BRUTELE - Bestuursmandaat - vervanging

Zitting van 31.03.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 1. 00:08:55 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.02.2022 - Goedkeuring
 2. 00:09:14 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:09:29 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:09:45 | Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad
 5. 00:13:32 | Akteneming van de toekenning van de Brusselse Regering van het ontslag van de burgemeester
 6. 00:13:44 | Benoeming van Mw Sophie de Vos als Burgemeester van Oudergem - Aktename
 7. 00:14:01 | Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename
 8. 00:14:17 | Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.
 9. 00:18:11 | Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.
 10. 00:22:00 | Verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester
 11. 00:22:15 | Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix
 12. 00:22:29 | Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging
 13. 00:22:44 | BRUTELE - Bestuursmandaat - vervanging
 14. 00:23:28 | SIBELGA / INTERFIN - Vervanging van één bestuurder
 15. 00:23:51 | Motie om verschillende "gecontroleerde honden" zones te handhaven in het Zoniënwoud
 16. 00:29:39 | Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2022) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 27/03/2022
 17. 00:29:51 | Lidmaatschapovereenkomst met de VZW "Panathlon Wallonie-Bruxelles" voor een periode van 3 jaar.
 18. 00:30:05 | Perspective Brussels - Lokale plannen ter preventie van schoolverzuim 2022-2024 : Overeenkomst en schulvordering (1ste schijf van 30 %).
 19. 00:39:48 | Overeenkomst met het Huis van het Nederlands voor het gebruik van de taaliconen.
 20. 00:39:57 | Verificatie van de gemeentekas vastgesteld op 31 december 2021
 21. 00:40:03 | Verificatie van de kas van de Regie voor Grondbeleid op datum van 31 december 2021
 22. 00:40:10 | Beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen - Belastingjaar 2021 - TOTAALBEDRAG: 7.372,52 € - Machtiging om rechtsvordering in te stellen
 23. 00:40:33 | Mondelinge vragen van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI), de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oudergem
 24. 00:57:27 | Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over schoolinschakeling
 25. 00:58:10 | Motie waarin wordt gevraagd om toegankelijkheid en nabijheid voor geldautomaten in de gemeente Oudergem