Bestuur & Politiek

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de zwemlessen

Volgens een artikel van de RTBF, online gepubliceerd op 28 januari 2019 [1] , behoort de gemeente Oudergem tot de gemeenten waar ouders het meest betalen voor zwemlessen, tot 5,10 euro per zwemles. Ter vergelijking, andere gemeenten, zoals Elsene, hanteren meer democratische prijzen voor kinderen door een forfaitair bedrag van 20 euro per jaar voor te stellen in de vorm van een schoolabonnement voor een jaar, dat ook toegang geeft tot het zwembad buiten de schooluren.
Het artikel geeft twee redenen voor deze hoge tarieven:
  1. De ouders betalen de volledige kostprijs en de gemeente betaalt niets.
  2. Er is geen overeenkomst tussen de gemeente en het zwembad in kwestie
De Gezinsbond heeft aan de alarmbel getrokken en beschouwt leren zwemmen als een basisopdracht van de school.
In het licht van deze elementen:
  • Welke maatregelen denkt de gemeente te nemen om kinderen gemakkelijker toegang te geven tot zwemlessen?
  • Heeft de gemeente al contact opgenomen met een van de naburige gemeenten om te onderhandelen over een toekomstig partnerschap? Zo ja, wat zijn de resultaten?
  • Is de gemeente van plan om alle inwoners van Oudergem tegen een gereduceerd tarief toegang te verlenen tot een aangrenzend gemeenschappelijk zwembad?

  • Antwoord van mevrouw Elise Willame, schepen
Geachte heer Van Gorp,
Allereerst wil ik graag wat onvolledige informatie in dit artikel rechtzetten. Onze vier scholencentra gaan om de week naar het zwembad Calypso. Deze zwembeurten zijn bestemd voor kinderen van het eerste tot het zesde jaar basisonderwijs en de rit ernaar toe gebeurt met de bus.
De geboden omkadering laat toe elke groep kinderen te laten begeleiden door drie personen (een leraar lichamelijke opvoeding, de leraar en een badmeester).
De toegang tot Calypso kost 2,65 euro en de busreis 1,70 euro. Deze laatste prijs kan variëren afhankelijk van het aantal kinderen in de bus. Het bedrag van 5,10 euro is dus een maximum. Om u een volledig beeld te geven: de toegang tot Calypso voor een kind onder de 12 jaar bedraagt 2,50 euro. Het verschil is dus vrij klein.
In uw vraag vergelijkt u deze tarieven met de tarieven van de gemeente Elsene, die zelf over een zwembad beschikt. Deze vergelijking is naar mijn mening dan ook niet relevant.
Wat de samenwerking met het zwembad van Watermaal-Bosvoorde betreft, heeft onze gemeente een partnerschap met dit zwembad opgezet en huurt ze er zwembanen, net als vele andere Oudergemse scholen, al dan niet gemeentelijk.
Tot slot valt op te merken dat onze gemeente, zoals u weet, veel middelen investeert in de begeleiding van onze jonge Oudergemnaars (17 VTE-leraren ten laste van de gemeente voor het basisonderwijs, 11 voor het kleuteronderwijs, naast een orthopedagoog). Het is momenteel dus niet aangewezen om de kosten van het zwembad financieel ten laste te nemen. Schooldirecties zijn daarentegen natuurlijk steeds bereid om rekening te houden met de individuele situatie van gezinnen en kunnen desgevraagd hulp bieden.