Ministerieel Besluit tot nietigverklaring van de beslissing van de Gemeenteraad van 13.12.2018 met als onderwerp de wijziging van artikel 37 van het reglement van inwendinge orde - akte neming

De Gemeenteraad neemt akte van het ministeriele besluit van 04.02.2019 tot nietigverklaring van de beslissing van de Gemeenteraad van 13.12.2018 met als onderwerp de wijziging van artikel 37 van het reglement van inwendinge orde.