Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de P.W.A. van Oudergem V.Z.W

De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op art.117 ;
Gelet op artikelen 8 en 8bis van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschapelijke zekerheid der arbeiders;
Gelet op de statuten van de V.Z.W. "Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Oudergem", goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 3 maart 1995 inzonderheid op artikel 5;
Gelet op het aantreden van de nieuwe Gemeenteraad tijdens de zitting van 6 december 2012;
Overwegend dat het de Gemeente toekomt om acht van de zestien leden te benoemen om de voonoemde V.Z.W. samen te stellen;
Overwegend dat deze benoeming evenvoudig dient te gebeuren volgens de verhoudin tussen meerderheid en minderheid;
De berekening is als volgt:
Meerderheid : 27 zetels op 31 --> 27x(8/31) = 6,96 afgerond op 7
Minderheid : 4 zetels op 31 --> 4x(8/31) = 1,03 afgerond op  1
Gelet op de kandidaten voorgesteld door de meerderheid en door de minderheid:
Meerderheid
 • Mevrouw Florence Couldrey, wonende Charles Schallerlaan 24
 • Mevrouw Jeannine Crucifix, wonende Henri Vandersaenenstraat 13
 • Mevrouw Sophie de Vos, wonende Jean Accentlaan 27
 • Mevrouw Stéphanie Paulissen, wonende Théo Vanpélaan, 16/b1
 • De heer Jean-Claude Vitoux, wonende Jean Colinlaan 33
 • De heer André Decourrière, wonende Mispelaarsstraat 41
 • Mevrouw Naïma Regueras, wonende Mispelaarsstraat 15
Minderheid
 • Mevrouw Gabriella Banu, wonende Daniel Boonlaan 60
BESLIST
de vertegenwoordigers van de Gemeente in de P.W.A. van Oudergem aan te duiden zoals volgt:
 • Mevrouw Florence Couldrey
 • Mevrouw Jeannine Crucifix
 • Mevrouw Sophie de Vos
 • Mevrouw Stéphanie Paulissen
 • De heer Jean-Claude Vitoux
 • De heer André Decourrière
 • Mevrouw Naïma Regueras
 • Mevrouw Gabriella Banu
Deze beraadslaging zal, enerzijds in de vorm van een bondige uiteenzetting, overgemaakt worden aan de heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en anderzijds in extenso aan de P.W.A. van Oudergem V.Z.W. en aan de betrokkenen.