Gemeenteraad - Mandaten

Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem - samenstelling - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023

Meer

IRISteam – Bestuurder - kandidatuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023

Meer

Vervanging van een Politieraadslid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 01.12.2022

Meer

Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Jasmine Boumraya. Eedaflegging en aanstelling van de heer Ivo Van Ginneken.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.06.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 14.06.2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Verkiezing van de Voorzitter van de Gemeenteraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Akteneming van de toekenning van de Brusselse Regering van het ontslag van de burgemeester

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Benoeming van Mw Sophie de Vos als Burgemeester van Oudergem - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Ontslag van een Collegelid als schepen - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zesde Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verzoek tot verlening van de titel van ereburgemeester

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer

Verlenen van de titel van ereschepen aan mevrouw Jeannine Crucifix

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022

Meer