
In Oudergem zijn in 2019 23 TOYOTA gestolen. Dit cijfer was slechts 4 drie jaar geleden. De nabijheid van de snelweg en de stationering op straat maken waarschijnlijk deel uit van de uitleg.
Het fenomeen gaat veel verder dan de lokale context, aangezien het gaat om georganiseerde bendes die de auto's onmiddellijk naar met name Afrikaanse landen exporteren. De onderzoeken worden uitgevoerd door de federale politie. Er zijn in het verleden al arrestaties verricht, maar zonder het fenomeen te hebben kunnen stoppen. Onze lokale politie doet ook onderzoek. De te ondernemen acties hangen vooral af van de politiediensten die, zoals u ziet, deze feiten op de voet volgen.