Didier Gosuin

Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Akteneming van de toekenning van de Brusselse Regering van het ontslag van de burgemeester

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

BRUTELE - Bestuursmandaat - vervanging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de opening van het opvangcentrum van Samusocial

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022

Meer

Niet-exhaustief overzicht : 27 jaar die een blijvende stempel op de gemeenter hebben gedrukt

Didier Gosuin is de 16e en tevens langst zetelende burgemeester van Oudergem. In de voorbije 27 jaar heeft hij onmiskenbaar een blijvende stempel op de gemeente gedrukt. Een kort overzicht.

Meer

Na 27 jaar geeft Didier Gosuin zijn burgemeesterssjerp door

Burgervader Didier Gosuin hangt zijn sjerp aan de haak. Hij is intussen 69 en heeft de gemeente 27 jaar met vaste hand geleid. Maar nu vindt hij het tijd om de fakkel door te geven. "Ik wil niet eindigen als een oude man die zich blijft vastklampen aan zijn burgemeestersstoel. Het is nu aan de volgende generatie".

Meer

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de stand van de vaccinatie in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over inbraken in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.01.2022

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de veiligheid van vrouwen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.11.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de salarisherziening voor het gemeente- en OCMW-personeel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de salarisherziening voor de gemeenteambtenaren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): Heropening van de Collin-antenne

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Covid Safe Ticket

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.10.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over de opening van een Fedasil-opvangcentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het FEDASIL-centrum in de Van Horenbeecklaan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Covid Safe Ticket

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de heropening van de horeca

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de heropening van de terrassen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns (LB - Défi) over de vaccinatiesysteem op het gemeentelijk grondgebied

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer