20190228_CC

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 21.01.2019 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

 
Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Ministerieel Besluit tot nietigverklaring van de beslissing van de Gemeenteraad van 13.12.2018 met als onderwerp de wijziging van artikel 37 van het reglement van inwendinge orde - akte neming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

BRULABO - Aanwijziging van een afgevaardigde bij de Algemene Vergaderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de P.W.A. van Oudergem V.Z.W

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Overeenkomst betreffende de ‘opdrachtencentrale voor de levering van toestellen voor de meting, de weergave en de registratie van geluidsniveaus’ - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Sociaal Fonds van het Gemeentepersoneel - Dienstjaar 2018 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Driejaarlijks plan 2019-2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

 
Meer

O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Begrotingswijziging 0 - gewone en buitengewone dienst - dienstjaar 2018

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Opleidingen voor personeelsleden - Verbintenis aan de aankoopcentrale van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Machtiging inzake verzoekschrift tot tussenkomst in het kader van de beroepen tot nietigverklaring bij de Raad van State vanwege de federale politie en de gemeente Etterbeek tegen de stedenbouwkundige vergunning nr. 16.480 die de gedelegeerde ambtenaar va

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Motie: “Zero plastic in de gemeentediensten van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over carpoolen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de artsen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de handelszaken

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de brievenbussen van bpost

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck over de aanwezigheid van een bpost-kantoor op het grondgebied van de gemeente, gevoegd bij de vraag die tijdens de gemeenteraad van 21 januari werd gesteld (brievenbussen)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het beleid inzake de plaatsing van de fietsboxen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer